Tìm thấy 1062 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
417/KH-ĐHNN 31-05-2018 Kế hoạch tuyển sinh cao học lần 2 - năm 2018
308/QĐ-ĐHNN 29-05-2018 Quyết định về việc Thành lập Tổ kiểm tra nề nếp làm việc của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
307/QĐ-ĐHNN 28-05-2018 Quyết định về việc công nhận điểm khóa luận tốt nghiệp năm học 2017-2018
295/QĐ-ĐHNN 14-05-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và các Ban trong kỳ thi kết thúc học phần học kỳ II, năm học 2017-2018, hệ Đại học chính quy tập trung tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
292/QĐ-ĐHNN 11-05-2018 Quyết định về việc khen thưởng cán bộ đoàn và vận động viên thi đấu đạt Giải Ba giải Bóng đá CBVC-LĐ Đại học Huế lần thứ XV - năm 2018
291/QĐ-ĐHNN 10-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Công tác giúp việc Lễ công bố quyết định bổ nhiệm Trưởng/ Phó Khoa Việt Nam học
280/QĐ-ĐHNN 08-05-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo công tác quy hoạch cán bộ cấp ủy và cán bộ cấp quản lý giai đoạn 2019-2025 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
331/TB-ĐHNN 26-04-2018 Thông báo số 1 về việc hướng dẫn thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu, khóa 2017-2019
321/HD-ĐHNN 24-04-2018 Hướng dẫn về việc thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" năm học 2017-2018 dánh cho khối sinh viên năm III các chuyên ngành không thuộc Sư phạm
322/ĐHNN-TCHC 24-04-2018 Nhắc nhở thực hiện công tác hành chính
325/TB-ĐHNN 24-04-2018 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 5 năm 2018
327/BC-ĐHNN 24-04-2018 Báo cáo sơ kết học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2017-2018
315/TB-ĐHNN 23-04-2018 Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Quảng Trị năm 2018
268/QĐ-ĐHNN 19-04-2018 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
312/KH-ĐHNN 19-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2018
263/QĐ-ĐHNN 18-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Lê Thị Hải Yến)
264/QĐ-ĐHNN 18-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Hồ Thị Liên)
259/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Vũ Yến Sơn)
260/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Tôn Nữ Như Hương)
255/QĐ-ĐHNN 16-04-2018 Quyết định về việc thành lập hội đồng sơ tuyển đề xuất nhiệm vụ KH&CN
256/QĐ-ĐHNN 16-04-2018 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy, hình thức bằng đại học thứ 2, tốt nghiệp đại học xếp loại Giỏi
203/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi cử viên chức hướng dẫn tập sự
205/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Tôn Nữ Thanh Thùy)
204/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Phạm Hòa Hiệp)
202/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Hồ Thị Mỹ Hương)
202/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Trương Khánh Mỹ)
206/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Võ Thị Liên Hương)
206/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Nguyễn Đình Ngọc Trân)
207/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Phan Quỳnh Như)
209/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Đỗ Thảo Nhi)