Tìm thấy 162 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
85/QĐ-ĐHNN 01-02-2021 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Tiếng Trung (Lê Thị Thanh Nhàn)
65/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020 đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"
64/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020 đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc""
66/QĐ-ĐHNN 27-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đợt 2 năm 2020, loại hình chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"
85/HD-ĐHNN 27-01-2021 Hướng dẫn thực hiện học phần thực tập cuối khóa năm học 2020 - 2021 (Dành cho khối học viên Văn bằng 2 chuyên ngành Ngữ văn)
45/QĐ-ĐHNN 22-01-2021 Quyết định về việc cử Cố vấn học tập các lớp bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa học 2020-2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
48/QĐ-ĐHNN 22-01-2021 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành phần mềm quản lý đào tạo tín chỉ
43/QĐ-ĐHNN 21-01-2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động dịch thuật của Trung tâm Phiên - Biên dịch Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
41/QĐ-ĐHNN 19-01-2021 Quyết định thành lập Ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh năm 2021 và các Tổ Công tác trực thuộc Ban
26/QĐ-ĐHNN 13-01-2021 Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp truyền thống năm học 2020-2021
22/QĐ-ĐHNN 11-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học đạt điểm thi tuyển cao nhất trong Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
2763/QĐ-ĐHNN 31-12-2020 Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Võ Thị Liên Hương)
2708/QĐ-ĐHNN 18-12-2020 Quyết định về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình phục vụ dạy - học năm học 2020 - 2021
2692/QĐ-ĐHNN 14-12-2020 Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
2687/QĐ-ĐHNN 10-12-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc (Vương Phương Hoa)
2688/QĐ-ĐHNN 10-12-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
2686/QĐ-ĐHNN 10-12-2020 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga
2679/QĐ-ĐHNN 08-12-2020 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại Hàn Quốc
2664/NQ-ĐHNN 07-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu, viên chức người lao động lần thứ XVI, năm 2020
2653/QĐ-ĐHNN 04-12-2020 Quyết định về việc cử Ban chỉ đạo, Ban lãnh đội, Vận động viên tham gia giải bóng bàn Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế lần thứ XII - Năm 2020
2652/QĐ-ĐHNN 03-12-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên của Trường năm học 2020 - 2021 do công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tài trợ
2645/QĐ-ĐHNN 01-12-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2639/QĐ-ĐHNN 30-11-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ tuyển sinh và đào tạo các loại hình giáo dục thường xuyên từ năm 2018 đến năm 2020
2640/QĐ-ĐHNN 30-11-2020 Quyết định hỗ trợ chi phí sinh hoạt phục vụ học tập cho sinh viên bị ảnh hưởng lụt bão năm 2020 do ông bà Manuel Bringas tài trợ
1223/KH-ĐHNN 27-11-2020 Kế hoạch công tác thanh tra của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
2531/QĐ-ĐHNN 10-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021
2489/QĐ-ĐHNN 09-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên của Trường năm học 2020 - 2021 do Quỹ học bổng KFSamsung (KFS) tài trợ
2490/QĐ-ĐHNN 09-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên của Trường năm học 2020 - 2021 do Qũy học bổng Majungmul tài trợ
2524/QĐ-ĐHNN 09-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng Esuhai cho sinh viên hệ chính quy Khoa NN&VH Nhật Bản
1112/HD-ĐHNN 09-11-2020 Hướng dẫn thực hiện Quy định xét cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế