Tìm thấy 94 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
2116/QĐ-ĐHNN 27-07-2020 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Hệ chính quy, đợt 1, năm 2020
1063/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
1064/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
1457/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
1455/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Danh mục hồ sơ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1433/QyĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quy định về Phông Lưu trữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1428/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020
1434/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định Ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1426/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
1424/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khoa bồi dưỡng trực tuyến kiến thức mô hình Rasch và phân tích bằng phần mềm R
1427/QĐ-ĐHNN 21-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham dự Hội thảo khoa học về giải pháp đẩy mạnh hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học
1423/QĐ-ĐHNN 20-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1417/QĐ-ĐHNN 17-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1417/QĐ-ĐHNN 17-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1391/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1392/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1393/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1394/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1395/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1396/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1397/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1399/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1400/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1041/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1043/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1404/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1045/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở
1045/QĐ-ĐHNN 16-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở