Tìm thấy 3 văn bản - Hiển thị 3 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
2609/TB-ĐHSP 13-10-2017 Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính
2567/TB-ĐHSP 10-10-2017 Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
1801/TB-ĐHSP 31-07-2017 TB- TỔ CHỨC CÁC LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN