Tìm thấy 312 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
2639/QĐ-ĐHNN 30-11-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ kiểm tra hồ sơ tuyển sinh và đào tạo các loại hình giáo dục thường xuyên từ năm 2018 đến năm 2020
2640/QĐ-ĐHNN 30-11-2020 Quyết định hỗ trợ chi phí sinh hoạt phục vụ học tập cho sinh viên bị ảnh hưởng lụt bão năm 2020 do ông bà Manuel Bringas tài trợ
1719/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định về việc khen thưởng khuyến khích tài năng sinh viên năm học 2019-2020 và tuyên dương thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
1715/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế và Tổ giúp việc
1721/QĐ-ĐHH 27-11-2020 Quyết định ban hành Quy định về việc biên soạn, thẩm định, xuất bản và sử dụng giáo trình tại Đại học Huế
1223/KH-ĐHNN 27-11-2020 Kế hoạch công tác thanh tra của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
1682/QĐ-ĐHH 23-11-2020 Quyết định ban hành Quy định về thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cho học viên Cao học thuộc Đại học Huế
1841/KH-ĐHH 20-11-2020 Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021
1658/QĐ-ĐHH 17-11-2020 Quyết định khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2020
75/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định về việc thành lập Trường Du lịch thuộc Đại học Huế
74/QĐ-HĐĐH 16-11-2020 Quyết định về việc quy định hoạt động của viên chức đại diện Đại học Huế tham gia Hội đồng trường tại các trường đại học thành viên Đại học Huế
1643/QĐ-ĐHH 12-11-2020 Quyết định điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quy định về quản lý và sử dụng quỹ khuyến khích tài năng Đại học Huế
2531/QĐ-ĐHNN 10-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn năm học 2020 - 2021
2489/QĐ-ĐHNN 09-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên của Trường năm học 2020 - 2021 do Quỹ học bổng KFSamsung (KFS) tài trợ
2490/QĐ-ĐHNN 09-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên của Trường năm học 2020 - 2021 do Qũy học bổng Majungmul tài trợ
2524/QĐ-ĐHNN 09-11-2020 Quyết định về việc cấp học bổng Esuhai cho sinh viên hệ chính quy Khoa NN&VH Nhật Bản
1112/HD-ĐHNN 09-11-2020 Hướng dẫn thực hiện Quy định xét cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1704/KH-ĐHH 27-10-2020 Kế hoạch công tác quý IV năm 2020
62/TB-HĐTSSĐH 21-10-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 tại Phiên họp thứ nhất
57/TB-HĐKHĐT 20-10-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo Phiên họp thứ nhất năm 2020
1510/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định về việc phê duyệt Danh mục đề tài Khoa học và Công nghệ cấp Đại học Huế thực hiện từ năm 2021
1514/QĐ-ĐHH 16-10-2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021 và Thường trực Hội đồng
1504/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban điều hành Chương trình Okayama tại Đại học Huế
1505/QĐ-ĐHH 15-10-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Quản lý và Ban Điều hành các dự án nâng cao năng lực của Đại học Huế do Cộng đồng Châu Âu tài trợ
1010/KH-ĐHNN 15-10-2020 Kế hoạch công tác pháp chế của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2020 - 2021
2422/QĐ-ĐHNN 14-10-2020 Quyết định về việc ban hành Quy định về kiểm tra, đánh giá và chứng nhận năng lực ngoại ngữ không chuyên để xét tốt nghiệp cho sinh viên, học viên đại học chính quy của các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
1488/QĐ-ĐHH 09-10-2020 Quyết định ban hành Quy định về quản lý và sử dụng quỹ Khuyến khích tài năng Đại học Huế
2419/QĐ-ĐHNN 09-10-2020 Quyết định về việc thành lập Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng chống cháy nổ nhiệm kỳ 2019 - 2024
59/QĐ-HĐTSSĐH 08-10-2020 Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong kỳ tuyển sinh đại học năm 2020
1478/QĐ-ĐHH 07-10-2020 Quyết định ban hành Quy định dạy và học ngoại ngữ không chuyên trong các chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế