Tìm thấy 314 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
657/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
652/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Cụm thi số 32 - Tỉnh Thừa Thiên Huế
308/QĐ-ĐHNN 29-05-2018 Quyết định về việc Thành lập Tổ kiểm tra nề nếp làm việc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
295/QĐ-ĐHNN 14-05-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và các Ban trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2017-2018, hệ Đại học chính quy tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
567/QĐ-ĐHH 11-05-2018 Quyết định Ban hành "Quy định xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III đối với viên chức thuộc Đại học Huế"
292/QĐ-ĐHNN 11-05-2018 Quyết định về việc khen thưởng cán bộ đoàn và vận động viên thi đấu đạt Giải Ba giải Bóng đá CBVC-LĐ Đại học Huế lần thứ XV - năm 2018
291/QĐ-ĐHNN 10-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Công tác giúp việc Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng/ Phó Khoa Việt Nam học
280/QĐ-ĐHNN 08-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ cấp quản lý giai đoạn 2019-2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
521/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
519/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc thay đổi tên gọi của chức vụ quản lý
520/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc thay đổi tên gọi của chức vụ quản lý
489/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc sáp nhập Văn phòng Công đoàn Đại học Huế, Văn phòng Đoàn Thanh niên Đại học Huế vào Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế
494/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017-2025 của Đại học Huế
479/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
469/QĐ-ĐHH 26-04-2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế
494/KH-ĐHH 24-04-2018 Kế hoạch công tác quý II năm 2018
322/ĐHNN-TCHC 24-04-2018 Nhắc nhở thực hiện công tác hành chính
327/BC-ĐHNN 24-04-2018 Báo cáo sơ kết học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2017-2018
268/QĐ-ĐHNN 19-04-2018 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
312/KH-ĐHNN 19-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2018
259/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Vũ Yến Sơn)
260/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Tôn Nữ Như Hương)
411/QĐ-ĐHH 16-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2018
1433/CTr- BCĐ 12-04-2018 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
369/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ Đại học Huế
389/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác của Văn phòng và các ban chức năng Đại học Huế
1302/QĐ-BGDĐT 05-04-2018 Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng IIi) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
08/QĐ-HĐTSSĐH 03-04-2018 Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2018
203/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi cử viên chức hướng dẫn tập sự
205/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Tôn Nữ Thanh Thùy)