Tìm thấy 53 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
22/KH-ĐHH 06-09-2018 Kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học - Đợt 2 năm 2018
417/KH-ĐHNN 31-05-2018 Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 2 - năm 2018
651/TB-ĐHH 23-05-2018 Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2018 của Đại học Huế
477/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc công nhận học viên Cao học khóa năm 2018 của Đại học Huế
331/TB-ĐHNN 26-04-2018 Thông báo số 1 về việc hướng dẫn thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu, khóa 2017-2019
03/KH-ĐHH 03-04-2018 Kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học - Đợt 1 năm 2018
302/QĐ-ĐHH 23-03-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2018
36/QĐ-ĐHNN 05-01-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ
36/QĐ-ĐHNN 05-01-2018 Quyết định về việc công nhận tổ nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ
1045/KH-ĐHNN 20-12-2017 Kế hoạch tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
1230/QĐ-ĐHNN 04-12-2017 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình đánh giá luận văn Thạc sĩ
43/ĐHH-HĐTSSĐH 26-10-2017 Kết luận cuộc họp HĐTSSĐH năm 2017(đợt 2, phiên 2)
1067/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc cử nhóm trưởng nhóm Nghiên cứu sinh khóa 2017
40/KH-ĐHH 27-09-2017 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2
41/ĐHH-HĐTSSDH 27-09-2017 KẾT LUẬN CỦA GĐ ĐHH TẠI CUỘC HỌP CỦA HĐTSSĐH NĂM 2017( ĐỢT 2, PHIÊN 1)
992/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ với lớp sau cho học viên cao học khóa 2015 - 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
1023/QĐ-ĐHH 20-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THƯỞNG ĐHH NHIỆM KỲ 2016-2021
1008/QĐ-ĐHH 15-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHH NHIỆM KỲ 2016- 2021
979/QĐ-ĐHH 14-09-2017 TLHĐ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017
02/FUV-FSPPM 09-08-2017 TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CÔNG 2017- 2018
735/QĐ-ĐHNN 06-07-2017 Quyết định về việc gia hạn thời gian bảo vệ Đề cương luận án Tiến sĩ cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Uyên khóa 2017-2020
472/KH-ĐHNN 21-06-2017 Kế hoạch tuyển sinh Nghiên cứu sinh và Cao học lần 2 - năm 2017
708/TB-ĐHH 08-06-2017 TB TUYỂN SINH CAO HỌC LẦN 2 CỦA ĐHH NĂM 2017
709/TB-ĐHH 08-06-2017 TB- TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH LẦN 2 CỦA ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2017
394/QĐ-ĐHH 28-05-2017 QĐ- Phê duyệt mẫu phôi bằng thạc sĩ của Đại học Huế
315/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc giao đề tài luận án và cử người hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
316/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc giao đề tài luận án và cử người hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
317/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc giao đề tài luận án và cử người hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
318/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc giao đề tài luận án và cử người hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
319/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc giao đề tài luận án và cử người hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế