Tìm thấy 480 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
988/TB-ĐHNN 01-12-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 năm 2017
1198/QĐ-ĐHNN 23-11-2017 Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về việc biên soạn giáo trình, bài giảng
880/TB-ĐHNN 02-11-2017 Thông báo về việc đăng ký học lớp tiếng Thái
854/TB-ĐHNN 25-10-2017 Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K11
836/TB-ĐHNN 20-10-2017 Thông báo về việc đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
823/TB-ĐHNN 17-10-2017 Thông báo về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên
789/TB-ĐHNN 05-10-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6(A2 và B1) đợt 6 năm 2017
788/TB-ĐHNN 04-10-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2017 - 2018 Đợt 1 (sinh viên năm 1) - Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
787/TB-ĐHNN 04-10-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III năm học 2017-2018 đợt 1 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
788/TB-ĐHNN 04-10-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2017-2018 đợt 1(sinh viên năm 1) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
193/BC-UBND 28-09-2017 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
4462/BGDĐT-QLCL 25-09-2017 TỔ CHỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018
266/TB-ĐHL 22-09-2017 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
1131/ĐHH-ĐT 21-09-2017 PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHO PHÉP GIẢNG DẠY TIẾNG ĐỨC TẠI TRƯỜNG ĐHNN
699/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc chuẩn bị thực hiện học phần thực tập cuối khóa dành cho khối sinh viên chuyên ngành Ngữ vănn
700/HD-ĐHNN 12-09-2017 Hướng dẫn thực hiện học phần" Thực tập cuối khóa " năm học 2017 - 2018 (Dành cho khối sinh viên văn bằng 2 chuyên ngành Ngữ Văn)
693/TB-ĐHNN 11-09-2017 Thông báo về việc đăng ký thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
960/QĐ- ĐHH 08-09-2017 TL TỔ KIỂM TRA HỒ SƠ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THÀNH VIÊN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
26/QĐ-HĐTSĐHCĐ 06-09-2017 CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐHH 2017
1046/CTHSSV 01-09-2017 TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC TẠI ĐHH NĂM 2017- 2018
1028/ĐHH-ĐT 25-08-2017 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
900/QĐ-ĐHH 23-08-2017 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI ĐHH
1856/QĐ-ĐHYD 22-08-2017 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY THEO CHÍNH SÁCH CỦA ĐHH
909/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ cho các cấp độ ngoại ngữ không chuyên
643/HD-ĐHNN 22-08-2017 Hướng dẫn tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của Trường/ Khoa thành viên Đại học Huế (Bổ sung lần thứ nhất)
25/ QĐ-HĐTSĐHCĐ 21-08-2017 CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐHH 2017
1843/ĐHYD 18-08-2017 MỜI CÁN BỘ XÂY DỰNG NỘI DUNG TACN
625/KH-ĐHNN 15-08-2017 Kế hoạch dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Đại học Huế năm học 2017 - 2018
626/TB-ĐHNN 15-08-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I - năm học 2017 - 2018. Đợt 1 - Tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
32/TB-HĐTSĐHCĐ 14-08-2017 TB- GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO ĐHCĐ HỆ CHÍNH QUY ĐHH 2017