Tìm thấy 12 văn bản - Hiển thị 12 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
16/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
15/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc thông qua Đề án giải thể viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
2035/QĐ-BGDĐT 21-07-2020 Quyết định về việc phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
1001/BC-ĐHH 07-07-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2019 của Bộ Chính trị và một số định hướng phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, triển khai Nghị Quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019
910/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
911/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
912/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
652/QĐ-UBND 05-03-2020 Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
696/BGDĐT-GDTC 04-03-2020 Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trong trường học
550/BGDĐT-GDTC 25-02-2020 Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid- 19 trong trường học
65/TB-UBND 25-02-2020 Thông báo kết luận của chủ tịch UBND Tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp thường trực Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
417/KH-BCĐ 31-01-2020 Kế hoạch phát động phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2020