Tìm thấy 1 văn bản - Hiển thị 1 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1095/TB-ĐHH 22-07-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban công tác Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2020