Tìm thấy 874 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1266/QĐ-ĐHNN 12-12-2017 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1144/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đỗ Quỳnh Trâm)
1141/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giúp việc hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 3
1128/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ Công tác giúp việc Hội nghị Đại biểu CBVC lần thứ XIII năm 2017
1130/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2017
1127/QĐ-ĐHNN 03-11-2017 Quyết định về việc miễn học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018 (Bổ sung)
1122/QĐ-ĐHNN 02-11-2017 Quyết định về việc công nhận Ban cán sự lớp AnhB2K13CQ (QT)
1102/QĐ-ĐHNN 30-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Lại Thị Minh Nguyệt)
1107/QĐ-ĐHNN 30-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2017
1104/QĐ-ĐHNN 30-10-2017 Quyết định về việc giảm 50% học phí cho sinh viên Khoa tiếng Nga học kỳ I năm học 2017 - 2018
1191/QĐ-ĐHH 26-10-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
1155/QĐ-ĐHH 17-10-2017 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016-2017
1156/QĐ-ĐHH 17-10-2017 Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
1080/QĐ-ĐHNN 16-10-2017 Quyết định về việc khen thưởng cho Ban lãnh đội và các vận động viên đạt Giải Nhì trong Giải bóng chuyền do Hội thể thao ĐH&CN Huế tổ chức lần thứ XXII - Năm 2017
1066/QĐ-ĐHNN 09-10-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi tham gia Lễ Hội tiếng Hàn 2017
1060/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Hoài Nhi)
1062/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thôi hưởng phụ cấp hỗ trợ nhà ở (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
1059/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1064/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học loại hình Bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2017
1056/QĐ-ĐHNN 04-10-2017 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1051/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định cử cố vấn học tập các Khoa năm học 2017 - 2018
1050/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Nguyễn Thị Thanh Bình)
1054/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Hồ Thị Mỹ Hậu)
1083/QĐ-ĐHH 03-10-2017 Quyết định về việc điều chỉnh ngành học của lưu học sinh Lào
1052/QĐ-ĐHNN 01-10-2017 Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1041/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét bổ sung phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2017
1044/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Doãn Trung Thành)
1046/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Hiền)
1037/QĐ-ĐHNN 28-09-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Hoàng Thị Lê Ngọc)
1040/QĐ-ĐHNN 28-09-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ(Dương Lâm Anh)