Tìm thấy 1552 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
204/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Phạm Hòa Hiệp)
202/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Hồ Thị Mỹ Hương)
202/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Trương Khánh Mỹ)
206/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Võ Thị Liên Hương)
206/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Nguyễn Đình Ngọc Trân)
207/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Phan Quỳnh Như)
209/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Đỗ Thảo Nhi)
210/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Trần Thị Bảo Trâm)
212/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Trương Thị Như Thủy)
211/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (Trần Thị Mai Tuyết)
213/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc kỷ luật sinh viên không thực hiện việc bổ sung hồ sơ
215/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc kỷ luật sinh viên vi phạm nội quy, quy chế nội, ngoại trú học kỳ I, năm học 2017-2018
203/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Nguyễn Thị Hồng Hà)
204/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Hồ Thị Như)
205/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc công nhận viên chức hoàn thành chế độ tập sự và bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp (Hoàng Thị Lan Nhi)
211/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc ban hành quy định quy đổi điểm các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế thành các bậc tương đương theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
374/TB-ĐHH 30-03-2018 Thông báo số 01 về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ IV, năm 2018
181/TB-BGDĐT 30-03-2018 Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên
142/QĐ-KĐCL 30-03-2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1233/QĐ-BGDĐT 30-03-2018 Quyết định Ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 08/NĐ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
194/QĐ-ĐHNN 28-03-2018 Quyết định về việc cử viên chức đi tham gia hội thảo (Phan Thị Thanh Thảo)
195/QĐ-ĐHNN 28-03-2018 Quyết định về việc cử viên chức đi tham gia hội thảo (Hồ Thị Mỹ Hương)
196/QĐ-ĐHNN 28-03-2018 Quyết định về việc cử viên chức đi tham gia Hội thảo (Hoàng Thị Khánh Tâm)
195/QĐ-ĐHNN 28-03-2018 Quyết định về việc cử viên chức đi tham gia Hội thảo (Hồ Thị Mỹ Hương)
194/QĐ-ĐHNN 28-03-2018 Quyết định về việc thành lập ban xây dựng đề án thành lập Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ sinh viên thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
193/QĐ-ĐHNN 27-03-2018 Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Nguyễn Thị Trúc Phương)
191/QĐ-ĐHNN 27-03-2018 Quyết định về việc ban hành mẫu văn bản hành chính của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
161/KH-BGDĐT 26-03-2018 Kế hoạch thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo
302/QĐ-ĐHH 23-03-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2018
214/KH-ĐHNN 22-03-2018 Kế hoạch tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế