Tìm thấy 40 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
01 31-08-2018 Thư chúc mừng năm học mới
21/2018/TT-BGDĐT 24-08-2018 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
773/CĐN23-ĐT 23-08-2018 Phối hợp tuyển sinh đào tạo lái xe mô tô
3334/BGDĐT-NGCBQLGD 07-08-2018 Tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQLGD
3471/TB-CAT-PV28 31-07-2018 Thông báo kết quả kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2018
1449/KH-CAT-PV28 13-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2018
1291/BGDĐT-NGCBQLGD 04-04-2018 Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
60/KH-UBND 21-03-2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
53/KH-UBND 16-03-2018 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
158/HD-BCH 14-03-2018 Hướng dẫn thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh và một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2018
5878/BC-BCĐ 21-12-2017 Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2017
2845/QĐ-UBND 06-12-2017 Quyết định về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2018
214/KH-UBND 20-10-2017 KH- TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA " DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HỘI NHẬP VÀ PHÁT TRIỂN" TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
87/BATGT 19-10-2017 KH- TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG" NGÀY THẾ GIỚI TƯỞNG NIỆM CÁC NẠN NHÂN TỬ VONG VÈ TAI NẠN GIAO THÔNG" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2017
2609/TB-ĐHSP 13-10-2017 Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính
2567/TB-ĐHSP 10-10-2017 Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
740/KH-BGDĐT 10-10-2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
TB 12-09-2017 THÔNG BÁO CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT CUP ĐẠI HỌC HOSEI 3
39/TB-TTHL-NV 08-09-2017 TB- PHÁT HÀNH THẺ ĐỌC TRUNG TÂM HỌC LIỆU
511/QĐ-ĐHNN 25-08-2017 Quyết định về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nâng cao năng lực Tiếng Anh cho giáo viên phổ thông
844/QĐ-ĐHNN 24-07-2017 Quyết định về việc cấp giấy chứng nhận cho các học viên tham gia khóa bồi dưỡng tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ quản lý thực hiện công tác theo mô hình kiểm tra "Một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavanh Tỉnh Quảng Trị
2329/QĐ-BGDĐT 11-07-2017 BAN HÀNH BỘ CÔNG CỤ KHẢO SÁT VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG
862/ĐHNN-ĐT 05-07-2017 HOÃN GIAO BAN 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC
148/KH-UBND 30-06-2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2016-2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 , CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG TỘI PHẠM QUỐC GIA
147/KH-UBND 30-06-2017 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG CHỐNG MA TÚY ĐẾN NĂM 2020
370/QĐ-ĐHNN 26-06-2017 Quyết định về việc khen thưởng học viên tham gia và hoàn thành tốt khóa học bồi dưỡng Tiếng Anh giao tiếp cho cán bộ quản lý thực hiện công tác theo mô hình kiểm tra " Một cửa, một lần dừng" tại cặp cửa khẩu quốc tế Lao Bảo - Densavanh
64/TB-GDQP 08-05-2017 TB- Tổ chức học kỳ 3 chương trình GDQPAN năm học 2016-2017
1267/UBND-VH 18-04-2017 Vận động mang trang phục áo dài trong dịp Festival nghề truyền thống Huế 2017
295/TB-ĐHNN 18-04-2017 Thông báo về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày sách Việt Nam lần thứ 4
1379/BGDĐT-GDQP 05-04-2017 HD- Tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009