Tìm thấy 14 văn bản - Hiển thị 14 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1045/KH-ĐHNN 20-12-2017 Kế hoạch tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
1024/KH-ĐHNN 14-12-2017 Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
1550/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế giai đoạn 2016-2020,2021-2025
1545/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch về việc công khai Bản kê tài sản, thu nhập năm 2017
79/KH-NTN 29-10-2017 KH- CUỘC THI TIẾNG HÁT HỌA MI VÀNG 2017
214/KH-UBND 20-10-2017 KH- TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA " DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
87/BATGT 19-10-2017 KH- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG" NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG VÈ TAI NẠN GIAO THÔNG" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2017
1248/KH-ĐHH 12-10-2017 Kế hoạch công tác quý IV năm 2017
740/KH-BGDĐT 10-10-2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
197/KH-UBND 03-10-2017 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐẾN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
40/KH-ĐHH 27-09-2017 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2
185/KH-UBND 18-09-2017 KH- HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
625/KH-ĐHNN 15-08-2017 Kế hoạch dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Đại học Huế năm học 2017 - 2018
472/KH-ĐHNN 21-06-2017 Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Cao học lần 2 - năm 2017