Tìm thấy 141 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
45/QĐ-ĐHNN 22-01-2021 Quyết định về việc cử Cố vấn học tập các lớp bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy, khóa học 2020-2023 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
43/QĐ-ĐHNN 21-01-2021 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động dịch thuật của Trung tâm Phiên - Biên dịch Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
41/QĐ-ĐHNN 19-01-2021 Quyết định thành lập Ban Tư vấn và Quảng bá tuyển sinh năm 2021 và các Tổ Công tác trực thuộc Ban
26/QĐ-ĐHNN 13-01-2021 Quyết định về việc công nhận Ban cán sự các lớp truyền thống năm học 2020-2021
22/QĐ-ĐHNN 11-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học đạt điểm thi tuyển cao nhất trong Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2020
2763/QĐ-ĐHNN 31-12-2020 Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Võ Thị Liên Hương)
2708/QĐ-ĐHNN 18-12-2020 Quyết định về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình phục vụ dạy - học năm học 2020 - 2021
1223/KH-ĐHNN 27-11-2020 Kế hoạch công tác thanh tra của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
1112/HD-ĐHNN 09-11-2020 Hướng dẫn thực hiện Quy định xét cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2422/QĐ-ĐHNN 14-10-2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về kiểm tra, đánh giá và chứng nhận năng lực ngoại ngữ không chuyên để xét tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đại học chính quy của các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
2419/QĐ-ĐHNN 09-10-2020 Quyết định về việc thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ nhiệm kỳ 2019 - 2024
2319/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa, nhiệm kỳ 2019 - 2024
2318/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Phiên - Biên dịch, nhiệm kỳ 2019 - 2024
2317/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc thổi cử GĐ Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa
910/TB-ĐHNN 22-09-2020 Thông báo về Kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tháng 12 năm 2020
911/TB-ĐHNN 22-09-2020 Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Đợt thi ngày 18/10/2020
2276/QĐ-ĐHNN 16-09-2020 Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên tuyển sinh đợt 2 năm 2019, loại hình bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2274/QĐ-ĐHNN 16-09-2020 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020
874/TB-ĐHNN 15-09-2020 Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đợt thi ngày 03-04/10/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2267/QĐ-ĐHNN 14-09-2020 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ
2270/QĐ-ĐHNN 14-09-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024
872/TB-ĐHNN 11-09-2020 Thông báo về việc tổ chức kỳ thí Đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Nhật JLPT. Địa điểm thi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
867/TB-ĐHNN 10-09-2020 Thông báo kết quả bình xét thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020
2253/QĐ-ĐHNN 09-09-2020 Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên tuyển sinh năm 2019, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học liên kết đặt lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, TP Đà Nẵng
861/TB-ĐHNN 08-09-2020 Thông báo về việc Hướng dẫn các quy định ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế đối với thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong tháng 9 năm 2020
2248/QĐ-ĐHNN 08-09-2020 Quyết định Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020
827/TB-ĐHNN 31-08-2020 Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
2242/QĐ-ĐHNN 31-08-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng năm học 2019-2020
2240/QĐ-ĐHNN 31-08-2020 Quyết định ban hành Quy định về việc xét tốt nghiệp đại học đào tạo theo hệ thống tín chỉ
2228/QĐ-ĐHNN 28-08-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn