Tìm thấy 1295 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1064/KH-ĐHH 06-09-2017 KH- CÔNG TÁC THANH TRA CỦA ĐẠI HỌC HUẾ 2017- 2018
26/QĐ-HĐTSĐHCĐ 06-09-2017 CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐHH 2017
1059/TB-ĐHH 06-09-2017 TB- ĐĂNG KÝ LỚP HỌC RIÊNG CÁC HỌC PHẦN GIÁO DỤC THỂ CHẤT CHO SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG, KHOA TUYỂN SINH NĂM 2014 TRỞ VỀ TRƯỚC
673/ĐHNN-CTHSSV 06-09-2017 Xét miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ đại học chính quy
950/QĐ-ĐHNN 06-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Nguyễn Ngọc Viết Quân)
949/QĐ-ĐHNN 06-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại( Bùi Thị Ngọc Cẩm)
948/QĐ-ĐHNN 06-09-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập tại nước ngoài theo diện Hiệp định(Trần Thị Việt Tài)
182/KH-UBND 06-09-2017 KH- TỔ CHỨC CUỘC THI "KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2017
2054/QĐ-UBND 06-09-2017 QĐ- BAN HÀNH THỂ LỆ CUỘC THI" KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO" TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 2017
50/CV-NCT 06-09-2017 XIN KINH PHÍ TỔ CHỨC "THÁNG HÀNH ĐỘNG VÌ NGƯỜI CAO TUỔI" NĂM 2017
946/QĐ-ĐHNN 05-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Lê Cẩm Nhung)
766/TTR-NV3 05-09-2017 CÔNG TÁC THANH TRA NỘI BỘ
1052/TB-ĐHH 05-09-2017 TB- THU HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ 1 NĂM 2017- 2018
668/TB-ĐHNN 05-09-2017 Thông báo về kỳ thi năng lực Tiếng Nhật Quốc tế JLPT tháng 12/2017
1046/CTHSSV 01-09-2017 TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC TẠI ĐHH NĂM 2017- 2018
1045/ĐHH-KHCN MT 01-09-2017 TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
2286/SYT-NVY 01-09-2017 TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
926/QĐ-ĐHH 01-09-2017 SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ THANH TOÁN NỘI BỘ TRONG ĐHH TỪ NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 1072/QĐ-ĐHH NGÀY 01/09/2016 CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
946/QĐ-ĐHNN 01-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn( Trần Thị Khánh Liên)
945/QĐ-ĐHNN 01-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài(Trần Thủy Khánh Quỳnh)
35/ĐL-HTT 31-08-2017 ĐL- GIẢI CẦU LÔNG HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ IX- 2017
34/ĐL-HTT 31-08-2017 ĐL- GIẢI BÓNG CHUYỀN HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ XII- 2017
943/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Lê Minh Trí)
942/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Trần Huyền Minh Trân)
939/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/8/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
938/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/08/2017
665/ĐHNN-KH,CN&HTQT 31-08-2017 Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
944/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Nguyễn Thị Quỳnh Như)
660/TB-ĐHNN 31-08-2017 Thông báo học chương trình đào tạo đại học thứ 2 (đợt 2)
1038/ĐHH-TCCB 30-08-2017 THI THĂNG HẠN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP ( HẠNG 1) , GIẢNG VIÊN CHÍNH( HẠNG 2)