Tìm thấy 128 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1230/TB- ĐHH 10-10-2017 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ QUÝ IV NĂM 2017
143/TB-GDQPAN 02-10-2017 TB- TỔ CHỨC THI LẦN 2 CÁC HỌC PHẦN GDQPAN
757/TB-ĐHNN 26-09-2017 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
749/TB-ĐHNN 25-09-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
266/TB-ĐHL 22-09-2017 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
731/TB-ĐHNN 19-09-2017 Thông báo về việc bổ sung mẫu kê khai thu BHYT của sinh viên
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
TB 12-09-2017 THÔNG BÁO CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT CUP ĐẠI HỌC HOSEI 3
696/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
698/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đò dùng học tập đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
699/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc chuẩn bị thực hiện học phần thực tập cuối khóa dành cho khối sinh viên chuyên ngành Ngữ vănn
693/TB-ĐHNN 11-09-2017 Thông báo về việc đăng ký thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
39/TB-TTHL-NV 08-09-2017 TB- PHÁT HÀNH THẺ ĐỌC TRUNG TÂM HỌC LIỆU
1059/TB-ĐHH 06-09-2017 TB- ĐĂNG KÝ LỚP HỌC RIÊNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG, KHOA TUYỂN SINH NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC
1052/TB-ĐHH 05-09-2017 TB- THU HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ 1 NĂM 2017- 2018
668/TB-ĐHNN 05-09-2017 Thông báo về kỳ thi năng lực Tiếng Nhật Quốc tế JLPT tháng 12/2017
660/TB-ĐHNN 31-08-2017 Thông báo học chương trình đào tạo đại học thứ 2 (đợt 2)
1043/TB-ĐHH 30-08-2017 TB- TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
527/TB-HVQLGD 28-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017" PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"
648/TB-ĐHNN 25-08-2017 Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2017 - 2018
648/TB-ĐHNN 24-08-2017 Thông báo về việc tổ chức buổi trao đổi chuyên đề về " Reading Circle and Extensive Reading"
647/TB-ĐHNN 23-08-2017 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo áp dụng hoạt động học tập phục vụ cộng đồng trong giảng dạy đại học
1153/TB-ĐHSP 16-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG CẢ NƯỚC THÁNG 10- 2017
626/TB-ĐHNN 15-08-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I - năm học 2017 - 2018. Đợt 1 - Tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
32/TB-HĐTSĐHCĐ 14-08-2017 TB- GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO ĐHCĐ HỆ CHÍNH QUY ĐHH 2017
536/TB-BGDĐT 10-08-2017 TB KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM
535/TB-BGDĐT 10-08-2017 TB- KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
617/TB-ĐHNN 07-08-2017 Thông báo về kết quả đánh giá và phân loại viên chức và lao động năm học 2016 - 2017
580/TBLT-ĐHNN-TTGDTXS2 04-08-2017 Thông báo về việc tuyển sinh Đại học loại hình Bằng Đại học thứ 2 hệ Giáo dục thường xuyên