Tìm thấy 335 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
234/TB-UBND 31-08-2018 Thông báo thay đổi giờ làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1074/KH-ĐHH 09-08-2018 Kế hoạch công tác quý III năm 2018
999/QĐ-ĐHH 27-07-2018 Quyết định về việc thành lập Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế
953/QĐ-ĐHH 20-07-2018 Quyết định phê duyệt đề án thành lập Viện Nghiên cứu giáo dục và Giao lưu quốc tế - Đại học Huế
804/HD-SNV 18-07-2018 Hướng dẫn phương pháp chấm điểm, đánh giá, xếp loại thi đua
785/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Phạm Thị Nguyên Ái)
786/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Đoàn Ngọc Ái Phương)
787/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Phạm Anh Huy)
788/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc cử viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp khóa 22 (Lê Thị Phương Chi)
791/QĐ-ĐHNN 11-07-2018 Quyết định về việc thành lập Tổ phục vụ kiểm tra công tác cán bộ giai đoạn từ tháng 07/2014 đến tháng 03/2018 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
918/QĐ-ĐHH 09-07-2018 Quyết định ban hàn Quy định về đánh giá, phân loại và bổ sung lý lịch công chức, viên chức, người lao động trong Đại học Huế
897/ĐHH-KHTC 03-07-2018 Thay đổi mức lương cơ sở từ ngày 01 tháng 07 năm 2018
678/QĐ-ĐHNN 28-06-2018 Quyết định về việc nâng bậc lương năm 2018 (đợt 1) cho viên chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
380/QĐ-ĐHNN 08-06-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo tái cấu trúc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
415/QĐ-ĐHNN 08-06-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét nâng lương năm 2018 (đợt 1)
657/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
652/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Cụm thi số 32 - Tỉnh Thừa Thiên Huế
308/QĐ-ĐHNN 29-05-2018 Quyết định về việc Thành lập Tổ kiểm tra nề nếp làm việc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
306/QĐ-ĐHNN 23-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban soạn thảo quy trình thực hiện công tác của các đơn vị chức năng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
384/TB-ĐHNN 18-05-2018 Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3-4/2018 và kế hoạch công tác tháng 5-6/2018
295/QĐ-ĐHNN 14-05-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và các Ban trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2017-2018, hệ Đại học chính quy tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
567/QĐ-ĐHH 11-05-2018 Quyết định Ban hành "Quy định xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III đối với viên chức thuộc Đại học Huế"
292/QĐ-ĐHNN 11-05-2018 Quyết định về việc khen thưởng cán bộ đoàn và vận động viên thi đấu đạt Giải Ba giải Bóng đá CBVC-LĐ Đại học Huế lần thứ XV - năm 2018
291/QĐ-ĐHNN 10-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Công tác giúp việc Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng/ Phó Khoa Việt Nam học
280/QĐ-ĐHNN 08-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ cấp quản lý giai đoạn 2019-2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
521/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
519/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc thay đổi tên gọi của chức vụ quản lý
520/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc thay đổi tên gọi của chức vụ quản lý
489/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc sáp nhập Văn phòng Công đoàn Đại học Huế, Văn phòng Đoàn Thanh niên Đại học Huế vào Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế
494/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017-2025 của Đại học Huế