Tìm thấy 502 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
18/TB-HĐTSĐH 13-08-2018 Thông báo về việc xét tuyển bổ sung đợt 1 vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
31/QĐ-HĐTSĐH 05-08-2018 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển đợt 1 tuyển sinh vào đại học hệ chính quy của Đại học Huế theo phương thức xét kết quả thi THPT quốc gia năm 2018
2653/QĐ-BGDĐT 23-07-2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
913/ĐHH-TB 05-07-2018 Thông báo về việc kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại cuộc họp bàn phối hợp trong đào tạo có yếu tố nước ngoài
676/QĐ-ĐHNN 26-06-2018 Quyết định về việc thành lập tổ nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo theo định hướng CDIO
666/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định ban hành Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế
307/QĐ-ĐHNN 28-05-2018 Quyết định về việc công nhận điểm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017-2018
299/QĐ-ĐHNN 18-05-2018 Quyết định về việc thành lập hội đồng thi hết cấp độ các học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ II năm học 2017-2018
588/QĐ-ĐHH 17-05-2018 Quyết định về việc Thành lập hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019
516/TB-ĐHH 27-04-2018 Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu Đại học hệ chính quy năm 2018
321/HD-ĐHNN 24-04-2018 Hướng dẫn về việc thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" năm học 2017-2018 dánh cho khối sinh viên năm III các chuyên ngành không thuộc Sư phạm
451/QĐ-ĐHH 23-04-2018 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
315/TB-ĐHNN 23-04-2018 Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Quảng Trị năm 2018
256/QĐ-ĐHNN 16-04-2018 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy, hình thức bằng đại học thứ 2, tốt nghiệp đại học xếp loại Giỏi
251/QĐ-ĐHNN 10-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2017-2018 cho các lớp Không chính quy
181/TB-BGDĐT 30-03-2018 Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên
178/QĐ-ĐHNN 20-03-2018 Quyết định về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên
111/QĐ-ĐHNN 05-02-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, hệ chính quy, hình thức Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Ngữ văn) khóa 2014-2017 đợt 1 và khóa 2013-2016 (đợt 2)
112/QĐ-ĐHNN 05-02-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, hệ chính quy, hình thuwcvs liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa 2012-2015 (đợt 2)
93/TB-ĐHNN 29-01-2018 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 2 năm 2018
42/HD-ĐHNN 10-01-2018 Hướng dẫn về việc thay đổi cách thức giảng dạy một số học phần trong chương trình Ngôn ngữ Anh dành cho các lớp Chính quy mở rộng và Vừa làm vừa học
43/HD-ĐHNN 10-01-2018 Hướng dẫn về việc Đào tạo đại học chương trình 2 vừa làm vừa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
988/TB-ĐHNN 01-12-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 năm 2017
1198/QĐ-ĐHNN 23-11-2017 Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về việc biên soạn giáo trình, bài giảng
880/TB-ĐHNN 02-11-2017 Thông báo về việc đăng ký học lớp tiếng Thái
854/TB-ĐHNN 25-10-2017 Thông báo về việc triển khai đăng ký đề tài làm khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K11
836/TB-ĐHNN 20-10-2017 Thông báo về việc đăng ký thi năng lực Ngoại ngữ năm học 2017-2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
823/TB-ĐHNN 17-10-2017 Thông báo về kế hoạch thu học phí học ngoại ngữ không chuyên
789/TB-ĐHNN 05-10-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6(A2 và B1) đợt 6 năm 2017
788/TB-ĐHNN 04-10-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2017 - 2018 Đợt 1 (sinh viên năm 1) - Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế