Tìm thấy 1348 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1023/QĐ-ĐHH 20-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THƯỞNG ĐHH NHIỆM KỲ 2016-2021
THUCAMON 20-09-2017 THƯ CẢM ƠN
726/ĐHNN-TCHC 19-09-2017 Rà soát, điều chỉnh bổ sung qhcm và lập kế hoạch đào tạo BDCM...năm học 2017- 2018
731/TB-ĐHNN 19-09-2017 Thông báo về việc bổ sung mẫu kê khai thu BHYT của sinh viên
982/QĐ-ĐHNN 19-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Bảo Trang)
986/QĐ-ĐHNN 19-09-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kỷ luật sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017
977/QĐ-ĐHNN 18-09-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản
977/QĐ-ĐHNN 18-09-2017 Quyết định về việc cử Trợ lý các khoa năm học 2017 - 2018
185/KH-UBND 18-09-2017 KH- HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
3514/QĐ-BGDĐT 18-09-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI VỀ( NGUYỄN THỊ HIỀN)
1008/QĐ-ĐHH 15-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHH NHIỆM KỲ 2016- 2021
2131/QĐ-UBND 15-09-2017 TLHĐ KHCN CHUYÊN NGÀNH TƯ VẤN ĐỀ XUẤT DANH MỤC VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC Y DƯỢC
152VIC.17 15-09-2017 TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY GLASS VICO
505/BCH-TM 14-09-2017 TRỰC TĂNG CƯỜNG SSCĐ BẢO VỆ HỘI NGHỊ ĐỐI NGOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ PHỤ NỮ VÀ KINH TẾ
1102/ĐHH-KHCNMT 14-09-2017 TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ 2018
979/QĐ-ĐHH 14-09-2017 TLHĐ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017
968/QĐ-ĐHNN 13-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
967/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
966/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Phan Quỳnh Như)
970/QĐ-ĐHH 12-09-2017 TIẾP NHẬN LHS LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017- 2018 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THANH VIÊN THUỘC ĐHH
TB 12-09-2017 THÔNG BÁO CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT CUP ĐẠI HỌC HOSEI 3
696/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
697/ĐHNN-CTHSSV 12-09-2017 Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy
698/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đò dùng học tập đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
699/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc chuẩn bị thực hiện học phần thực tập cuối khóa dành cho khối sinh viên chuyên ngành Ngữ vănn
700/HD-ĐHNN 12-09-2017 Hướng dẫn thực hiện học phần" Thực tập cuối khóa " năm học 2017 - 2018 (Dành cho khối sinh viên văn bằng 2 chuyên ngành Ngữ Văn)
967/QĐ-ĐHNN 11-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm)
969/QĐ-ĐHNN 11-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Trần Thị Ngọc Yến)