Tìm thấy 1552 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
60/KH-UBND 21-03-2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
183/QĐ-ĐHNN 21-03-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
184/QĐ-ĐHNN 21-03-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tự đánh giá chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
210/TB-ĐHNN 21-03-2018 Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế tại phiên họp Thường trực Ban TV & QB Tuyển sinh đại học năm 2018
178/QĐ-ĐHNN 20-03-2018 Quyết định về việc điều chỉnh Quy định điểm tương đương giữa các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế và các cấp độ của ngoại ngữ không chuyên
53/KH-UBND 16-03-2018 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
166/QĐ-ĐHNN 16-03-2018 Quyết định ban hành Quy định về soạn thảo, ban hành và quản lý văn bản hành chính trong Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
158/HD-BCH 14-03-2018 Hướng dẫn thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh và một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2018
240/QĐ-ĐHH 14-03-2018 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
07/QĐ-HĐĐH 12-03-2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Huế
05/NQ-HĐĐH 12-03-2018 Nghị quyết về phương án tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất của Đại học Huế năm 2018
256/ĐHH-VP 08-03-2018 Đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018
145/QĐ-ĐHNN 06-03-2018 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn (Nguyễn Hồ Hoàng Thủy)
03/QĐ-HĐĐHH 05-03-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021
129/QĐ-ĐHNN 28-02-2018 Quyết định về việc điều chuyển cán bộ (Trần Thị Diễm Chi)
143/KH-ĐHNN 26-02-2018 Kế hoạch công tác của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2017-2018
11-KH/ĐHH-ĐTN 25-02-2018 Kế hoạch hoạt động tháng Thanh niên năm 2018
124/QĐ-ĐHNN 08-02-2018 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài (Nguyễn Thị Anh Thư)
111/QĐ-ĐHNN 05-02-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, hệ chính quy, hình thức Bằng đại học thứ hai, ngành Ngôn ngữ Anh (chuyên ngành Ngữ văn) khóa 2014-2017 đợt 1 và khóa 2013-2016 (đợt 2)
112/QĐ-ĐHNN 05-02-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp đại học, hệ chính quy, hình thuwcvs liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh khóa 2012-2015 (đợt 2)
113/QĐ-ĐHNN 05-02-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng khoa Việt Nam học
167/TB-ĐHH 02-02-2018 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Trương Qúy Tùng tại Hội nghị giao ban Công tác học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2017-2018
166/ĐHH-VP 02-02-2018 Kết luận công tác trọng tâm hành chính văn phòng 6 tháng đầu năm 2018
151/TB-ĐHH 31-01-2018 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại buổi họp bàn về công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Huế
155/KH-ĐHH 31-01-2018 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
118/TB-ĐHNN 31-01-2018 Thông báo kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị Giao ban công tác tháng 11-12/2017 và kế hoạch công tác tháng 01-02/2018
107/QĐ-ĐHNN 31-01-2018 Quyết định về việc quyết định giao đề tài KH&CN cấp cơ sở năm 2018
93/TB-ĐHNN 29-01-2018 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 2 năm 2018
99/QĐ-ĐHNN 29-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo chương trình Erasmus+ (Trần Thị Hoà Thảo)
82/TB-ĐHNN 23-01-2018 Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Huế năm 2018