Tìm thấy 864 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1059/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1064/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học loại hình Bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2017
756/BC-ĐHNN 26-09-2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
757/TB-ĐHNN 26-09-2017 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
749/TB-ĐHNN 25-09-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
1009/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ công tác giúp việc Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1012/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc cho phép viên chức được gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài ( Phạm Nguyễn Thanh Thảo)
1014/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Lê Thị Thảo Ngân)
1015/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Hữu Minh Phương)
741/ĐHNN-TCHC 22-09-2017 Tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1001/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Nhật Linh)
1002/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Thị Bích Hằng)
1004/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng của các nhà tài trợ trong chương trình " Ngày hội tân sinh viên 2017 " cho sinh viên khó khăn K14
1007/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và các Tổ giúp việc các hoạt động hỗ trợ SV trong " Ngày hội tân SV 2017" tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
996/QĐ-ĐHNN 21-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Nhi)
992/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ với lớp sau cho học viên cao học khóa 2015 - 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
991/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật năm học 2015 - 2016 (Nguyễn Thị Vân Anh)
726/ĐHNN-TCHC 19-09-2017 Rà soát, điều chỉnh bổ sung qhcm và lập kế hoạch đào tạo BDCM...năm học 2017- 2018
731/TB-ĐHNN 19-09-2017 Thông báo về việc bổ sung mẫu kê khai thu BHYT của sinh viên
982/QĐ-ĐHNN 19-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Bảo Trang)
977/QĐ-ĐHNN 18-09-2017 Quyết định về việc cử Trợ lý các khoa năm học 2017 - 2018
968/QĐ-ĐHNN 13-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
967/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
966/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Phan Quỳnh Như)
696/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
697/ĐHNN-CTHSSV 12-09-2017 Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy
698/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đò dùng học tập đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
699/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc chuẩn bị thực hiện học phần thực tập cuối khóa dành cho khối sinh viên chuyên ngành Ngữ vănn