Tìm thấy 312 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1255/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trị việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
1259/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
352/TB-UBND 31-08-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh
2242/QĐ-ĐHNN 31-08-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng năm học 2019-2020
827/TB-ĐHNN 31-08-2020 Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
165/QĐ-BCĐ 29-08-2020 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2229/QĐ-ĐHNN 28-08-2020 Quyết định về việc cấp học bổng Scranton năm 2020
2228/QĐ-ĐHNN 28-08-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
343/TB-UBND 25-08-2020 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp phòng chống COVID-19 tỉnh
2221/QĐ-ĐHNN 24-08-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước
2222/QĐ-ĐHNN 24-08-2020 Quyết định về việc Ban hành Danh mục thuộc nguồn lưu vào lưu vào lưu trữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2019
1227/QĐ-ĐHH 24-08-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Thư ký Hội trại đổi mới sáng tạo Đại học Huế năm 2020
798/ĐHNN-TCHC 21-08-2020 Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 -2020
797/KH-ĐHNN 20-08-2020 Kế hoạch hoạt động Bảo đảm chất lượng giáo dục, năm học 2020-2021 (tháng 09/2020 - tháng 08/2021)
795/KH-ĐHNN 20-08-2020 Kế hoạch về việc đón tiếp sinh viên năm thứ Nhất (khóa 17) trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
786/TB-ĐHNN 18-08-2020 Thông báo về việc triển khai học tập qua mạng cho sinh viên trong thời gian không học tập trung để phòng dịch COVID - 19
2207/QĐ-ĐHNN 18-08-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
332/TB-UBND 15-08-2020 Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
29/QĐ-HĐĐH 11-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đại học Huế
2197/QĐ-ĐHNN 11-08-2020 Quyết định về việc cho phép sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Khóa 15 theo học chuyên ngành Phiên dịch, Biên dịch và Thương mại
746/HD-ĐHNN 11-08-2020 Hướng dẫn, đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2019-2020
1186/QĐ-ĐHH 10-08-2020 Quyết định Ban hành Quy định Quản lý và cấp phát bằng, chứng chỉ tại Đại học Huế
1221/ĐHH-VP 07-08-2020 Hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020
1165/QĐ-ĐHH 05-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp năm 2020
1146/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
1148/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
1149/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
1147/QĐ-ĐHH 04-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp chuyên viên chính (hạng II)
2152/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc"
2153/QĐ-ĐHNN 04-08-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy, tốt nghiệp đại học chương trình đại học thứ hai, đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc"