Tìm thấy 38 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
90/KH-UBND 15-03-2021 Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2021
25/KH-TĐĐT1 22-01-2021 Kế hoạch hoạt động của khối thi đua các cơ quan Đào tạo I, năm 2021
43/QĐ-ĐHNN 21-01-2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động dịch thuật của Trung tâm Phiên - Biên dịch Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
07/TB-HĐĐH 19-01-2021 Thông báo kết luận của Hội đồng Đại học Huế tại cuộc họp thường kỳ 2021
3186/QĐ-UBND 17-12-2020 Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2020
3105/QĐ-UBND 09-12-2020 Quyết định Ban hành Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế
2664/NQ-ĐHNN 07-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu, viên chức người lao động lần thứ XVI, năm 2020
2639/QĐ-ĐHNN 30-11-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ tuyển sinh và đào tạo các loại hình giáo dục thường xuyên từ năm 2018 đến năm 2020
1719/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định về việc khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2019-2020 và tuyên dương thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
1643/QĐ-ĐHH 12-11-2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng Đại học Huế
1704/KH-ĐHH 27-10-2020 Kế hoạch công tác quý IV năm 2020
1456/KH-ĐHH 21-09-2020 Kế hoạch năm học 2020 - 2021
359/TB-UBND 08-09-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc hop Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 07/9/2020
355/TB-UBND 05-09-2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tại cuộc họp soát xét công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh
1306/QĐ-ĐHH 04-09-2020 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
352/TB-UBND 31-08-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh
165/QĐ-BCĐ 29-08-2020 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
343/TB-UBND 25-08-2020 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp phòng chống COVID-19 tỉnh
1227/QĐ-ĐHH 24-08-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020
795/KH-ĐHNN 20-08-2020 Kế hoạch về việc đón tiếp sinh viên năm thứ Nhất (khóa 17) trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
332/TB-UBND 15-08-2020 Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
29/QĐ-HĐĐH 11-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đại học Huế
1221/ĐHH-VP 07-08-2020 Hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
1165/QĐ-ĐHH 05-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2020
20/QĐ-HĐĐH 31-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
21/NQ-HĐĐH 31-07-2020 Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đại học Huế
16/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
15/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc thông qua Đề án giải thể viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
2035/QĐ-BGDĐT 21-07-2020 Quyết định về việc phân công cơ sở giáo dục đại học tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020
1001/BC-ĐHH 07-07-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2019 của Bộ Chính trị và một số định hướng phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, triển khai Nghị Quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019