Tìm thấy 254 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
43/QĐ-ĐHNN 08-01-2018 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đình Ngọc Châu)
1427/QĐ-ĐHNN 28-12-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức tuyển dụng năm 2017
1365/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017
1370/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2017(đợt 2)
1024/KH-ĐHNN 14-12-2017 Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
1266/QĐ-ĐHNN 12-12-2017 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1550/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế giai đoạn 2016-2020,2021-2025
1545/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch về việc công khai Bản kê tài sản, thu nhập năm 2017
1388/QĐ-ĐHH 11-12-2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
999/TB-ĐHNN 06-12-2017 Thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2017
1149/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định thành lập Hội cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1149/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định Thành lập Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1144/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đỗ Quỳnh Trâm)
904/TB-ĐHNN 08-11-2017 Thông báo tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1128/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ Công tác giúp việc Hội nghị Đại biểu CBVC lần thứ XIII năm 2017
1130/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2017
1102/QĐ-ĐHNN 30-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Lại Thị Minh Nguyệt)
1095/QĐ-ĐHNN 25-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Cái Ngọc Duy Anh)
1248/KH-ĐHH 12-10-2017 Kế hoạch công tác quý IV năm 2017
1069/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Đỗ Thị Kiều Diễm)
1070/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Cao Xuân Anh Tú)
1071/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Trần Thị Huyền)
1065/QĐ-ĐHNN 09-10-2017 Quyết định về việc sắp xếp, phân bố lại nhân sự các bộ môn Khoa NN&VH Hàn Quốc
1060/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Hoài Nhi)
792/ĐHNN-TCHC 06-10-2017 Xác nhận công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục ở nước ngoài cấp
794/ĐHNN-TCHC 06-10-2017 Đồng bộ và cấp mã số BHXH
1062/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thôi hưởng phụ cấp hỗ trợ nhà ở (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
1056/QĐ-ĐHNN 04-10-2017 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1050/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Nguyễn Thị Thanh Bình)
1054/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Hồ Thị Mỹ Hậu)