Tìm thấy 49 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1117/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế
1116/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
1105/QĐ-ĐHH 30-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
1094/QĐ-ĐHH 28-07-2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 (đợt 1) đối với viên chức Đại học Huế
1083/QĐ-ĐHH 27-07-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý và chuyển công tác
16/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
15/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc thông qua Đề án giải thể viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
1068/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
1040/QĐ-ĐHH 23-07-2020 Quyết định về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức
1095/TB-ĐHH 22-07-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban công tác Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2020
1027/QĐ-ĐHH 21-07-2020 Quyết định về việc điều động và giao Quyền Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế
1012/QĐ-ĐHH 17-07-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Quan hệ quốc tế Đại học Huế
1003/QĐ-ĐHH 16-07-2020 Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra công tác coi thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020
987/QĐ-ĐHH 15-07-2020 Quyết định Thanh tra công tác coi thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
979/QĐ-ĐHH 14-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm PhóTrưởng Ban Kế hoạch,Tài chính và Cơ sở vật chất Đại học Huế
982/QĐ-ĐHH 14-07-2020 Quyết định về việc công nhận nghiên cứu sinh khóa 2020 của Đại học Huế
968/QĐ-ĐHH 10-07-2020 Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức
1001/BC-ĐHH 07-07-2020 Báo cáo kết quả thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 25/5/2019 của Bộ Chính trị và một số định hướng phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia, triển khai Nghị Quyết 54-NQ/TW ngày 10/12/2019
935/QĐ-ĐHH 06-07-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024
980/TB-ĐHH 03-07-2020 Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 của Đại học Huế
926/QĐ-ĐHH 02-07-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Xây dựng Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025
969/TB-ĐHH 01-07-2020 Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo ngoại ngữ không chuyên tại Đại học Huế
910/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
911/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
912/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
902/QĐ-ĐHH 29-06-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Giám khảo, Ban Cố vấn, Tổ Thư ký Cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Đại học Huế 2020"
755/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo và quản lý bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế
383/QĐ-ĐHH 27-03-2020 Quyết định ban hành quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
474/QĐ-ĐHH 18-03-2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
465/QĐ-ĐHH 16-03-2020 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành các hoạt động công nghệ thông tin Đại học Huế