Tìm thấy 210 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
2316/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc thôi cử Giám dốc Trung tâm Biên - Phiên dịch, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2319/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa, nhiệm kỳ 2019 - 2024
2318/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Phiên - Biên dịch, nhiệm kỳ 2019 - 2024
2317/QĐ-ĐHNN 23-09-2020 Quyết định về việc thổi cử GĐ Trung tâm Nghiên cứu - Ứng dụng ngôn ngữ và văn hóa
910/TB-ĐHNN 22-09-2020 Thông báo về Kỳ thi Năng lực Tiếng Trung (HSK, HSKK) tháng 12 năm 2020
911/TB-ĐHNN 22-09-2020 Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ và cấp giấy chứng nhận tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế. Đợt thi ngày 18/10/2020
2276/QĐ-ĐHNN 16-09-2020 Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên tuyển sinh đợt 2 năm 2019, loại hình bằng đại học thứ 2 ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo chính quy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2274/QĐ-ĐHNN 16-09-2020 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020
874/TB-ĐHNN 15-09-2020 Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam. Đợt thi ngày 03-04/10/2020 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
2267/QĐ-ĐHNN 14-09-2020 Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ
2270/QĐ-ĐHNN 14-09-2020 Quyết định về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhiệm kỳ 2019 - 2024
1405/HD-ĐHH 11-09-2020 Hướng dẫn Phối hợp xử trí dịch viêm đường hô hấp cấp do SARS-CoV-2 (COVID-19) theo tình huống
1359/QĐ-ĐHH 11-09-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Bản tin và Cổng thông tin điện tử Đại học Huế
35/TB-HĐTSĐH 11-09-2020 Thông báo về việc công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020
872/TB-ĐHNN 11-09-2020 Thông báo về việc tổ chức kỳ thí Đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Nhật JLPT. Địa điểm thi Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
867/TB-ĐHNN 10-09-2020 Thông báo kết quả bình xét thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020
1333/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2017 - 2025 của Đại học Huế
2253/QĐ-ĐHNN 09-09-2020 Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên tuyển sinh năm 2019, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học liên kết đặt lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, TP Đà Nẵng
359/TB-UBND 08-09-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc hop Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 07/9/2020
861/TB-ĐHNN 08-09-2020 Thông báo về việc Hướng dẫn các quy định ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế đối với thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong tháng 9 năm 2020
2248/QĐ-ĐHNN 08-09-2020 Quyết định Đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động năm học 2019 - 2020
355/TB-UBND 05-09-2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tại cuộc họp soát xét công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh
41/QĐ-HĐTSĐH 04-09-2020 Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo quy định của Đại học Huế vào đại học hệ chính quy năm 2020
1306/QĐ-ĐHH 04-09-2020 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
827/TB-ĐHNN 31-08-2020 Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
2242/QĐ-ĐHNN 31-08-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng năm học 2019-2020
352/TB-UBND 31-08-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh
1259/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
1255/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trị việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
165/QĐ-BCĐ 29-08-2020 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế