Tìm thấy 3 văn bản - Hiển thị 3 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1105/QĐ-ĐHH 30-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
423/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định quy định tiêu chuẩn đề tài Khoa học và công nghệ cấp khoa trực thuộc Đại học Huế
1186/QĐ-ĐHH 09-09-2019 Quyết định về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn đăng ký sở hữu trí tuệ