Tìm thấy 184 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1240/ĐHH-KHCNMT 11-10-2017 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN
1230/TB- ĐHH 10-10-2017 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ QUÝ IV NĂM 2017
1218/ĐHH-HTQT 05-10-2017 THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU THÔNG TIN NGÀY HỌC BỔNG ĐẠI HỌC PHẦN LAN
143/TB-GDQPAN 02-10-2017 TB- TỔ CHỨC THI LẦN 2 CÁC HỌC PHẦN GDQPAN
40/KH-ĐHH 27-09-2017 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2
41/ĐHH-HĐTSSDH 27-09-2017 KẾT LUẬN CỦA GĐ ĐHH TẠI CUỘC HỌP CỦA HĐTSSĐH NĂM 2017( ĐỢT 2, PHIÊN 1)
1151/ĐHH-TTPC 25-09-2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018
1130/ĐHH-KHCNMT 21-09-2017 ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN KHCN ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2017
1131/ĐHH-ĐT 21-09-2017 PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHO PHÉP GIẢNG DẠY TIẾNG ĐỨC TẠI TRƯỜNG ĐHNN
1029/QĐ-ĐHH 21-09-2017 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO ĐẠI HỌC HUẾ 2018
1023/QĐ-ĐHH 20-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THƯỞNG ĐHH NHIỆM KỲ 2016-2021
1008/QĐ-ĐHH 15-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHH NHIỆM KỲ 2016- 2021
1102/ĐHH-KHCNMT 14-09-2017 TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ 2018
979/QĐ-ĐHH 14-09-2017 TLHĐ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017
970/QĐ-ĐHH 12-09-2017 TIẾP NHẬN LHS LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017- 2018 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THANH VIÊN THUỘC ĐHH
135/GDQPAN 11-09-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA GIÁM ĐỐC TTGDQPAN
1070/ĐHH-CTHSSV 08-09-2017 TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG THỦ KHOA VÀ KHEN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2017
960/QĐ- ĐHH 08-09-2017 TL TỔ KIỂM TRA HỒ SƠ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THÀNH VIÊN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1064/KH-ĐHH 06-09-2017 KH- CÔNG TÁC THANH TRA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ 2017- 2018
26/QĐ-HĐTSĐHCĐ 06-09-2017 CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐHH 2017
1059/TB-ĐHH 06-09-2017 TB- ĐĂNG KÝ LỚP HỌC RIÊNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG, KHOA TUYỂN SINH NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC
1052/TB-ĐHH 05-09-2017 TB- THU HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ 1 NĂM 2017- 2018
1046/CTHSSV 01-09-2017 TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC TẠI ĐHH NĂM 2017- 2018
1045/ĐHH-KHCN MT 01-09-2017 TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
926/QĐ-ĐHH 01-09-2017 SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ THANH TOÁN NỘI BỘ TRONG ĐHH TỪ NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 1072/QĐ-ĐHH NGÀY 01/09/2016 CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
1038/ĐHH-TCCB 30-08-2017 THI THĂNG HẠN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP ( HẠNG 1) , GIẢNG VIÊN CHÍNH( HẠNG 2)
1043/TB-ĐHH 30-08-2017 TB- TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
1035/ĐHH-VP 28-08-2017 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
1023/ĐHH-CTHSSV 25-08-2017 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG CHO HSSV ĐHH
1028/ĐHH-ĐT 25-08-2017 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG