Tìm thấy 11 văn bản - Hiển thị 11 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
982/QĐ-ĐHH 14-07-2020 Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2020 của Đại học Huế
625/KH-ĐHNN 06-07-2020 Kế hoạch chuẩn bị triển khai dạy và học Ngoại ngữ không chuyên theo Thông báo kết luận số 969 ngày 01/7/2020 của Đại học Huế
646/QĐ-ĐHNN 03-07-2020 Quyết định về việc bổ sung "Chuyên ngành Tiếng Anh Sư phạm bậc Tiểu học" vào ngành Ngôn ngữ Anh
980/TB-ĐHH 03-07-2020 Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 của Đại học Huế
969/TB-ĐHH 01-07-2020 Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo ngoại ngữ không chuyên tại Đại học Huế
755/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo và quản lý bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế
383/QĐ-ĐHH 27-03-2020 Quyết định ban hành quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
180/KH-BGDĐT 20-03-2020 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020
01/TB-HĐTSSĐH 12-03-2020 Thông báo kết luận của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 tại phiên họp thứ nhất
459/QĐ-ĐHH 12-03-2020 Quyết định ban hành quy định về tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế
1203/KH-ĐHH 05-09-2019 Kế hoạch năm học 2019-2020