Tìm thấy 1552 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
322/ĐHNN-TCHC 24-04-2018 Nhắc nhở thực hiện công tác hành chính
325/TB-ĐHNN 24-04-2018 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 5 năm 2018
327/BC-ĐHNN 24-04-2018 Báo cáo sơ kết học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2017-2018
451/QĐ-ĐHH 23-04-2018 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
315/TB-ĐHNN 23-04-2018 Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Quảng Trị năm 2018
318/HD-ĐHNN 23-04-2018 Hướng dẫn về trách nhiệm của cán bộ coi thi kết thúc học phần
268/QĐ-ĐHNN 19-04-2018 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
312/KH-ĐHNN 19-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2018
263/QĐ-ĐHNN 18-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Lê Thị Hải Yến)
264/QĐ-ĐHNN 18-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Hồ Thị Liên)
255/KH-BGDĐT 17-04-2018 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên; các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018
259/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Vũ Yến Sơn)
260/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Tôn Nữ Như Hương)
411/QĐ-ĐHH 16-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2018
255/QĐ-ĐHNN 16-04-2018 Quyết định về việc thành lập hội đồng sơ tuyển đề xuất nhiệm vụ KH&CN
256/QĐ-ĐHNN 16-04-2018 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy, hình thức bằng đại học thứ 2, tốt nghiệp đại học xếp loại Giỏi
1449/KH-CAT-PV28 13-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2018
1433/CTr- BCĐ 12-04-2018 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
399/QĐ-ĐHH 11-04-2018 Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và cấp Bộ tại Đại học Huế
251/QĐ-ĐHNN 10-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng và các Ban của Hội đồng thi kết thúc học phần năm học 2017-2018 cho các lớp Không chính quy
369/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ Đại học Huế
389/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác của Văn phòng và các ban chức năng Đại học Huế
365/QĐ-ĐHH 06-04-2018 Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 của Đại học Huế
1302/QĐ-BGDĐT 05-04-2018 Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng IIi) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017
1291/BGDĐT-NGCBQLGD 04-04-2018 Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
379/ĐHH-KTĐBCLGD 03-04-2018 Lịch tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế
03/KH-ĐHH 03-04-2018 Kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học - Đợt 1 năm 2018
08/QĐ-HĐTSSĐH 03-04-2018 Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2018
203/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi cử viên chức hướng dẫn tập sự
205/QĐ-ĐHNN 02-04-2018 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Tôn Nữ Thanh Thùy)