Tìm thấy 312 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1146/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
1149/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
1148/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
1147/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
716/ĐHNN-TCHC 03-08-2020 Gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trên hệ thống Thông tin quản lý ĐHH
717/TB-ĐHNN 03-08-2020 Thông báo về việc triển khai học tập qua mạng trong học kỳ 1, năm học 2020-2021
1117/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng Ban Tổ chức cán bộ Đại học Huế
1116/QĐ-ĐHH 31-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - Đại học Huế
2134/QĐ-ĐHNN 31-07-2020 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Hệ chính quy, đợt 1, năm 2020
20/QĐ-HĐĐH 31-07-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
21/NQ-HĐĐH 31-07-2020 Nghị quyết về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đại học Huế
1105/QĐ-ĐHH 30-07-2020 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
1094/QĐ-ĐHH 28-07-2020 Quyết định về việc nâng bậc lương thường xuyên và phụ cấp thâm niên vượt khung năm 2020 (đợt 1) đối với viên chức Đại học Huế
1083/QĐ-ĐHH 27-07-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý và chuyển công tác
2116/QĐ-ĐHNN 27-07-2020 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học cho sinh viên Trường Đại học Ngoại Ngữ, Hệ chính quy, đợt 1, năm 2020
16/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
15/NQ-HĐĐH 24-07-2020 Nghị Quyết về việc thông qua Đề án giải thể viện Nghiên cứu Giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
1063/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu Quốc tế - Đại học Huế
1064/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc giải thể Trung tâm Giáo dục Quốc tế - Đại học Huế
1068/QĐ-ĐHH 24-07-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ
1040/QĐ-ĐHH 23-07-2020 Quyết định về việc đồng ý chấm dứt hợp đồng làm việc đối với viên chức
1457/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
1455/QĐ-ĐHNN 23-07-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2020
1095/TB-ĐHH 22-07-2020 Thông báo Kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban công tác Kế hoạch, tài chính và Cơ sở vật chất 6 tháng đầu năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Danh mục hồ sơ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2020
1435/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định ban hành Danh mục hồ sơ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1433/QyĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quy định về Phông Lưu trữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1428/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2019 - 2020
1434/QĐ-ĐHNN 22-07-2020 Quyết định Ban hành quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1027/QĐ-ĐHH 21-07-2020 Quyết định về việc điều động và giao Quyền Viện trưởng Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin - Đại học Huế