Tìm thấy 1348 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1018/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn (Nguyễn Thị Mai Anh)
1019/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Xuân Nguyễn Hạnh)
1020/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Đức Hải Kiều)
1024/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu "Thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế"
1022/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy ở xã Bắc Sơn, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018 (Lê Thị Yến Ngọc)
1023/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018
760/ĐHNN-TTr-PC-TĐKT 26-09-2017 Xét khen thưởng khuyến khách tài năng năm 2017
749/TB-ĐHNN 25-09-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
1021/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng các câu lạc bộ và hội viên của các câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Trường năm học 2016 - 2017
1009/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ công tác giúp việc Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1012/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc cho phép viên chức được gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài ( Phạm Nguyễn Thanh Thảo)
1014/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Lê Thị Thảo Ngân)
1015/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Hữu Minh Phương)
1048/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Cao Xuân Anh Tú)
1151/ĐHH-TTPC 25-09-2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018
4462/BGDĐT-QLCL 25-09-2017 TỔ CHỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018
741/ĐHNN-TCHC 22-09-2017 Tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1001/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Nhật Linh)
1002/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Thị Bích Hằng)
1004/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng của các nhà tài trợ trong chương trình " Ngày hội tân sinh viên 2017 " cho sinh viên khó khăn K14
1007/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và các Tổ giúp việc các hoạt động hỗ trợ SV trong " Ngày hội tân SV 2017" tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
266/TB-ĐHL 22-09-2017 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
996/QĐ-ĐHNN 21-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Nhi)
1130/ĐHH-KHCNMT 21-09-2017 ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN KHCN ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2017
1131/ĐHH-ĐT 21-09-2017 PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHO PHÉP GIẢNG DẠY TIẾNG ĐỨC TẠI TRƯỜNG ĐHNN
993/QĐ-ĐHNN 21-09-2017 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích và hỗ trợ sinh viên trong Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1029/QĐ-ĐHH 21-09-2017 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO ĐẠI HỌC HUẾ 2018
1013/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa trong kì thi THPT quốc gia năm 2017 và khen thưởng sinh viên năm học 2016 - 2017
992/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ với lớp sau cho học viên cao học khóa 2015 - 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
991/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật năm học 2015 - 2016 (Nguyễn Thị Vân Anh)