Tìm thấy 1204 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
17.8.2017 17-08-2017 THƯ MỜI DỰ HỘI NGHỊ ĐẠI DIỆN CÁC CƠ QUAN TIẾP NHẬN TÌNH NGUYỆN VIÊN 2017
904/QĐ-ĐHNN 17-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản (Nguyễn Thị Khánh Linh - Trần Ngọc Quỳnh Trang)
140/HTQT-HCTH 16-08-2017 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA TRUNG TÂM HỢP TÁC QUỐC TẾ
1153/TB-ĐHSP 16-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ CÔNG TÁC HỢP TÁC QUỐC TẾ CÁC TRƯỜNG SƯ PHẠM TRONG CẢ NƯỚC THÁNG 10- 2017
633/ĐHNN-CTHSSV 16-08-2017 Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2017 - 2018 cho toàn thể sinh viên của Trường
2765/QĐ- BGDĐT 15-08-2017 QĐ- BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐỘ MẬT ĐỐI VỚI TÀI LIỆU, VẬT MANG BÍ MẬT NHÀ NƯỚC TRONG NGÀNH GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
625/KH-ĐHNN 15-08-2017 Kế hoạch dạy và học Ngoại ngữ không chuyên và tiếng Việt cho người nước ngoài dành cho sinh viên Đại học Huế năm học 2017 - 2018
626/TB-ĐHNN 15-08-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I - năm học 2017 - 2018. Đợt 1 - Tại trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
900/QĐ-ĐHNN 15-08-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài (Công Huyền Tôn Nữ Ý Nhiệm)
901/QĐ-ĐHNN 15-08-2017 Quyết định về việc thôi hưởng phụ cấp hỗ trợ nhà ở (Nguyễn Thị Thu Lan)
902/QĐ-ĐHNN 15-08-2017 Quyết định về việc thôi hưởng phụ cấp hỗ trợ nhà ở (Nguyễn Thị Hiền)
899/QĐ-ĐHNN 15-08-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức đón tiếp sinh viên khóa 14 nhập học
1111/STP-PBGDPL 14-08-2017 KIỆN TOÀN HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT TỈNH
779/BHXH-QLT 14-08-2017 GÓP Ý DỰ THẢO HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BHYT HỌC SINH SINH VIÊN 2017- 2018
32/TB-HĐTSĐHCĐ 14-08-2017 TB- GIA HẠN THỜI GIAN NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 VÀO ĐHCĐ HỆ CHÍNH QUY ĐHH 2017
895/QĐ-ĐHNN 14-08-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Đoàn Minh Châu)
896/QĐ-ĐHNN 14-08-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Lan Nhi)
897/QĐ-ĐHNN 14-08-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Đặng Thị Như Lành)
60/2017/QĐ-UBND 11-08-2017 QĐ- BAN HÀNH QUY ĐỊNH MỘT SỐ VẤN ĐỀ TRONG VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ GIAI ĐOẠN 2017- 2020
536/TB-BGDĐT 10-08-2017 TB KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI CUỘC HỌP BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHUẨN NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN SƯ PHẠM
535/TB-BGDĐT 10-08-2017 TB- KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ TẠI PHIÊN HỌP THỨ 2 BAN CHỈ ĐẠO ĐỔI MỚI CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
853/QĐ-ĐHH 10-08-2017 TẶNG GIẤY KHEN CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
141/LH-HNHT 10-08-2017 TỔ CHỨC CUỘC THI SÁNG KIẾN THÚC ĐẨY VAI TRÒ CỦA THANH NIÊN VIỆT NAM TRONG HỘI NHẬP ASEAN VÀ TIẾN TRÌNH TOÀN CẦU HÓA
887/QĐ-ĐHNN 10-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa (Hoàng Thị Phương Thảo)
888/QĐ-ĐHNN 10-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa (Hồ Thị Hoàng Phương)
889/QĐ-ĐHNN 10-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa (Trần Thị Huyền)
890/QĐ-ĐHNN 10-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa (Nguyễn Thị Thu Thủy)
892/QĐ-ĐHNN 10-08-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Phạm Trung Khánh Dương)
893/QĐ-ĐHNN 10-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo diện học bổng SHARE (Ngô Thị Liên Hương)
894/QĐ-ĐHNN 10-08-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn (Nguyễn Thị Mừng)