Tìm thấy 34 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1151/ĐHH-TTPC 25-09-2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018
THUCAMON 20-09-2017 THƯ CẢM ƠN
1064/KH-ĐHH 06-09-2017 KH- CÔNG TÁC THANH TRA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ 2017- 2018
766/TTR-NV3 05-09-2017 CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ
913/QĐ-ĐHNN 28-08-2017 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2016 - 2017
1015/ĐHH-TTPC 23-08-2017 HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN" NĂM 2017
1111/STP-PBGDPL 14-08-2017 KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH
853/QĐ-ĐHH 10-08-2017 TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
866/ĐHH-VP 14-07-2017 GÓP Ý QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG ĐHH
715/ QĐ-ĐHH 11-07-2017 TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
481/TB-ĐHNN 29-06-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 7 năm 2017
474/BC-ĐHNN 23-06-2017 Báo cáo sơ kết công tác thi đua khối đào tạo 1 năm 2017
616/QĐ-ĐHH 14-06-2017 TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
398/TB-ĐHNN 31-05-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 6 năm 2017
308/QĐ-ĐHNN 18-05-2017 Quyết định về việc thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2016-2017
561/ĐHH-TTPC 16-05-2017 Thực hiện Đề án 452
331/TB-ĐHNN 27-04-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 5 năm 2017
273/QĐ-ĐHNN 26-04-2017 Quyết định về việc khen thưởng cán bộ viên chức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao năm 2017
264/ĐHNN-TTPC-TĐKT 07-04-2017 Đăng ký thi đua năm học 2016-2017
368/ĐHH-PCTĐ 03-04-2017 Đăng ký thi đua năm học 2016-2017
247/TB-ĐHNN 30-03-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 4 năm 2017
221/TB-ĐHH 06-03-2017 TB bổ sung- thăm dò dư luận xét tặng Danh hiệu NGND,NGUT lần 14- 2017
143/TB-ĐHNN 02-03-2017 Thông báo về việc thăm dò dư luận xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 14, năm 2017
574/QĐ-BGDĐT 28-02-2017 Quyết định về việc tặng bằng khen
127/TB-ĐHNN 28-02-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 3 năm 2017
571/QĐ-BGDĐT 27-02-2017 QĐ-Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017 của BGDĐT.
570 QĐ- BGDĐT 27-02-2017 Quyết định về việc tặng cờ thi đua của Bộ giáo dục đào tạo cho 14 tập thể thuộc ĐHH
546/QĐ-BGDDT 24-02-2017 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua
547/QĐ-BGDĐT 24-02-2017 QĐ- Tặng bằng khen
14/KH-TDĐT 08-02-2017 KH- Hoạt động của khối thi đua các cơ quan đào tạo 1- năm 2017