Tìm thấy 979 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
43/QĐ-ĐHNN 08-01-2018 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đình Ngọc Châu)
36/QĐ-ĐHNN 05-01-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ
1427/QĐ-ĐHNN 28-12-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức tuyển dụng năm 2017
1365/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017
1369/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Dương Thảo Vy)
1370/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2017(đợt 2)
1361/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, hệ giáo dục thường xuyên tại TTGDTX số 3 TP Đà Nẵng năm 2017 (Đợt 2
1363/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Trường năm 2017 (đợt 2)
1045/KH-ĐHNN 20-12-2017 Kế hoạch tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
1359/QĐ-ĐHNN 19-12-2017 Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ CQ học kỳ 1 năm học 2017-2018
1355/QĐ-ĐHNN 18-12-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo diện học bổng SHARE (Nguyễn Châu Bảo Nhi)
1348/QĐ-ĐHNN 14-12-2017 Quyết định về việc công nhận danh sách đội văn minh trường học năm học 2017-2018
1345/QĐ-ĐHNN 14-12-2017 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy
1024/KH-ĐHNN 14-12-2017 Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
1266/QĐ-ĐHNN 12-12-2017 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1248/QĐ-ĐHNN 07-12-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tư vấn và Quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 và Thường trực Ban
999/TB-ĐHNN 06-12-2017 Thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2017
1230/QĐ-ĐHNN 04-12-2017 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình đánh giá luận văn Thạc sĩ
988/TB-ĐHNN 01-12-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 năm 2017
1221/QĐ-ĐHNN 29-11-2017 Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018(bổ sung)
1198/QĐ-ĐHNN 23-11-2017 Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về việc biên soạn giáo trình, bài giảng
1149/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định thành lập Hội cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1145/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định Ban hành Hướng dẫn về định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ - tiếng Trung bậc 2/6
1149/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định Thành lập Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1145/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia trại Hán ngữ tại Trường Đại học Quảng Tây - Trung Quốc
1144/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đỗ Quỳnh Trâm)
1141/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giúp việc hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 3
904/TB-ĐHNN 08-11-2017 Thông báo tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
1128/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ Công tác giúp việc Hội nghị Đại biểu CBVC lần thứ XIII năm 2017
1130/QĐ-ĐHNN 08-11-2017 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức năm 2017