Tìm thấy 55 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1230/TB- ĐHH 10-10-2017 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ QUÝ IV NĂM 2017
679/KH-ĐHNN 07-09-2017 Kế hoạch hoạt động Đảm báo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018( tháng 09/2017 - tháng 08/2018)
939/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/8/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
938/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/08/2017
893/QĐ-ĐHH 23-08-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐHNN, ĐHH
908/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 4/6 đợt thi ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
861/QĐ-ĐHNN 26-07-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ - Tiếng Anh bậc 3 -5 Địa điểm thi trường Đại học Cần Thơ đợt thi ngày 21/07/2017
777/QĐ-ĐHH 25-07-2017 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2016- 2021 VÀ TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG
717/QĐ-ĐHH 11-07-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ
791/QĐ-ĐHNN 10-07-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK, HSKK ngày 15/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
694/QĐ-ĐHH 07-07-2017 BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHH
514/TB-ĐHNN 06-07-2017 Thông báo về tổ chức đợt tập huấn Kỹ năng phỏng vấn
679/QĐ-ĐHH 03-07-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG ĐHHN, ĐHH
678/QĐ-ĐHH 30-06-2017 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHNN, ĐHH
668/QĐ-ĐHH 28-06-2017 TL CÁC ĐOÀN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP ĐHH CHẤT LƯỢNG CƠ CỞ ĐÀO TẠO VÀ GIÁM SÁT VIÊN HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ, TRƯỜNG ĐHNN,ĐHH
458/QĐ-ĐHNN 27-06-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Nhật bậc 4/6 đợt thi ngày 04/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
476/BC-ĐHNN 26-06-2017 Báo cáo về kết quả khảo sát ý kiến phản hồi từ người học về môn học và về vân đề giảng dạy của giảng viên học kỳ II, năm học 2016-2017
652/QĐ-ĐHH 26-06-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẶNG THÙY TRÂM
364/QĐ-ĐHNN 20-06-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 3/6; Tiếng Pháp, Tiếng Anh bậc 4/6. Đợt thi ngày 10/06/2017 tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Huế
354/QĐ-ĐHNN 12-06-2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo và Ban tổ chức đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở giáo dục cấp Đại học Huế
723/ ĐHH-KTĐBCLGD 12-06-2017 TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ COI THI THPT QUỐC GIA 2017
428/KH-ĐHNN 12-06-2017 Kế hoạch tổng thể chuẩn bị Đánh giá nội bộ chất lượng cơ sở đào tạo Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
410/TB-ĐHNN 06-06-2017 Thông báo về việc gửi danh sách giảng viên đáp ứng tiêu chuẩn coi thi và chấm thi đánh giá năng lực ngoại ngữ
297/QĐ-ĐHNN 12-05-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6 đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
296/QĐ-ĐHNN 12-05-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6. Đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
277/QĐ-ĐHNN 03-05-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5, 3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6. Đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
335/BC-ĐHNN 28-04-2017 Báo cáo về kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên(K7) sau khi tốt nghiệp
388/QĐ-ĐHH 27-04-2017 Thành lập Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế
268/QĐ-ĐHNN 24-04-2017 Quyết định Ban hành hướng dẫn về định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ Tiếng Pháp bậc 2/6
268-QĐ-ĐHNN 24-04-2017 Quyết định ban hành hướng dẫn tạm thời về định dạng đề thi năng lực Ngoại ngữ - Tiếng Pháp bậc 2/6