Tìm thấy 240 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
322/QĐ-ĐHH 25-03-2021 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo "Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng" và các tổ giúp việc Ban Tổ chức
85/QĐ-ĐHNN 01-02-2021 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Tiếng Trung (Lê Thị Thanh Nhàn)
65/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020 đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"
64/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020 đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc""
66/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020, loại hình chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"
85/HD-ĐHNN 27-01-2021 Hướng dẫn thực hiện học phần thực tập cuối khóa năm học 2020 - 2021 (Dành cho khối học viên Văn bằng 2 chuyên ngành Ngữ văn)
89/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2021
79/QĐ-ĐHNN 25-01-2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Đại học Huế
45/QĐ-ĐHNN 22-01-2021 Quyết định về việc cử Cố vấn học tập các lớp bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa học 2020-2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
48/QĐ-ĐHNN 22-01-2021 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ
43/QĐ-ĐHNN 21-01-2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động dịch thuật của Trung tâm Phiên - Biên dịch Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
06/QĐ-ĐHĐH 19-01-2021 Quyết định ban hành Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
41/QĐ-ĐHNN 19-01-2021 Quyết định thành lập Ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh năm 2021 và các Tổ Công tác trực thuộc Ban
07/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
52/QĐ-ĐHH 18-01-2021 Quyết định về việc thưởng bài báo được công bố trên tạp chí khoa học quốc tế uy tín trong danh mục ISI, SCI, SCIE năm 2020
44/QĐ-ĐHH 15-01-2021 Quyết định thanh tra công tác tuyển sinh và quản lý đào tạo tại các trường đại học thành viên của Đại học Huế
26/QĐ-ĐHNN 13-01-2021 Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp truyền thống năm học 2020-2021
22/QĐ-ĐHNN 11-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học đạt điểm thi tuyển cao nhất trong Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
09/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế
05/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2020
2121/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
2763/QĐ-ĐHNN 31-12-2020 Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Võ Thị Liên Hương)
2134/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đại học Huế
2104/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập các Ban Thẩm định Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2098/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương Đại học Huế năm 2020
2092/QĐ-ĐHH 29-12-2020 Quyết định về việc công nhận Nghiên cứu sinh khóa năm 2020 của Đại học Huế
2069/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định bổ sung Quy định về học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18/10/2006 của Giám đốc Đại học Huế
2072/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định ban hành Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025
2012/QĐ-ĐHH 22-12-2020 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
2708/QĐ-ĐHNN 18-12-2020 Quyết định về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình phục vụ dạy - học năm học 2020 - 2021