Tìm thấy 59 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1145/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định Ban hành Hướng dẫn về định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ - tiếng Trung bậc 2/6
1099/QĐ-ĐHNN 26-10-2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Khảo sát chính thức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1075/QĐ-ĐHNN 12-10-2017 Quyết định về việc bổ sung Quy định về quy trình tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1230/TB- ĐHH 10-10-2017 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ QUÝ IV NĂM 2017
1068/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK, HSKK ngày 15/10/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
679/KH-ĐHNN 07-09-2017 Kế hoạch hoạt động Đảm báo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018( tháng 09/2017 - tháng 08/2018)
939/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/8/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
938/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/08/2017
893/QĐ-ĐHH 23-08-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐHNN, ĐHH
908/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 4/6 đợt thi ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
861/QĐ-ĐHNN 26-07-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ - Tiếng Anh bậc 3 -5 Địa điểm thi trường Đại học Cần Thơ đợt thi ngày 21/07/2017
777/QĐ-ĐHH 25-07-2017 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2016- 2021 VÀ TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG
717/QĐ-ĐHH 11-07-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ
791/QĐ-ĐHNN 10-07-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK, HSKK ngày 15/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
694/QĐ-ĐHH 07-07-2017 BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHH
514/TB-ĐHNN 06-07-2017 Thông báo về tổ chức đợt tập huấn Kỹ năng phỏng vấn
679/QĐ-ĐHH 03-07-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG ĐHHN, ĐHH
678/QĐ-ĐHH 30-06-2017 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHNN, ĐHH
668/QĐ-ĐHH 28-06-2017 TL CÁC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP ĐHH CHẤT LƯỢNG CƠ CỞ ĐÀO TẠO VÀ GIÁM SÁT VIÊN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, TRƯỜNG ĐHNN,ĐHH
458/QĐ-ĐHNN 27-06-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Nhật bậc 4/6 đợt thi ngày 04/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
476/BC-ĐHNN 26-06-2017 Báo cáo về kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và về vân đề giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2016-2017
652/QĐ-ĐHH 26-06-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẶNG THÙY TRÂM
364/QĐ-ĐHNN 20-06-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 3/6; Tiếng Pháp, Tiếng Anh bậc 4/6. Đợt thi ngày 10/06/2017 tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
354/QĐ-ĐHNN 12-06-2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục cấp Đại học Huế
723/ ĐHH-KTĐBCLGD 12-06-2017 TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ COI THI THPT QUỐC GIA 2017
428/KH-ĐHNN 12-06-2017 Kế hoạch tổng thể chuẩn bị Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
410/TB-ĐHNN 06-06-2017 Thông báo về việc gửi danh sách giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn coi thi và chấm thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
297/QĐ-ĐHNN 12-05-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6 đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
296/QĐ-ĐHNN 12-05-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6. Đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
277/QĐ-ĐHNN 03-05-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5, 3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6. Đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế