Tìm thấy 87 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
21/2018/TT-BGDĐT 24-08-2018 Thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học
3383/BGDĐT-GDCTHSSV 10-08-2018 Hướng dẫn tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" trong các trường ĐH, CĐSP, TCSP năm học 2018-2019
3334/BGDĐT-NGCBQLGD 07-08-2018 Tăng cường chỉ đạo trong công tác bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, CBQLGD
15/2018/TT-BGDĐT 27-07-2018 Thông tư quy định tổ chức hoạt động, sử dụng thư viện điện tử và trang thông tin điện tử của các cơ sở giáo dục đại học, các trường cao đẳng sư phạm
2653/QĐ-BGDĐT 23-07-2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025
255/KH-BGDĐT 17-04-2018 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên; các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018
1302/QĐ-BGDĐT 05-04-2018 Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng IIi) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
1291/BGDĐT-NGCBQLGD 04-04-2018 Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
181/TB-BGDĐT 30-03-2018 Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên
1233/QĐ-BGDĐT 30-03-2018 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NĐ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
161/KH-BGDĐT 26-03-2018 Kế hoạch thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo
5642/BGDĐT-TĐKT 28-11-2017 Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018
4888/BGDĐT-GDQPAN 18-10-2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDQPAN NĂM 2017-2018
740/KH-BGDĐT 10-10-2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
4508/BGDĐT-VP 27-09-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN PHÚC
4462/BGDĐT-QLCL 25-09-2017 TỔ CHỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018
THUCAMON 20-09-2017 THƯ CẢM ƠN
3514/QĐ-BGDĐT 18-09-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI VỀ( NGUYỄN THỊ HIỀN)
4108/BGDĐT-GDTC 07-09-2017 HD- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC, HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC 2017-2018
766/TTR-NV3 05-09-2017 CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ
620/TB-BGDĐT 29-08-2017 TB- KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ
3060/QĐ-BGDĐT 28-08-2017 QĐ- BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHH( ĐỖ THỊ XUÂN DUNG)
527/TB-HVQLGD 28-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017" PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"
611/TB-BGDĐT 25-08-2017 TB- NGÀY 19 THÁNG 11 HÀNG NĂM LÀ NGÀY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, NGÀY TRUYỀN THỐNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
3837/BGDĐT-VP 22-08-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ
3813/BGDĐT-GDTC 21-08-2017 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYÊT
2938/QĐ-BGDĐT 21-08-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC( PHAN QUỲNH NHƯ)
2765/QĐ- BGDĐT 15-08-2017 QĐ- BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỘ MẬT ĐỐI VỚI TÀI LIỆU, VẬT MANG BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
536/TB-BGDĐT 10-08-2017 TB KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM
3417/BGDĐT-KHCNMT 08-08-2017 RÀ SOÁT HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM TRIỂN KHAI QUYẾT ĐỊNH 380/QĐ-TTG