Tìm thấy 1493 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
82/TB-ĐHNN 23-01-2018 Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Huế năm 2018
84/TB-ĐHNN 23-01-2018 Thông báo về việc tuyển sinh đại học hình thức đào tạo vừa làm vừa học năm 2018
97/QĐ-ĐHNN 23-01-2018 Quyết định Ban hành Danh mục hồ sơ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm 2018
82/QĐ-ĐHNN 19-01-2018 Quyết định về việc giao đề tài KH và CN cấp Đại học Huế năm 2018
87/QĐ-ĐHNN 19-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Hàn Quốc
78/QĐ-ĐHNN 18-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Hàn Quốc (Nguyễn Lương Aí Như)
79/QĐ-ĐHNN 18-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo diện học bổng SHARE (Hồ Thị Minh Đức)
80/QĐ-ĐHNN 18-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo chương trình Erasmus+ (Trần Thị Hoàng Nguyên)
81/QĐ-ĐHNN 18-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Hàn Quốc
67/QĐ-ĐHNN 16-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo chương trình Erasmus+ (Trương Anh Thư)
68/QĐ-ĐHNN 16-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập theo chương trình Erasmus+ (Nguyễn Thanh Hải)
70/QĐ-ĐHNN 16-01-2018 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia chương trình 2018 Spring Program (Phan Thùy Linh)
60/QĐ-ĐHNN 11-01-2018 Quyết định về việc công nhận Ban cán sự lớp AnhB2K13CQ.1, Anh B2K13CQ.2
62/QĐ-ĐHNN 11-01-2018 Quyết định về việc quy định mức thu học phí áp dụng đối với các lớp Bằng hai khóa K113 hệ vừa làm vừa học đặt tại TTGDTX Thành phố Đà Nẵng
42/HD-ĐHNN 10-01-2018 Hướng dẫn về việc thay đổi cách thức giảng dạy một số học phần trong chương trình Ngôn ngữ Anh dành cho các lớp Chính quy mở rộng và Vừa làm vừa học
43/HD-ĐHNN 10-01-2018 Hướng dẫn về việc Đào tạo đại học chương trình 2 vừa làm vừa học tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
56/QĐ-ĐHNN 10-01-2018 Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự
57/QĐ-ĐHNN 10-01-2018 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học đạt thành tích học tập cao nhất toàn khóa học, khóa 2015-2017
58/QĐ-ĐHNN 10-01-2018 Quyết định về việc cử giáo viên chủ nhiệm lớp AnhB2K13CQ.1, AnhB2K13CQ.2 đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Trần Thiện Đạt)
65/QĐ-ĐHNN 10-01-2018 Quyết định về việc đổi tên Tổ Thanh tra, Pháp chế và Thi đua khen thưởng thành Tổ Thanh tra và Pháp chế trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
43/QĐ-ĐHNN 08-01-2018 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đình Ngọc Châu)
43/QĐ-ĐHNN 08-01-2018 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đình Ngọc Châu)
36/QĐ-ĐHNN 05-01-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ
36/QĐ-ĐHNN 05-01-2018 Quyết định về việc công nhận tổ nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ
01/QĐ-ĐHNN 02-01-2018 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác lấy phiếu tín nhiệm đề nghị bổ nhiệm Trưởng khoa Việt Nam học
02/QĐ-ĐHNN 02-01-2018 Quyết định về việc thành lập Tổ công tác lấy thư giới thiệu chức vụ Trưởng khoa Việt Nam học
1427/QĐ-ĐHNN 28-12-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức tuyển dụng năm 2017
5878/BC-BCĐ 21-12-2017 Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW của Bộ Chính trị; Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2017
1365/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017
1369/QĐ-ĐHNN 20-12-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Dương Thảo Vy)