Tìm thấy 1295 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
967/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài
966/QĐ-ĐHNN 12-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Phan Quỳnh Như)
970/QĐ-ĐHH 12-09-2017 TIẾP NHẬN LHS LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017- 2018 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THANH VIÊN THUỘC ĐHH
TB 12-09-2017 THÔNG BÁO CUỘC THI HÙNG BIỆN TIẾNG NHẬT CUP ĐẠI HỌC HOSEI 3
696/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo
697/ĐHNN-CTHSSV 12-09-2017 Xét trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đại học chính quy
698/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đò dùng học tập đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
699/TB-ĐHNN 12-09-2017 Thông báo về việc chuẩn bị thực hiện học phần thực tập cuối khóa dành cho khối sinh viên chuyên ngành Ngữ vănn
700/HD-ĐHNN 12-09-2017 Hướng dẫn thực hiện học phần" Thực tập cuối khóa " năm học 2017 - 2018 (Dành cho khối sinh viên văn bằng 2 chuyên ngành Ngữ Văn)
967/QĐ-ĐHNN 11-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Tôn Nữ Hoàng Minh Tâm)
969/QĐ-ĐHNN 11-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Trần Thị Ngọc Yến)
135/GDQPAN 11-09-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ CỦA GIÁM ĐỐC TTGDQPAN
1047/QĐ-ĐHNN 11-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Bảo Trang)
693/TB-ĐHNN 11-09-2017 Thông báo về việc đăng ký thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ năm học 2017 - 2018 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
1195/TB-ĐHNN 09-09-2017 Thông báo số 1 Hội thảo quốc gia 2018 "Nghiên cứu và giảng dạy ngoại ngữ, ngôn ngữ và quốc tế học tại Việt Nam
963/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Hồ Thị Huyền Trân)
1070/ĐHH-CTHSSV 08-09-2017 TỔ CHỨC TUYÊN DƯƠNG THỦ KHOA VÀ KHEN THƯỞNG KHUYẾN KHÍCH TÀI NĂNG SINH VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2017
958/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Nguyễn Thị Thanh Nhàn)
957/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Phạm Thị Minh Dung)
956/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Lê Thị Hòai Hương)
955/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên thôi học( Phan Bảo Thịnh)
954/QĐ-ĐHNN 08-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn( Đoàn Ngân Khánh)
960/QĐ- ĐHH 08-09-2017 TL TỔ KIỂM TRA HỒ SƠ THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 TẠI CÁC TRƯỜNG ĐH THÀNH VIÊN VÀ ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
39/TB-TTHL-NV 08-09-2017 TB- PHÁT HÀNH THẺ ĐỌC TRUNG TÂM HỌC LIỆU
959/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Đào Thiên Hương)
961/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Hồng Trinh)
962/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Võ Thị Minh Phú)
960/QĐ-ĐHNN 07-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Bùi Thị Hải Hà)
679/KH-ĐHNN 07-09-2017 Kế hoạch hoạt động Đảm báo chất lượng giáo dục năm học 2017-2018( tháng 09/2017 - tháng 08/2018)
4108/BGDĐT-GDTC 07-09-2017 HD- THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GDTC, HOẠT ĐỘNG THỂ THAO VÀ Y TẾ TRONG TRƯỜNG HỌC 2017-2018