Tìm thấy 76 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
5642/BGDĐT-TĐKT 28-11-2017 Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018
4888/BGDĐT-GDQPAN 18-10-2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDQPAN NĂM 2017-2018
740/KH-BGDĐT 10-10-2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
4508/BGDĐT-VP 27-09-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN PHÚC
4462/BGDĐT-QLCL 25-09-2017 TỔ CHỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018
THUCAMON 20-09-2017 THƯ CẢM ƠN
3514/QĐ-BGDĐT 18-09-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI VỀ( NGUYỄN THỊ HIỀN)
4108/BGDĐT-GDTC 07-09-2017 HD- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC, HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC 2017-2018
766/TTR-NV3 05-09-2017 CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ
620/TB-BGDĐT 29-08-2017 TB- KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ
3060/QĐ-BGDĐT 28-08-2017 QĐ- BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHH( ĐỖ THỊ XUÂN DUNG)
527/TB-HVQLGD 28-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017" PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"
611/TB-BGDĐT 25-08-2017 TB- NGÀY 19 THÁNG 11 HÀNG NĂM LÀ NGÀY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, NGÀY TRUYỀN THỐNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
3837/BGDĐT-VP 22-08-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ
3813/BGDĐT-GDTC 21-08-2017 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYÊT
2938/QĐ-BGDĐT 21-08-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC( PHAN QUỲNH NHƯ)
2765/QĐ- BGDĐT 15-08-2017 QĐ- BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỘ MẬT ĐỐI VỚI TÀI LIỆU, VẬT MANG BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
536/TB-BGDĐT 10-08-2017 TB KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM
3417/BGDĐT-KHCNMT 08-08-2017 RÀ SOÁT HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 380/QĐ-TTG
17/2017/TT-BGDĐT 13-07-2017 Thông tư sửa đổi cụm từ " Vụ Hợp tác quốc tế" và " Cục đào tạo với nước ngoài" thành " Cục Hợp tác quốc tế"; ...
2955/QĐ-BGDĐT 12-07-2017 XÁC ĐỊNH NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
2329/QĐ-BGDĐT 11-07-2017 BAN HÀNH BỘ CÔNG CỤ KHẢO SÁT VÀ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI ĐO LƯỜNG SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN ĐỐI VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC CÔNG
2866/BGDĐT-GDTX 05-07-2017 TL TỔ CHỨC KHUYẾN HỌC TRONG CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
2850/BGDDT-TCCB 04-07-2017 THI THĂNG HẠN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH KHCN
2223/QĐ-ĐHH 03-07-2017 KIỆN TOÀN BAN CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ CƠ SỞ CỦA BỘ GDĐT
78/SEA-BGD 27-06-2017 THÔNG BÁO HỘI THẢO QUỐC TẾ
2066/QĐ-BGDĐT 16-06-2017 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN TOÀN QUỐC NĂM 2017- CUP VIETTEL
2476/BGDĐT-QLCL 09-06-2017 TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP TỔ CHỨC KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2017
339/TB-BGDĐT 19-05-2017 PHÂN BỔ CHỈ TIÊU ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017-2018
337/TB-BGDĐT 19-05-2017 PHÂN BỔ CHỈ TIÊU ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP NĂM HỌC 2017-2018