Tìm thấy 407 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
995/QĐ-ĐHNN 08-07-2022 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên trong chương trình đại học thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" năm học 2021 - 2022
988/QĐ-ĐHNN 06-07-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, viên chức và người lao động của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
828/QĐ-ĐHNN 04-07-2022 Quyết định về việc hỗ trợ nhân kỷ niệm Ngày thành lập Trường
39/NQ-HĐĐH 26-05-2022 Nghị quyết quyết định chức vụ Giám đốc Đại học Huế nhiệm kỳ 2021-2026 ( PGS.TS Lê Anh Phương)
794/QĐ-ĐHH 24-05-2022 Quyết định ban hành Quy định về việc triển khai đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ cho đội ngũ của Đại học Huế theo Quy định số 89/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019-2030
07/2022/TT-BGDĐT 23-05-2022 Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
713/KH-ĐHH 23-05-2022 Kế hoạch thực hiện Quyết định số 585/QĐ-BGDĐT ngày 28/02/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021-2030” trong Đại học Huế
36/NQ-HĐĐH 20-05-2022 Nghị quyết ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Huế
719/QĐ-ĐHH 17-05-2022 Quyết định về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh Đại học Huế
518/QĐ-ĐHH 27-04-2022 Quyết định ban hành Quy định về chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học và trình độ thạc sĩ tại Đại học Huê
1079/QĐ-BGDĐT 20-04-2022 Quyết định ban hành Chương trình Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học
488/ĐHH-ĐTCTSV 19-04-2022 Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022
413/KH-BGDĐT 15-04-2022 Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của ngành Giáo dục năm 2022
437/KH-ĐHH 08-04-2022 Kế hoạch Công tác quý II năm 2022
390/TB-BGDĐT 06-04-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn tại Hội nghị trực tuyến tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022
353/KH-BGDĐT 29-03-2022 Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19, bảo đảm tổ chức dạy và học an toàn, chất lượng
855/QĐ-BGDĐT 28-03-2022 Quyết định ban hành Chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
768/QĐ-BGDĐT 21-03-2022 Quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống mại dâm trong ngành Giáo dục đến năm 2025
275/TB-BGDĐT 21-03-2022 Thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ tại cuộc họp tổng kết hoạt động bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ và năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh các cấp học phổ thông năm 2021 và triển khai hoạt động bồi dưỡng năm 2022
255/KH-BGDĐT 17-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải Bóng đá sinh viên toàn quốc – SV Champion League năm 2022
729/QĐ-BGDĐT 16-03-2022 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với đơn vị và công chức, viên chức, người lao động của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Quyết định số 3277/QĐ-BGDĐT ngày 12 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
303/KH-ĐHH 15-03-2022 Kế hoạch Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 của Đại học Huế
82/HVANH-TTBD 11-03-2022 Tham gia cuộc thi "Tỏa sáng cùng âm nhạc năm 2022" tại Học viện Âm nhạc Huế
242/KH-BGDĐT 11-03-2022 Kế hoạch thực hiện Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ của giáo dục đại học năm 2022
293/KH-ĐHH 10-03-2022 Kế hoạch Ban hành văn bản quản lý năm 2022 của Đại học Huế
633/QĐ-BGDĐT 07-03-2022 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong ngành Giáo dục đến năm 2025
05/QĐ-BTC 07-03-2022 Quyết định về việc ban hành Điều lệ Đại hội thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ V năm 2022
267/QĐ-ĐHH 07-03-2022 Quyết định Ban hành Hướng dẫn tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo tại Đại học Huế
04/2022-TT-BGDĐT 04-03-2022 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập
213/KH-BGDĐT 03-03-2022 Kế hoạch tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2022