Tìm thấy 153 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
284/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Dương Minh Hùng)
285/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Phan Thanh Tiến)
286/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Nguyễn Thị Thanh Huyền)
287/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Nguyễn Thị Hoài Thu)
288/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng giáo dục Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Lê Thị Phương Chi)
289/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Trần Quyết Chiến)
289/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin Thư viện Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Trần Nguyễn Thị Diệu Tín)
291/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Đinh Thị Thu Hiền)
292/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Trần Thị Thu Sương)
293/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Nhật Bản Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Hồ Đặng Mỹ An)
294/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Tiếng Anh chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Nguyễn Thị Hồng Duyên)
295/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm lại Phó Trưởng khoa Tiếng Anh chuyên ngành Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Lê Thị Thanh Chi)
296/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc giao phụ trách Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc(Đinh Thị Thu Hiền)
297/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc giao phụ trách Phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Hoàng Thị Ngọc Ánh)
266/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (Nguyễn Cơ Tuấn)
267/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý(Nguyễn Thị Thu Hiền)
268/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý(Nguyễn Diệu Phương)
269/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý (Nguyễn Sơn)
270/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý(Lại Quốc Lộc)
271/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý(Trần Thị Huyền)
273/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ quản lý(Nguyễn Thị Linh Tú)
310/CTr-ĐHH 11-03-2020 Chương trình hành động thực hiện kế hoạch số 50-KH/ĐU ngày 18/2/2020 của Đảng ủy Đại học Huế tổ chức thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia Huế
452/QĐ-ĐHH 11-03-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Giám đốc và các Phó Giám đốc
652/QĐ-UBND 05-03-2020 Quyết định về việc phân công công tác của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021
423/QĐ-ĐHH 04-03-2020 Quyết định quy định tiêu chuẩn đề tài Khoa học và công nghệ cấp khoa trực thuộc Đại học Huế
696/BGDĐT-GDTC 04-03-2020 Những việc cần làm để phòng, chống dịch bệnh COVID 19 trong trường học
240/ĐHH-ĐTCTSV 01-03-2020 Thực hiện một số biện pháp khi sinh viên trở lại học tập
388/QĐ-ĐHH 28-02-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Hoàng Thị Ngọc Ánh)
377/QĐ-ĐHH 27-02-2020 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2014-2019
232/QĐ-ĐHNN 27-02-2020 Quyết định về việc thôi cử phụ trách Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga (Nguyễn Tình)