Tìm thấy 49 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1126/ĐHH-TTPC 23-08-2018 Hưởng ứng cuộc thi viết "Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên"
663/ĐHH-VP 24-05-2018 Hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018
624/QĐ-ĐHH 21-05-2018 Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra thi học kỳ 2 năm học 2017-2018
325/TB-ĐHNN 24-04-2018 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 5 năm 2018
365/QĐ-ĐHH 06-04-2018 Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 của Đại học Huế
256/ĐHH-VP 08-03-2018 Đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018
143/KH-ĐHNN 26-02-2018 Kế hoạch công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2017-2018
155/KH-ĐHH 31-01-2018 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
5642/BGDĐT-TĐKT 28-11-2017 Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018
1107/QĐ-ĐHNN 30-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét khen thưởng khuyến khích tài năng năm 2017
1155/QĐ-ĐHH 17-10-2017 Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc năm học 2016-2017
1156/QĐ-ĐHH 17-10-2017 Quyết định về việc tặng giấy khen của Giám đốc Đại học Huế
1205/TB-ĐHH 03-10-2017 Thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng Đại học Huế năm học 2016-2017
760/ĐHNN-TTr-PC-TĐKT 26-09-2017 Xét khen thưởng khuyến khách tài năng năm 2017
1151/ĐHH-TTPC 25-09-2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018
THUCAMON 20-09-2017 THƯ CẢM ƠN
1064/KH-ĐHH 06-09-2017 KH- CÔNG TÁC THANH TRA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ 2017- 2018
766/TTR-NV3 05-09-2017 CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ
913/QĐ-ĐHNN 28-08-2017 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2016 - 2017
1015/ĐHH-TTPC 23-08-2017 HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN" NĂM 2017
1111/STP-PBGDPL 14-08-2017 KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH
853/QĐ-ĐHH 10-08-2017 TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
866/ĐHH-VP 14-07-2017 GÓP Ý QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG ĐHH
715/ QĐ-ĐHH 11-07-2017 TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
497/ĐHNN-TTr-PC-TĐKT 29-06-2017 Hướng dẫn bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2016-2017
481/TB-ĐHNN 29-06-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 7 năm 2017
474/BC-ĐHNN 23-06-2017 Báo cáo sơ kết công tác thi đua khối đào tạo 1 năm 2017
616/QĐ-ĐHH 14-06-2017 TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
398/TB-ĐHNN 31-05-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 6 năm 2017
308/QĐ-ĐHNN 18-05-2017 Quyết định về việc thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2016-2017