Tìm thấy 1493 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1370/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2017(đợt 2)
1361/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng đại học thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, hệ giáo dục thường xuyên tại TTGDTX số 3 TP Đà Nẵng năm 2017 (Đợt 2
1363/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh, hệ chính quy tại Trường năm 2017 (đợt 2)
1045/KH-ĐHNN 20-12-2017 Kế hoạch tuyển sinh Cao học lần 1 năm 2018
1359/QĐ-ĐHNN 19-12-2017 Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ CQ học kỳ 1 năm học 2017-2018
1355/QĐ-ĐHNN 18-12-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo diện học bổng SHARE (Nguyễn Châu Bảo Nhi)
1348/QĐ-ĐHNN 14-12-2017 Quyết định về việc công nhận danh sách đội văn minh trường học năm học 2017-2018
1345/QĐ-ĐHNN 14-12-2017 Quyết định về việc hỗ trợ chi phí học tập học kỳ 1 năm học 2017-2018 cho sinh viên hệ chính quy
1024/KH-ĐHNN 14-12-2017 Kế hoạch thực hiện việc kê khai và công khai Bản kê khai tài sản thu nhập năm 2017
1266/QĐ-ĐHNN 12-12-2017 Quyết định về việc Ban hành Hướng dẫn lập hồ sơ hiện hành và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1550/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch chuyên môn Đại học Huế giai đoạn 2016-2020,2021-2025
1545/KH-ĐHH 11-12-2017 Kế hoạch về việc công khai Bản kê tài sản, thu nhập năm 2017
1388/QĐ-ĐHH 11-12-2017 Quyết định về việc bổ sung thành viên Hội đồng Khoa học và Đào tạo Đại học Huế nhiệm kỳ 2016-2021
1384/QĐ-ĐHH 11-12-2017 Quyết định về việc khen thưởng các đơn vị đạt giải tại Hội thi tiểu phẩm phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, tội phạm và TNXH trong học sinh, sinh viên năm 2017
1248/QĐ-ĐHNN 07-12-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tư vấn và Quảng bá tuyển sinh đại học năm 2018 và Thường trực Ban
999/TB-ĐHNN 06-12-2017 Thông báo kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2017
52-CV/TĐTN-TNTH 06-12-2017 Triển khai Cuộc thi sáng tác video clip Quốc ca trong sinh viên với chủ đề Tự hào Tổ quốc Việt Nam
2845/QĐ-UBND 06-12-2017 Quyết định về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2018
1230/QĐ-ĐHNN 04-12-2017 Quyết định ban hành Quy định về Quy trình đánh giá luận văn Thạc sĩ
988/TB-ĐHNN 01-12-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 6 năm 2017
1221/QĐ-ĐHNN 29-11-2017 Quyết định về việc miễn giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ I năm học 2017-2018(bổ sung)
5642/BGDĐT-TĐKT 28-11-2017 Hướng dẫn nội dung thi đua và xét khen thưởng năm học 2017-2018
1198/QĐ-ĐHNN 23-11-2017 Quyết định về việc ban hành quy định tạm thời về việc biên soạn giáo trình, bài giảng
1149/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định thành lập Hội cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1145/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định Ban hành Hướng dẫn về định dạng đề thi năng lực ngoại ngữ - tiếng Trung bậc 2/6
1149/QĐ-ĐHNN 10-11-2017 Quyết định Thành lập Hội Cựu giáo chức Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1145/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia trại Hán ngữ tại Trường Đại học Quảng Tây - Trung Quốc
1144/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đỗ Quỳnh Trâm)
1141/QĐ-ĐHNN 09-11-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giúp việc hội thảo quốc gia Nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 3
904/TB-ĐHNN 08-11-2017 Thông báo tổ chức Lễ Kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11