Tìm thấy 12 văn bản - Hiển thị 12 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
700/HD-ĐHNN 12-09-2017 Hướng dẫn thực hiện học phần" Thực tập cuối khóa " năm học 2017 - 2018 (Dành cho khối sinh viên văn bằng 2 chuyên ngành Ngữ Văn)
643/HD-ĐHNN 22-08-2017 Hướng dẫn tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của Trường/ Khoa thành viên Đại học Huế (Bổ sung lần thứ nhất)
355/HD-ĐHNN 09-05-2017 Hướng dẫn về việc thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" năm học 2016-2017( Dành cho khối sinh viên năm III các chuyên ngành không thuộc Sư phạm)
1379/BGDĐT-GDQP 05-04-2017 HD- Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009
249/ĐHNN-CTHSSV 30-03-2017 Kế hoạch tổ chức học GDQP-AN cho sinh viên khóa 12 năm 2017
212/HD-ĐHNN 21-03-2017 Hướng dẫn quy trình nộp đơn xin thi bổ sung
12/HD-VTLT 14-03-2017 HD- Thu thập tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và giao, nhận tài liệu vào Lưu trữ lịch sử
144/ĐHNN-CTHSSV 02-03-2017 Tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên trong học kỳ I năm học 2016-2017
216/HD-LĐTBXH 20-02-2017 HD- Thực hiện một số hoạt động trọng tâm giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25% tỉnh TTH năm 2017
84/HD-ĐHNN 16-02-2017 Hướng dẫn áp dụng phần mềm tự học trong giảng dạy và kiểm tra đánh giá NNKC (dành cho giảng viên)
45/HD-BCH 13-02-2017 HD- Thực hiện công tác Dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2017
1656/HD-ĐHH 30-12-2016 HD- Thực hiện một số điều của Thông tư liên tịch số 42/2013/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2013 quy định chính sách về giáo dục đối với người khuyết tật