Tìm thấy 11 văn bản - Hiển thị 11 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
4576/CAT-PV11 02-10-2017 THÔNG BÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HSSV VI PHẠM PHÁP LUẬT QUÝ III 2017
992/ĐHH-CSVC 17-08-2017 ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ VÀ THỎA THUẬN MUA SẮM XE OTO CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA ĐHH
699/QĐ-ĐHH 07-07-2017 BỔ NHIỆM LẠI PHÓ TRƯỞNG BAN CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐẠI HỌC HUẾ
359/BC-ĐHNN 10-05-2017 Báo cáo khảo sát ý kiến của cán bộ quản lý và giảng viên về hệ thống Cơ sở vật chất - Trang thiết bị dạy học năm 2017
1465/QĐ-BGDĐT 26-04-2017 QĐ- Phân cấp thanh lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BGDDT
1442/QĐ-BGDĐT 26-04-2017 QĐ- Phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo, sauwr chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Đại học Huế
1623/BGDĐT-GDQP 21-04-2017 Hướng dẫn lực lượng tự vệ phối hợp các lực lượng ứng phó kịp thời hiệu quả các sự cố cháy, nổ trong cơ quan, đơn vị, nhà trường
228/QĐ-ĐHH 20-03-2017 TL Ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và phòng cháy chữa cháy ĐHH 2017, 2018
172/KH-PCCC 07-02-2017 Kế hoạch kiểm tra, tuyên truyền ATPCCC tại các trường học trên đại bàn tỉnh TTH
02/BGDĐT-CSVCTBDH 03-01-2017 Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết
292/QĐ-ĐHNN 19-05-2016 Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời việc quản lý, sử dụng phòng thực hành tại Trường Đại học Ngoại ngữ- Đại học Huế