Tìm thấy 188 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1064/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học loại hình Bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2017
1014/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Lê Thị Thảo Ngân)
1015/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Hữu Minh Phương)
1001/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Nhật Linh)
1002/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Thị Bích Hằng)
991/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật năm học 2015 - 2016 (Nguyễn Thị Vân Anh)
152VIC.17 15-09-2017 TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY GLASS VICO
970/QĐ-ĐHH 12-09-2017 TIẾP NHẬN LHS LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017- 2018 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THANH VIÊN THUỘC ĐHH
696/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
697/ĐHNN-CTHSSV 12-09-2017 Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy
698/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đò dùng học tập đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
963/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Hồ Thị Huyền Trân)
1070/ĐHH-CTHSSV 08-09-2017 TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG THỦ KHOA VÀ KHEN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2017
958/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Nguyễn Thị Thanh Nhàn)
957/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Phạm Thị Minh Dung)
956/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Lê Thị Hòai Hương)
955/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên thôi học( Phan Bảo Thịnh)
954/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Đoàn Ngân Khánh)
959/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Đào Thiên Hương)
961/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Hồng Trinh)
962/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Võ Thị Minh Phú)
960/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Bùi Thị Hải Hà)
1059/TB-ĐHH 06-09-2017 TB- ĐĂNG KÝ LỚP HỌC RIÊNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG, KHOA TUYỂN SINH NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC
673/ĐHNN-CTHSSV 06-09-2017 Xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy
950/QĐ-ĐHNN 06-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Nguyễn Ngọc Viết Quân)
949/QĐ-ĐHNN 06-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại( Bùi Thị Ngọc Cẩm)
948/QĐ-ĐHNN 06-09-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tại nước ngoài theo diện Hiệp định(Trần Thị Việt Tài)
1052/TB-ĐHH 05-09-2017 TB- THU HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ 1 NĂM 2017- 2018
926/QĐ-ĐHH 01-09-2017 SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ THANH TOÁN NỘI BỘ TRONG ĐHH TỪ NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 1072/QĐ-ĐHH NGÀY 01/09/2016 CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
944/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Nguyễn Thị Quỳnh Như)