Tìm thấy 30 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
55/KH-ĐHH 15-01-2021 Kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông trong trường học năm 2021
50/TB-ĐHH 14-01-2021 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban công tác đào tạo và tuyển sinh năm 2020
2092/QĐ-ĐHH 29-12-2020 Quyết định về việc công nhận Nghiên cứu sinh khóa năm 2020 của Đại học Huế
2072/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định ban hành Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025
2708/QĐ-ĐHNN 18-12-2020 Quyết định về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình phục vụ dạy - học năm học 2020 - 2021
1682/QĐ-ĐHH 23-11-2020 Quyết định ban hành Quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên Cao học thuộc Đại học Huế
62/TB-HĐTSSĐH 21-10-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 tại Phiên họp thứ nhất
2422/QĐ-ĐHNN 14-10-2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về kiểm tra, đánh giá và chứng nhận năng lực ngoại ngữ không chuyên để xét tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đại học chính quy của các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
1478/QĐ-ĐHH 07-10-2020 Quyết định ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
58/QĐ-HĐTSĐH 04-10-2020 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy năm 2020 của Đại học Huế theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020
2267/QĐ-ĐHNN 14-09-2020 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ
1405/HD-ĐHH 11-09-2020 Hướng dẫn Phối hợp xử trí dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo tình huống
35/TB-HĐTSĐH 11-09-2020 Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
827/TB-ĐHNN 31-08-2020 Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
2240/QĐ-ĐHNN 31-08-2020 Quyết định ban hành Quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ
786/TB-ĐHNN 18-08-2020 Thông báo về việc triển khai học tập qua mạng cho sinh viên trong thời gian không học tập trung để phòng dịch COVID - 19
2197/QĐ-ĐHNN 11-08-2020 Quyết định về việc cho phép sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Khóa 15 theo học chuyên ngành Phiên dịch, Biên dịch và Thương mại
1186/QĐ-ĐHH 10-08-2020 Quyết định Ban hành Quy định Quản lý và cấp phát bằng, chứng chỉ tại Đại học Huế
717/TB-ĐHNN 03-08-2020 Thông báo về việc triển khai học tập qua mạng trong học kỳ 1, năm học 2020-2021
982/QĐ-ĐHH 14-07-2020 Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2020 của Đại học Huế
625/KH-ĐHNN 06-07-2020 Kế hoạch chuẩn bị triển khai dạy và học Ngoại ngữ không chuyên theo Thông báo kết luận số 969 ngày 01/7/2020 của Đại học Huế
646/QĐ-ĐHNN 03-07-2020 Quyết định về việc bổ sung "Chuyên ngành Tiếng Anh Sư phạm bậc Tiểu học" vào ngành Ngôn ngữ Anh
980/TB-ĐHH 03-07-2020 Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 của Đại học Huế
969/TB-ĐHH 01-07-2020 Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo ngoại ngữ không chuyên tại Đại học Huế
755/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo và quản lý bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế
383/QĐ-ĐHH 27-03-2020 Quyết định ban hành quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
180/KH-BGDĐT 20-03-2020 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020
01/TB-HĐTSSĐH 12-03-2020 Thông báo kết luận của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 tại phiên họp thứ nhất
459/QĐ-ĐHH 12-03-2020 Quyết định ban hành quy định về tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế
1203/KH-ĐHH 05-09-2019 Kế hoạch năm học 2019-2020