Tìm thấy 153 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
935/QĐ-ĐHH 06-07-2020 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác tổ chức Hội nghị lấy ý kiến bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024
646/QĐ-ĐHNN 03-07-2020 Quyết định về việc bổ sung "Chuyên ngành Tiếng Anh Sư phạm bậc Tiểu học" vào ngành Ngôn ngữ Anh
647/QĐ-ĐHNN 03-07-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham dự Hội nghị tập huấn đối với lãnh đạo các cơ sở giáo dục đại học công lập
980/TB-ĐHH 03-07-2020 Thông báo Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2020 của Đại học Huế
643/QĐ-ĐHNN 02-07-2020 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại Hàn Quốc
926/QĐ-ĐHH 02-07-2020 Quyết định về việc thành lập Ban Xây dựng Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025
969/TB-ĐHH 01-07-2020 Thông báo Kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp bàn về công tác đào tạo ngoại ngữ không chuyên tại Đại học Huế
910/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Du lịch - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
911/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Khoa trưởng Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
912/QĐ-ĐHH 30-06-2020 Quyết định về việc ủy quyền cho Quyền Khoa trưởng Khoa Quốc tế - Đại học Huế được ký thừa ủy quyền và đóng dấu Đại học Huế
902/QĐ-ĐHH 29-06-2020 Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Ban Giám khảo, Ban Cố vấn, Tổ Thư ký Cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Đại học Huế 2020"
633/QĐ-ĐHNN 26-06-2020 Quyết định về việc phê duyệt mức hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đợt 1 năm 2020 đối với viên chức của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
633/QĐ-ĐHNN 26-06-2020 Quyết định về việc ban hành Qui chế Chi tiêu nội bộ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
755/QĐ-ĐHH 01-06-2020 Quyết định ban hành Quy định Tổ chức và quản lý chương trình đào tạo và quản lý bằng tiếng nước ngoài tại Đại học Huế
383/QĐ-ĐHH 27-03-2020 Quyết định ban hành quy định các học phần lý luận chính trị tương đương, thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại học tại Đại học Huế
313/QĐ-ĐHNN 26-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Khoa học,Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Nguyễn Vũ Quỳnh Như)
314/QĐ-ĐHNN 26-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Nguyễn Thị Thanh Bình)
180/KH-BGDĐT 20-03-2020 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm 2020
474/QĐ-ĐHH 18-03-2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
465/QĐ-ĐHH 16-03-2020 Quyết định về việc thành lập Ban điều hành các hoạt động công nghệ thông tin Đại học Huế
01/TB-HĐTSSĐH 12-03-2020 Thông báo kết luận của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 tại phiên họp thứ nhất
459/QĐ-ĐHH 12-03-2020 Quyết định ban hành quy định về tổ chức và quản lý đào tạo qua mạng tại Đại học Huế
276/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Khoa học,Công nghệ và Hợp tác Quốc tế Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Võ Thị Liên Hương)
277/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Hoàng Thị Thu Hạnh)
278/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Ngô Lê Hoàng Phương)
279/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Phan Thị Kim Liên)
280/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế(Đỗ Thị Kiều Diễm)
281/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Tiếng Trung Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Võ Trung Định)
282/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng khoa Quốc tế học Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Hoàng Thị Lê Ngọc)
283/QĐ-ĐHNN 12-03-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Hoàng Thị Ngọc Ánh)