Tìm thấy 74 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1141/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giúp việc hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 3
1191/QĐ-ĐHH 26-10-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả nghiên cứu đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế
1252/TB-ĐHH 13-10-2017 Thông báo về kế hoạch họp các Hội đồng chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS,PGS năm 2017 tại Đại học Huế
1240/ĐHH-KHCNMT 11-10-2017 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN
1059/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1170/ĐHSPHN-ĐTN 05-10-2017 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ VII - năm 2018
1130/ĐHH-KHCNMT 21-09-2017 ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN KHCN ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2017
2131/QĐ-UBND 15-09-2017 TLHĐ KHCN CHUYÊN NGÀNH TƯ VẤN ĐỀ XUẤT DANH MỤC VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC Y DƯỢC
1102/ĐHH-KHCNMT 14-09-2017 TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ 2018
1195/TB-ĐHNN 09-09-2017 Thông báo số 1 Hội thảo quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam
182/KH-UBND 06-09-2017 KH- TỔ CHỨC CUỘC THI "KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2017
2054/QĐ-UBND 06-09-2017 QĐ- BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI" KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2017
665/ĐHNN-KH,CN&HTQT 31-08-2017 Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
527/TB-HVQLGD 28-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017" PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"
910/QĐ-ĐHNN 25-08-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giúp việc Hội thảo tổng kết "Áp dụng hoạt động học tập phục vụ cộng đồng trong giảng dạy đại học"
648/TB-ĐHNN 24-08-2017 Thông báo về việc tổ chức buổi trao đổi chuyên đề về " Reading Circle and Extensive Reading"
1019/ĐHH-HTQT 23-08-2017 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ĐỨC
647/TB-ĐHNN 23-08-2017 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo áp dụng hoạt động học tập phục vụ cộng đồng trong giảng dạy đại học
1005/ĐHH-KHCNMT 18-08-2017 MỜI NỘP HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH " HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU" HỢP TÁC VỚI VƯƠNG QUỐC ANH
3417/BGDĐT-KHCNMT 08-08-2017 RÀ SOÁT HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 380/QĐ-TTG
802/QĐ-ĐHH 31-07-2017 PHÊ DUYỆTANH MỤC ĐỀ TÀI KHCN CẤP ĐHH NĂM 2018
895/ĐHH- KHCNMT 24-07-2017 THAM GIA GIẢI THƯỞNG HỌC BỔNG L'OREAL-UNESCO VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ TRONG KHOA HOC 2017
558/TB-ĐHNN 19-07-2017 Thông báo(số 2) về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3
17/2017/TT-BGDĐT 13-07-2017 Thông tư sửa đổi cụm từ " Vụ Hợp tác quốc tế" và " Cục đào tạo với nước ngoài" thành " Cục Hợp tác quốc tế"; ...
516/TB-ĐHNN 07-07-2017 Thông báo về việc tạm ứng kinh phí thực hiện đề tài KH & CN cấp Bộ, cấp Đại học Huế đợt 1 năm 2017
827/ĐHH-KHCN MT 05-07-2017 XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS,PGS 2017
2850/BGDDT-TCCB 04-07-2017 THI THĂNG HẠN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHCN
493/BC-ĐHNN 29-06-2017 Báo cáo giao ban tình hình thực hiện nhiệm vụ KHCN quý II năm 2017
495/TB-ĐHNN 29-06-2017 Thông báo về việc quy đổi giờ chuẩn Nghiên cứu Khoa học năm học 2016-2017
659/QĐ-ĐHH 28-06-2017 KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO DỰ ÁN SHARE TẠI ĐẠI HỌC HUẾ