Tìm thấy 139 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
322/QĐ-ĐHH 25-03-2021 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo "Đại học Huế thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia và phát triển vùng" và các tổ giúp việc Ban Tổ chức
85/QĐ-ĐHNN 01-02-2021 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Tiếng Trung (Lê Thị Thanh Nhàn)
05/NQ-HĐĐH 19-01-2021 Nghị quyết về việc công nhận Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
06/QĐ-ĐHĐH 19-01-2021 Quyết định ban hành Quy định công nhận, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, luân chuyển và chế độ phụ cấp chức vụ đối với viên chức quản lý tại Đại học Huế
07/QĐ-HĐĐH 19-01-2021 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
04/NQ-HĐĐH 19-01-2021 Nghị quyết về việc công nhận Hội đồng Đại học Huế nhiệm kỳ 2021 - 2026
09/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế
2121/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
2141/NQ-ĐHH 31-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ X, năm 2020
2104/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập các Ban Thẩm định Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2098/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương Đại học Huế năm 2020
2012/QĐ-ĐHH 22-12-2020 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
83/QĐ-HĐĐH 11-12-2020 Quyết định về việc giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2686/QĐ-ĐHNN 10-12-2020 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga
2645/QĐ-ĐHNN 01-12-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1715/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế và Tổ giúp việc
75/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định về việc thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
74/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định về việc quy định hoạt động của viên chức đại diện Đại học Huế tham gia Hội đồng trường tại các trường đại học thành viên Đại học Huế
2524/QĐ-ĐHNN 09-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng Esuhai cho sinh viên hệ chính quy Khoa NN&VH Nhật Bản
1514/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Thường trực Hội đồng
1504/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban điều hành Chương trình Okayama tại Đại học Huế
1505/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành các dự án nâng cao năng lực của Đại học Huế do Cộng đồng Châu Âu tài trợ
2419/QĐ-ĐHNN 09-10-2020 Quyết định về việc thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ nhiệm kỳ 2019 - 2024
2316/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc thôi cử Giám dốc Trung tâm Biên - Phiên dịch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2319/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa, nhiệm kỳ 2019 - 2024
2318/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Phiên - Biên dịch, nhiệm kỳ 2019 - 2024
2317/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc thổi cử GĐ Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa
2727/QĐ-BGDĐT 23-09-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
1394/QĐ-ĐHH 17-09-2020 Quyết định về việc thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu bạn, cứu hộ và phòng cháy chữa cháy Đại học Huế năm 2020, 2021
2274/QĐ-ĐHNN 16-09-2020 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020