Tìm thấy 1204 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1027/KH-ĐHH 25-08-2017 KH- NĂM HỌC 2017-2018
648/TB-ĐHNN 25-08-2017 Thông báo về việc thu bảo hiểm y tế cho sinh viên năm học 2017 - 2018
910/QĐ-ĐHNN 25-08-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức, Ban giúp việc Hội thảo tổng kết "Áp dụng hoạt động học tập phục vụ cộng đồng trong giảng dạy đại học"
2342/SKHĐT-ĐKKD 24-08-2017 VẬN ĐỘNG HƯỞNG ỨNG " HUẾ KHÔNG TIẾNG CÒI XE"
817/BHXH-KHTC 24-08-2017 THÔNG BÁO SỐ TÀI KHOẢN THU BHXH, BHYT, BHTN
148 24-08-2017 CÔNG VĂN 24/8/2017 CUAT TRUNG TÂM VĂN HÓA NGA
648/TB-ĐHNN 24-08-2017 Thông báo về việc tổ chức buổi trao đổi chuyên đề về " Reading Circle and Extensive Reading"
1015/ĐHH-TTPC 23-08-2017 HƯỞNG ỨNG CUỘC THI "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRỰC TUYẾN" NĂM 2017
893/QĐ-ĐHH 23-08-2017 THANH TRA KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ TIẾNG ANH VÀ TIẾNG PHÁP TẠI TRƯỜNG ĐHNN, ĐHH
902/QĐ-ĐHH 23-08-2017 THÔI GIỮ CHỨC VỤ QUẢN LÝ ( HÀ THỊ THANH TRANG)
1019/ĐHH-HTQT 23-08-2017 TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TIẾNG ĐỨC
900/QĐ-ĐHH 23-08-2017 BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY THEO HỆ THỐNG TÍN CHỈ TẠI ĐHH
647/TB-ĐHNN 23-08-2017 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo áp dụng hoạt động học tập phục vụ cộng đồng trong giảng dạy đại học
3837/BGDĐT-VP 22-08-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ
103/TTTTXTDL 22-08-2017 TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP TẠI TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH VÀ HỖ TRỢ DU KHÁCH
6023/UBND-GT 22-08-2017 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO TRẬT TỰ, AN TOÀN GIAO THÔNG DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 2/9 VÀ KHAI GIẢNG NĂM 2017- 2018
1856/QĐ-ĐHYD 22-08-2017 MIỄN GIẢM HỌC PHÍ CHO SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY THEO CHÍNH SÁCH CỦA ĐHH
908/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 4/6 đợt thi ngày 27/08/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
906/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Trương Thị Mỹ Hạnh)
907/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Hàn Quốc
909/QĐ-ĐHNN 22-08-2017 Quyết định về việc ban hành Quy định kiểm tra, đánh giá và cấp chứng chỉ cho các cấp độ ngoại ngữ không chuyên
643/HD-ĐHNN 22-08-2017 Hướng dẫn tổ chức dạy và học ngoại ngữ không chuyên cấp chứng chỉ cho sinh viên đại học, cao đẳng chính quy của Trường/ Khoa thành viên Đại học Huế (Bổ sung lần thứ nhất)
3813/BGDĐT-GDTC 21-08-2017 TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG SỐT XUẤT HUYÊT
25/ QĐ-HĐTSĐHCĐ 21-08-2017 CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT 1 TUYỂN SINH VÀO ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY CỦA ĐHH 2017
2938/QĐ-BGDĐT 21-08-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC SAU ĐẠI HỌC Ở NƯỚC NGOÀI VỀ NƯỚC( PHAN QUỲNH NHƯ)
1005/ĐHH-KHCNMT 18-08-2017 MỜI NỘP HỒ SƠ CHƯƠNG TRÌNH " HỖ TRỢ THƯƠNG MẠI HÓA KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU" HỢP TÁC VỚI VƯƠNG QUỐC ANH
66/CV-KMW 18-08-2017 TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY KMW VIỆT NAM
1843/ĐHYD 18-08-2017 MỜI CÁN BỘ XÂY DỰNG NỘI DUNG TACN
905/QĐ-ĐHNN 18-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Hàn Quốc
992/ĐHH-CSVC 17-08-2017 ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ VÀ THỎA THUẬN MUA SẮM XE OTO CHUYÊN DÙNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA ĐHH