Tìm thấy 130 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1117/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế
1116/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
1105/QĐ-ĐHH 30-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
1094/QĐ-ĐHH 28-07-2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 (đợt 1) đối với viên chức Đại học Huế
1083/QĐ-ĐHH 27-07-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý và chuyển công tác
2116/QĐ-ĐHNN 27-07-2020 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Hệ chính quy, đợt 1, năm 2020
1063/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
1064/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
1068/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
1040/QĐ-ĐHH 23-07-2020 Quyết định về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức
1457/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
1455/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Danh mục hồ sơ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1428/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020
1434/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định Ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1027/QĐ-ĐHH 21-07-2020 Quyết định về việc điều động và giao Quyền Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế
1426/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
1424/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khoa bồi dưỡng trực tuyến kiến thức mô hình Rasch và phân tích bằng phần mềm R
1427/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham dự Hội thảo khoa học về giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
2035/QĐ-BGDĐT 21-07-2020 Quyết định về việc phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
1423/QĐ-ĐHNN 20-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1417/QĐ-ĐHNN 17-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1012/QĐ-ĐHH 17-07-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế
1003/QĐ-ĐHH 16-07-2020 Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra công tác coi thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
1391/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1392/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1393/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1394/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1395/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở