Tìm thấy 248 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
836/HD-ĐHH 21-06-2018 Hướng dẫn về việc thực hiện các giải pháp phát triển ảnh hưởng của các trang web trong hệ thống website của Đại học Huế theo chuẩn xếp hạng Webometrics
795/KH-ĐHH 13-06-2018 Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng đợt cao điểm và tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
763/QĐ-ĐHH 08-06-2018 Quyết định về việc Ban hành quy chế làm việc của Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế
783/ĐHH-CTHSSV 08-06-2018 Tổ chức Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2018
657/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng III) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
666/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định ban hành Quy định sinh viên học cùng lúc hai chương trình đại học tại các đơn vị đào tạo thuộc Đại học Huế
652/QĐ-ĐHH 29-05-2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn cán bộ, giảng viên tham gia phối hợp tổ chức thi tại các điểm thi thuộc Hội đồng thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 Cụm thi số 32 - Tỉnh Thừa Thiên Huế
663/ĐHH-VP 24-05-2018 Hướng dẫn đánh giá và xét thi đua khen thưởng năm học 2017-2018
651/TB-ĐHH 23-05-2018 Thông báo tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2018 của Đại học Huế
624/QĐ-ĐHH 21-05-2018 Quyết định Thành lập Đoàn thanh tra thi học kỳ 2 năm học 2017-2018
589/QĐ-ĐHH 17-05-2018 Quyết định về việc thành lập Đoàn thể thao Đại học Huế tham gia Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ VIII, năm 2018
588/QĐ-ĐHH 17-05-2018 Quyết định về việc Thành lập hội đồng xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp Đại học Huế năm 2019
606/TB-ĐHH 15-05-2018 Thông báo kết luận của Giám đốc Đại học Huế tại Hội nghị Tự chủ đại học
567/QĐ-ĐHH 11-05-2018 Quyết định Ban hành "Quy định xét thay đổi chức danh nghề nghiệp hạng III đối với viên chức thuộc Đại học Huế"
532/QĐ-ĐHH 07-05-2018 Quyết định về việc mở lớp đào tạo cán bộ, giảng viên nguồn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2018
521/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
519/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc thay đổi tên gọi của chức vụ quản lý
520/QĐ-ĐHH 04-05-2018 Quyết định về việc thay đổi tên gọi của chức vụ quản lý
512/ĐHH-CTHSSV 27-04-2018 Tổ chức cuộc thi "Bussiness Innovation Hackathon" Đại học Huế năm 2018
477/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc công nhận học viên Cao học khóa năm 2018 của Đại học Huế
481/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định ban hành Thể lệ cuộc thi "Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" Đại học Huế lần thứ I, năm 2018
510/KH-ĐHH 27-04-2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi " Ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" Đại học Huế lần thứ I, năm 2018
489/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc sáp nhập Văn phòng Công đoàn Đại học Huế, Văn phòng Đoàn Thanh niên Đại học Huế vào Văn phòng Đảng ủy Đại học Huế
516/TB-ĐHH 27-04-2018 Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu Đại học hệ chính quy năm 2018
494/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017-2025 của Đại học Huế
479/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
469/QĐ-ĐHH 26-04-2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế
503/ĐHH-KHTC 26-04-2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị tự chủ đại học theo NĐ 16/2015/NĐ-CP
494/KH-ĐHH 24-04-2018 Kế hoạch công tác quý II năm 2018
451/QĐ-ĐHH 23-04-2018 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018