Tìm thấy 71 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
35/QĐ-HĐTSĐH 22-08-2018 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển bổ sung đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
860/TB-HĐTSĐH 25-06-2018 Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký đăng ký xét tuyển theo phương thức dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT(học bạ) hoặc dựa vào kết quả học tập ở cấp THPT kết hợp với thi tuyển các môn năng khiếu
848/TB-ĐHH 22-06-2018 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị giao ban Đảm bảo chất lượng giáo dục quý II năm 2018
836/HD-ĐHH 21-06-2018 Hướng dẫn về việc thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web trong hệ thống website của Đại học Huế theo chuẩn xếp hạng Webometrics
318/HD-ĐHNN 23-04-2018 Hướng dẫn về trách nhiệm của cán bộ coi thi kết thúc học phần
255/KH-BGDĐT 17-04-2018 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên; các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018
379/ĐHH-KTĐBCLGD 03-04-2018 Lịch tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế
211/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
142/QĐ-KĐCL 30-03-2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
214/KH-ĐHNN 22-03-2018 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
183/QĐ-ĐHNN 21-03-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
184/QĐ-ĐHNN 21-03-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1145/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định Ban hành Hướng dẫn về định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ - tiếng Trung bậc 2/6
1099/QĐ-ĐHNN 26-10-2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và các Tiểu ban phục vụ Khảo sát chính thức tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1075/QĐ-ĐHNN 12-10-2017 Quyết định về việc bổ sung Quy định về quy trình tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1230/TB- ĐHH 10-10-2017 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ QUÝ IV NĂM 2017
1068/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK, HSKK ngày 15/10/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
679/KH-ĐHNN 07-09-2017 Kế hoạch hoạt động Đảm báo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018( tháng 09/2017 - tháng 08/2018)
939/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/8/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
938/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/08/2017
893/QĐ-ĐHH 23-08-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐHNN, ĐHH
908/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 4/6 đợt thi ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
861/QĐ-ĐHNN 26-07-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ - Tiếng Anh bậc 3 -5 Địa điểm thi trường Đại học Cần Thơ đợt thi ngày 21/07/2017
777/QĐ-ĐHH 25-07-2017 THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ NHIỆM KỲ 2016- 2021 VÀ TỔ GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG
717/QĐ-ĐHH 11-07-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TẠI TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ
791/QĐ-ĐHNN 10-07-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK, HSKK ngày 15/07/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
694/QĐ-ĐHH 07-07-2017 BỔ NHIỆM PHÓ TRƯỞNG BAN KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHH
514/TB-ĐHNN 06-07-2017 Thông báo về tổ chức đợt tập huấn Kỹ năng phỏng vấn
679/QĐ-ĐHH 03-07-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG NHẬT TẠI TRƯỜNG ĐHHN, ĐHH
678/QĐ-ĐHH 30-06-2017 PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ CẤP ĐẠI HỌC HUẾ CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐHNN, ĐHH