Tìm thấy 193 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
867/TB-ĐHNN 10-09-2020 Thông báo kết quả bình xét thi đua và hình thức khen thưởng năm học 2019 - 2020
1333/QĐ-ĐHH 09-09-2020 Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia giai đoạn 2017 - 2025 của Đại học Huế
2253/QĐ-ĐHNN 09-09-2020 Quyết định về việc công nhận danh sách sinh viên tuyển sinh năm 2019, loại hình bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hình thức đào tạo vừa làm vừa học liên kết đặt lớp đào tạo tại Trường Cao đẳng Lương thực - Thực phẩm, TP Đà Nẵng
359/TB-UBND 08-09-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc hop Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 07/9/2020
861/TB-ĐHNN 08-09-2020 Thông báo về việc Hướng dẫn các quy định ra vào tỉnh Thừa Thiên Huế đối với thí sinh có nhu cầu đăng ký tham gia các Kỳ thi Đánh giá năng lực ngoại ngữ tổ chức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế trong tháng 9 năm 2020
355/TB-UBND 05-09-2020 Thông báo Kết luận của đồng chí Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh tại cuộc họp soát xét công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh
41/QĐ-HĐTSĐH 04-09-2020 Quyết định về việc công bố danh sách thí sinh trúng tuyển theo quy định của Đại học Huế vào đại học hệ chính quy năm 2020
1306/QĐ-ĐHH 04-09-2020 Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
827/TB-ĐHNN 31-08-2020 Thông báo về việc triển khai kế hoạch học kỳ 1 năm học 2020-2021 đối với sinh viên đại học chính quy
2242/QĐ-ĐHNN 31-08-2020 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Thi đua-Khen thưởng năm học 2019-2020
352/TB-UBND 31-08-2020 Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh
1259/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016 - 2021
1255/QĐ-ĐHH 31-08-2020 Quyết định phê duyệt Đề án vị trị việc làm Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế giai đoạn 2019 - 2021
165/QĐ-BCĐ 29-08-2020 Quyết định Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
2228/QĐ-ĐHNN 28-08-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
2229/QĐ-ĐHNN 28-08-2020 Quyết định về việc cấp học bổng Scranton năm 2020
343/TB-UBND 25-08-2020 Thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại cuộc họp phòng chống COVID-19 tỉnh
2222/QĐ-ĐHNN 24-08-2020 Quyết định về việc Ban hành Danh mục thuộc nguồn lưu vào lưu vào lưu trữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2019
2221/QĐ-ĐHNN 24-08-2020 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước
798/ĐHNN-TCHC 21-08-2020 Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2019 -2020
795/KH-ĐHNN 20-08-2020 Kế hoạch về việc đón tiếp sinh viên năm thứ Nhất (khóa 17) trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)
797/KH-ĐHNN 20-08-2020 Kế hoạch hoạt động Bảo đảm chất lượng giáo dục, năm học 2020-2021 (tháng 09/2020 - tháng 08/2021)
2207/QĐ-ĐHNN 18-08-2020 Quyết định về việc cử viên chức tham gia lớp Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
786/TB-ĐHNN 18-08-2020 Thông báo về việc triển khai học tập qua mạng cho sinh viên trong thời gian không học tập trung để phòng dịch COVID - 19
332/TB-UBND 15-08-2020 Thông báo của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh
746/HD-ĐHNN 11-08-2020 Hướng dẫn, đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2019-2020
29/QĐ-HĐĐH 11-08-2020 Quyết định về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Đại học Huế
2197/QĐ-ĐHNN 11-08-2020 Quyết định về việc cho phép sinh viên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Khóa 15 theo học chuyên ngành Phiên dịch, Biên dịch và Thương mại
1186/QĐ-ĐHH 10-08-2020 Quyết định Ban hành Quy định Quản lý và cấp phát bằng, chứng chỉ tại Đại học Huế
1221/ĐHH-VP 07-08-2020 Hướng dẫn đánh giá và xét thi đua, khen thưởng năm học 2019-2020