Tìm thấy 26 văn bản - Hiển thị 26 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
45/QĐ-ĐHNN 22-01-2021 Quyết định về việc cử Cố vấn học tập các lớp bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa học 2020-2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
41/QĐ-ĐHNN 19-01-2021 Quyết định thành lập Ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh năm 2021 và các Tổ Công tác trực thuộc Ban
26/QĐ-ĐHNN 13-01-2021 Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp truyền thống năm học 2020-2021
22/QĐ-ĐHNN 11-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học đạt điểm thi tuyển cao nhất trong Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
2069/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định bổ sung Quy định về học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18/10/2006 của Giám đốc Đại học Huế
1112/HD-ĐHNN 09-11-2020 Hướng dẫn thực hiện Quy định xét cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
59/QĐ-HĐTSSĐH 08-10-2020 Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2020
2276/QĐ-ĐHNN 16-09-2020 Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên tuyển sinh đợt 2 năm 2019, loại hình bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1370/QĐ-ĐHH 14-09-2020 Quyết định về việc tiếp nhận học sinh từ các trường dự bị đại học và Trường phổ thông Vùng cao Việt Bắc vào học đại học hệ chính quy năm học 2020 - 2021
2253/QĐ-ĐHNN 09-09-2020 Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên tuyển sinh năm 2019, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học liên kết đặt lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, TP Đà Nẵng
41/QĐ-HĐTSĐH 04-09-2020 Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo quy định của Đại học Huế vào đại học hệ chính quy năm 2020
2229/QĐ-ĐHNN 28-08-2020 Quyết định về việc cấp học bổng Scranton năm 2020
2153/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy, tốt nghiệp đại học chương trình đại học thứ hai, đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc"
2152/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc"
2150/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, hệ chính quy đạt danh hiệu Thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Nguyễn Phú Lâm)
2155/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học, chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu " Sinh viên Giỏi"
2151/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, hệ chính quy đạt danh hiệu "Thủ khoa ngành đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế"
2154/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đạt danh hiệu " Sinh viên Giỏi"
2134/QĐ-ĐHNN 31-07-2020 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Hệ chính quy, đợt 1, năm 2020
2116/QĐ-ĐHNN 27-07-2020 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Hệ chính quy, đợt 1, năm 2020
1428/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020
643/QĐ-ĐHNN 02-07-2020 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại Hàn Quốc
902/QĐ-ĐHH 29-06-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Giám khảo, Ban Cố vấn, Tổ Thư ký Cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Đại học Huế 2020"
240/ĐHH-ĐTCTSV 01-03-2020 Thực hiện một số biện pháp khi sinh viên trở lại học tập
224/TB-ĐHH 25-02-2020 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại hội nghị bàn về Công tác tuyển sinh các hệ đào tạo của Đại học Huế
1003/QC-ĐHH-CATP 24-07-2019 Quy chế phối hợp giữ Đại học Huế và Công an Thành phố Huế về quản lý an ninh, trật tự đối với học sinh, sinh viên cư trú