Tìm thấy 90 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1117/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế
1116/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
1094/QĐ-ĐHH 28-07-2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 (đợt 1) đối với viên chức Đại học Huế
1083/QĐ-ĐHH 27-07-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý và chuyển công tác
1063/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
1064/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
1068/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
1040/QĐ-ĐHH 23-07-2020 Quyết định về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức
1457/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
1455/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Danh mục hồ sơ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1433/QyĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quy định về Phông Lưu trữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1434/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định Ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1027/QĐ-ĐHH 21-07-2020 Quyết định về việc điều động và giao Quyền Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế
1426/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
1424/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khoa bồi dưỡng trực tuyến kiến thức mô hình Rasch và phân tích bằng phần mềm R
1427/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham dự Hội thảo khoa học về giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
1417/QĐ-ĐHNN 17-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1012/QĐ-ĐHH 17-07-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế
1417/QĐ-ĐHNN 17-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
979/QĐ-ĐHH 14-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm PhóTrưởng Ban Kế hoạch,Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế
968/QĐ-ĐHH 10-07-2020 Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức
648/QĐ-ĐHNN 06-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
935/QĐ-ĐHH 06-07-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024
647/QĐ-ĐHNN 03-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham dự Hội nghị tập huấn đối với lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học công lập
926/QĐ-ĐHH 02-07-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Xây dựng Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025
633/QĐ-ĐHNN 26-06-2020 Quyết định về việc phê duyệt mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2020 đối với viên chức của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
633/QĐ-ĐHNN 26-06-2020 Quyết định về việc ban hành Qui chế Chi tiêu nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
313/QĐ-ĐHNN 26-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Khoa học,Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Nguyễn Vũ Quỳnh Như)