Tìm thấy 31 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
22/KH-ĐHH 06-09-2018 Kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học - Đợt 2 năm 2018
1074/KH-ĐHH 09-08-2018 Kế hoạch công tác quý III năm 2018
795/KH-ĐHH 13-06-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm và tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
344/KH-ĐHNN 08-05-2018 Kế hoạch khóa tập huấn chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên khóa 11 năm 2018
510/KH-ĐHH 27-04-2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" Đại học Huế lần thứ I, năm 2018
494/KH-ĐHH 24-04-2018 Kế hoạch công tác quý II năm 2018
312/KH-ĐHNN 19-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2018
255/KH-BGDĐT 17-04-2018 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên; các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018
1449/KH-CAT-PV28 13-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2018
03/KH-ĐHH 03-04-2018 Kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học - Đợt 1 năm 2018
161/KH-BGDĐT 26-03-2018 Kế hoạch thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo
214/KH-ĐHNN 22-03-2018 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
60/KH-UBND 21-03-2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
53/KH-UBND 16-03-2018 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
143/KH-ĐHNN 26-02-2018 Kế hoạch công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2017-2018
11-KH/ĐHH-ĐTN 25-02-2018 Kế hoạch hoạt động tháng Thanh niên năm 2018
155/KH-ĐHH 31-01-2018 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
1045/KH-ĐHNN 20-12-2017 Kế hoạch tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
1024/KH-ĐHNN 14-12-2017 Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
1550/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế giai đoạn 2016-2020,2021-2025
1545/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch về việc công khai Bản kê tài sản, thu nhập năm 2017
79/KH-NTN 29-10-2017 KH- CUỘC THI TIẾNG HÁT HỌA MI VÀNG 2017
214/KH-UBND 20-10-2017 KH- TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA " DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
87/BATGT 19-10-2017 KH- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG" NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG VÈ TAI NẠN GIAO THÔNG" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2017
1248/KH-ĐHH 12-10-2017 Kế hoạch công tác quý IV năm 2017
740/KH-BGDĐT 10-10-2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
197/KH-UBND 03-10-2017 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐẾN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
40/KH-ĐHH 27-09-2017 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2
185/KH-UBND 18-09-2017 KH- HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
625/KH-ĐHNN 15-08-2017 Kế hoạch dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Đại học Huế năm học 2017 - 2018