Tìm thấy 47 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1218/ĐHH-HTQT 05-10-2017 THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU THÔNG TIN NGÀY HỌC BỔNG ĐẠI HỌC PHẦN LAN
1206/ĐHH-HTQT 03-10-2017 Chương trình Kumamoto University 2018 Spring Program
178/GM-LH 03-10-2017 THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM " VAI TRÒ CỦA CỰU LƯU HỌC SINH LÀO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỮU NGHỊ- HỢP TÁC ĐẶC BIỆT VIỆT- LÀO"
1180/ĐHH-KHCNMT 28-09-2017 ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA 2017
668/TB-ĐHNN 05-09-2017 Thông báo về kỳ thi năng lực Tiếng Nhật Quốc tế JLPT tháng 12/2017
148 24-08-2017 CÔNG VĂN 24/8/2017 CUAT TRUNG TÂM VĂN HÓA NGA
1153/TB-ĐHSP 16-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG CẢ NƯỚC THÁNG 10- 2017
141/LH-HNHT 10-08-2017 TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG KIẾN THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP ASEAN VÀ TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA
5670 08-08-2017 CÔNG VĂN CỦA UBON
814/QĐ-ĐHH 04-08-2017 TIẾP NHẬN SINH VIÊN NƯỚC NGOÀI ĐẾN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐHH
554/TB-ĐHNN 18-07-2017 Thông báo về việc tổ chức kiểm tra cuối khóa bổ sung
812/QĐ-ĐHNN 14-07-2017 Quyết định về việc tiếp nhận thực tập sinh Hàn Quốc do Qũy giao lưu Quốc tế Hàn Quốc tài trợ đến thực tập giảng dạy Tiếng Hàn tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
534/TB-ĐHNN 11-07-2017 Thông báo về các dự án dành cho các Trường Đại học đối tác của tổ chức United Board
529/TB-ĐHNN 10-07-2017 Thông báo về kỳ thi năng lực Tiếng Trung (HSK,HSKK) tháng 10 năm 2017
494/TB-ĐHNN 29-06-2017 Thông báo về học bổng tại Đại học Ngoại ngữ Busan, Hàn Quốc
445/TB-ĐHNN 14-06-2017 Thông báo về việc kiểm tra cuối khóa và Lễ Bế giảng khóa Bồi dưỡng Tiếng Anh giao tiếp
550/ĐHH-HTQT 11-05-2017 Chương trình học bổng Enderavour
349/BC-ĐHNN 08-05-2017 Báo cáo về kết quả tổ chức Hội thảo Quốc gia về Năng lực Giáo viên Tiếng Anh
1792/BGDĐT-HTQT 28-04-2017 Hội nghị giáo dục toàn cầu 2017 tại Vương quốc Anh từ 22-24/5/2017
378/QĐ-ĐHH 26-04-2017 Bổ nhiệm lại Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế
456/ĐHH-HTQT 20-04-2017 Buổi giới thiệu thông tin Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2018
458/ĐHH- HTQT 20-04-2017 Học bổng sau đại học của Đại học TBU- Cộng hòa Séc
457/ĐHH-HTQT 20-04-2017 Chương trình Kumamoto University 2017 Summer Program in English
313/QĐ-ĐHH 17-04-2017 Bổ nhiệm Phó trưởng ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế( Nguyễn Văn Huy)
274/BC-ĐHNN 11-04-2017 Báo cáo về kết quả tổ chức chương trình giao lưu học tập với đoàn giáo viên và sinh viên Trường Trung học Quốc tế Kanto, Nhật Bản
272/BC-ĐHNN 11-04-2017 Báo cáo về kết quả tổ chức cuộc thi Hùng biện Tiếng Nhật năm 2017
273/BC-ĐHNN 11-04-2017 Báo cáo về kết quả tổ chức Khoá tập huấn chuyên đề về du lịch cho các giảng viên Tiếng Pháp
260/TB-ĐHNN 04-04-2017 Thông báo về buổi giới thiệu Chương trình học giả Fulbright Việt Nam 2018
339/ĐHH-HTQT 28-03-2017 Chương trình học bổng SHARE( đợt 3)
323/ĐHH-HTQT 24-03-2017 Tổ chức tập huấn chuyên môn cho giảng viên tiếng Pháp