Tìm thấy 312 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
09/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Đại học Huế
05/QĐ-ĐHH 06-01-2021 Quyết định về việc khen thưởng tuyển sinh đại học và sau đại học năm 2020
2121/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định về việc ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên Đại học Huế
2763/QĐ-ĐHNN 31-12-2020 Quyết định về việc thay đổi thành viên Hội đồng biên tập của Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Võ Thị Liên Hương)
2134/QĐ-ĐHH 31-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại Đại học Huế
2141/NQ-ĐHH 31-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu viên chức, người lao động Đại học Huế lần thứ X, năm 2020
2123/TB-ĐHH 30-12-2020 Thông báo kết luận của giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị nhóm Nghiên cứu mạnh, đạo đức trong nghiên cứu và liêm chính trong khoa học
2104/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập các Ban Thẩm định Báo cáo tự đánh giá Chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2098/QĐ-ĐHH 30-12-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương Đại học Huế năm 2020
2092/QĐ-ĐHH 29-12-2020 Quyết định về việc công nhận Nghiên cứu sinh khóa năm 2020 của Đại học Huế
2069/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định bổ sung Quy định về học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên trong các trường đại học thành viên, phân hiệu và khoa trực thuộc Đại học Huế ban hành theo Quyết định số 1336/QĐ-ĐHH ngày 18/10/2006 của Giám đốc Đại học Huế
2072/QĐ-ĐHH 25-12-2020 Quyết định ban hành Chiến lược Bảo đảm chất lượng giáo dục Đại học Huế giai đoạn 2021 - 2025
2012/QĐ-ĐHH 22-12-2020 Quyết định về việc điều động và bổ nhiệm Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
2708/QĐ-ĐHNN 18-12-2020 Quyết định về việc giao nhiệm vụ biên soạn giáo trình phục vụ dạy - học năm học 2020 - 2021
3186/QĐ-UBND 17-12-2020 Quyết định về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2020
1970/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành hướng dẫn về xét phong, tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự, giáo sư danh dự của Đại học Huế
1967/QĐ-ĐHH 16-12-2020 Quyết định ban hành Quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ và công tác pháp chế của Đại học Huế
2692/QĐ-ĐHNN 14-12-2020 Quyết định về việc thành lập đoàn thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ 1 năm học 2020 - 2021
1931/QĐ-ĐHH 11-12-2020 Quyết định khen thưởng bổ sung khuyến khích tài năng năm 2020
83/QĐ-HĐĐH 11-12-2020 Quyết định về việc giao Quyền Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2020 - 2025
2687/QĐ-ĐHNN 10-12-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học loại Xuất sắc (Vương Phương Hoa)
2688/QĐ-ĐHNN 10-12-2020 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học, loại hình Bằng đại học thứ hai, hình thức đào tạo vừa làm vừa học, tốt nghiệp đại học đạt loại Giỏi
2686/QĐ-ĐHNN 10-12-2020 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Tiếng Pháp - Tiếng Nga
3105/QĐ-UBND 09-12-2020 Quyết định Ban hành Đề án thiết lập và phát triển Tủ sách Huế
2679/QĐ-ĐHNN 08-12-2020 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia chương trình trao đổi tại Hàn Quốc
2664/NQ-ĐHNN 07-12-2020 Nghị quyết hội nghị đại biểu, viên chức người lao động lần thứ XVI, năm 2020
1936/TB-ĐHH 04-12-2020 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại cuộc họp Ban xây dựng dữ liệu xếp hạng đại học của Đại học Huế
2653/QĐ-ĐHNN 04-12-2020 Quyết định về việc cử Ban chỉ đạo, Ban lãnh đội, Vận động viên tham gia giải bóng bàn Hội thể thao đại học và chuyên nghiệp Huế lần thứ XII - Năm 2020
2652/QĐ-ĐHNN 03-12-2020 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên của Trường năm học 2020 - 2021 do công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam tài trợ
2645/QĐ-ĐHNN 01-12-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch, Tài chính và Cơ sở vật chất Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế