Tìm thấy 214 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
197/KH-UBND 03-10-2017 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐẾN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
756/BC-ĐHNN 26-09-2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
757/TB-ĐHNN 26-09-2017 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
749/TB-ĐHNN 25-09-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
1009/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ công tác giúp việc Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1012/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc cho phép viên chức được gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài ( Phạm Nguyễn Thanh Thảo)
741/ĐHNN-TCHC 22-09-2017 Tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
996/QĐ-ĐHNN 21-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Nhi)
726/ĐHNN-TCHC 19-09-2017 Rà soát, điều chỉnh bổ sung qhcm và lập kế hoạch đào tạo BDCM...năm học 2017- 2018
982/QĐ-ĐHNN 19-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Bảo Trang)
977/QĐ-ĐHNN 18-09-2017 Quyết định về việc cử Trợ lý các khoa năm học 2017 - 2018
3514/QĐ-BGDĐT 18-09-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI VỀ( NGUYỄN THỊ HIỀN)
968/QĐ-ĐHNN 13-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
967/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
966/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Phan Quỳnh Như)
967/QĐ-ĐHNN 11-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm)
969/QĐ-ĐHNN 11-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Trần Thị Ngọc Yến)
946/QĐ-ĐHNN 05-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Lê Cẩm Nhung)
1045/ĐHH-KHCN MT 01-09-2017 TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
2286/SYT-NVY 01-09-2017 TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
946/QĐ-ĐHNN 01-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn( Trần Thị Khánh Liên)
945/QĐ-ĐHNN 01-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài(Trần Thủy Khánh Quỳnh)
943/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Lê Minh Trí)
942/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Trần Huyền Minh Trân)
1038/ĐHH-TCCB 30-08-2017 THI THĂNG HẠN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP ( HẠNG 1) , GIẢNG VIÊN CHÍNH( HẠNG 2)
1043/TB-ĐHH 30-08-2017 TB- TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
926/QĐ-ĐHNN 30-08-2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thiết kế tập giới thiệu của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
620/TB-BGDĐT 29-08-2017 TB- KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ