Tìm thấy 238 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1266/QĐ-ĐHNN 12-12-2017 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1144/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đỗ Quỳnh Trâm)
904/TB-ĐHNN 08-11-2017 Thông báo tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1128/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ Công tác giúp việc Hội nghị Đại biểu CBVC lần thứ XIII năm 2017
1130/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2017
1102/QĐ-ĐHNN 30-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Lại Thị Minh Nguyệt)
1248/KH-ĐHH 12-10-2017 Kế hoạch công tác quý IV năm 2017
1060/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Hoài Nhi)
792/ĐHNN-TCHC 06-10-2017 Xác nhận công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục ở nước ngoài cấp
794/ĐHNN-TCHC 06-10-2017 Đồng bộ và cấp mã số BHXH
1062/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thôi hưởng phụ cấp hỗ trợ nhà ở (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
1056/QĐ-ĐHNN 04-10-2017 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1050/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Nguyễn Thị Thanh Bình)
1054/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Hồ Thị Mỹ Hậu)
197/KH-UBND 03-10-2017 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐẾN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
1052/QĐ-ĐHNN 01-10-2017 Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1041/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét bổ sung phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2017
1185/ĐHH-VP 29-09-2017 THAM DỰ TRIỂN LÃM GIÁO DỤC HOA KỲ NĂM 2017
1046/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Hiền)
1037/QĐ-ĐHNN 28-09-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Hoàng Thị Lê Ngọc)
1040/QĐ-ĐHNN 28-09-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ(Dương Lâm Anh)
4508/BGDĐT-VP 27-09-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN PHÚC
756/BC-ĐHNN 26-09-2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
757/TB-ĐHNN 26-09-2017 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
1019/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Xuân Nguyễn Hạnh)
749/TB-ĐHNN 25-09-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
1009/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ công tác giúp việc Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1012/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc cho phép viên chức được gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài ( Phạm Nguyễn Thanh Thảo)
1048/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Cao Xuân Anh Tú)
741/ĐHNN-TCHC 22-09-2017 Tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018