Tìm thấy 1045 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
35/QĐ-HĐTSĐH 22-08-2018 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
31/QĐ-HĐTSĐH 05-08-2018 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
999/QĐ-ĐHH 27-07-2018 Quyết định về việc thành lập Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế
2653/QĐ-BGDĐT 23-07-2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
953/QĐ-ĐHH 20-07-2018 Quyết định phê duyệt đề án thành lập Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế
781/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy chương trình thứ hai đạt danh hiệu "Sinh viên Giỏi"
782/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế nội, ngoại trú học kỳ II, năm học 2017-2018
783/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc kỷ luật sinh viên chưa hoàn thành việc nộp học phí học kỳ II năm học 2017-2018
785/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Phạm Thị Nguyên Ái)
786/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Đoàn Ngọc Ái Phương)
787/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Phạm Anh Huy)
788/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Lê Thị Phương Chi)
766/QĐ-ĐHNN 10-07-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét khen thưởng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2018
918/QĐ-ĐHH 09-07-2018 Quyết định ban hàn Quy định về đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế
678/QĐ-ĐHNN 28-06-2018 Quyết định về việc nâng bậc lương năm 2018 (đợt 1) cho viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
676/QĐ-ĐHNN 26-06-2018 Quyết định về việc thành lập tổ nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng CDIO
763/QĐ-ĐHH 08-06-2018 Quyết định về việc Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
380/QĐ-ĐHNN 08-06-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
415/QĐ-ĐHNN 08-06-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương năm 2018 (đợt 1)
321/QĐ-ĐHNN 05-06-2018 Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
322/QĐ-ĐHNN 05-06-2018 Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên hệ chính quy có hộ khẩu thường trú và sinh sống tại tỉnh Ninh Thuận học kỳ II năm học 2017-2018
324/QĐ-ĐHNN 05-06-2018 Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II năm học 2017-2018
316/QĐ-ĐHNN 01-06-2018 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban giúp việc Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2018
657/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
666/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định ban hành Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế
652/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Cụm thi số 32 - Tỉnh Thừa Thiên Huế
308/QĐ-ĐHNN 29-05-2018 Quyết định về việc Thành lập Tổ kiểm tra nề nếp làm việc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
307/QĐ-ĐHNN 28-05-2018 Quyết định về việc công nhận điểm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017-2018
306/QĐ-ĐHNN 23-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo quy trình thực hiện công tác của các đơn vị chức năng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
624/QĐ-ĐHH 21-05-2018 Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra thi học kỳ 2 năm học 2017-2018