Tìm thấy 1295 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1002/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Thị Bích Hằng)
1004/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng của các nhà tài trợ trong chương trình " Ngày hội tân sinh viên 2017 " cho sinh viên khó khăn K14
1007/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và các Tổ giúp việc các hoạt động hỗ trợ SV trong " Ngày hội tân SV 2017" tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
266/TB-ĐHL 22-09-2017 THÔNG BÁO TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH BẰNG THỨ HAI HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY
996/QĐ-ĐHNN 21-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Nhi)
1130/ĐHH-KHCNMT 21-09-2017 ĐĂNG KÝ THAM GIA SỰ KIỆN KHCN ỨNG DỤNG CHUYỂN GIAO VÀ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ NĂM 2017
1131/ĐHH-ĐT 21-09-2017 PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG CHO PHÉP GIẢNG DẠY TIẾNG ĐỨC TẠI TRƯỜNG ĐHNN
993/QĐ-ĐHNN 21-09-2017 Quyết định về việc Thành lập Hội đồng xét cấp học bổng khuyến khích và hỗ trợ sinh viên trong Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1029/QĐ-ĐHH 21-09-2017 BAN HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO ĐẠI HỌC HUẾ 2018
1013/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét khen thưởng sinh viên đạt danh hiệu thủ khoa trong kì thi THPT quốc gia năm 2017 và khen thưởng sinh viên năm học 2016 - 2017
992/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ với lớp sau cho học viên cao học khóa 2015 - 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
991/QĐ-ĐHNN 20-09-2017 Quyết định về việc cấp tiền học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật năm học 2015 - 2016 (Nguyễn Thị Vân Anh)
1023/QĐ-ĐHH 20-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THƯỞNG ĐHH NHIỆM KỲ 2016-2021
THUCAMON 20-09-2017 THƯ CẢM ƠN
726/ĐHNN-TCHC 19-09-2017 Rà soát, điều chỉnh bổ sung qhcm và lập kế hoạch đào tạo BDCM...năm học 2017- 2018
731/TB-ĐHNN 19-09-2017 Thông báo về việc bổ sung mẫu kê khai thu BHYT của sinh viên
982/QĐ-ĐHNN 19-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Bảo Trang)
986/QĐ-ĐHNN 19-09-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kỷ luật sinh viên học kỳ II năm học 2016 - 2017
977/QĐ-ĐHNN 18-09-2017 Quyết định về việc cử Trợ lý các khoa năm học 2017 - 2018
185/KH-UBND 18-09-2017 KH- HỖ TRỢ HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
3514/QĐ-BGDĐT 18-09-2017 TIẾP NHẬN CÁ NHÂN ĐI HỌC NƯỚC NGOÀI VỀ( NGUYỄN THỊ HIỀN)
1008/QĐ-ĐHH 15-09-2017 BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐHH NHIỆM KỲ 2016- 2021
2131/QĐ-UBND 15-09-2017 TLHĐ KHCN CHUYÊN NGÀNH TƯ VẤN ĐỀ XUẤT DANH MỤC VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU CỦA NHIỆM VỤ KHCN NĂM 2018 THUỘC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC Y DƯỢC
152VIC.17 15-09-2017 TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY GLASS VICO
505/BCH-TM 14-09-2017 TRỰC TĂNG CƯỜNG SSCĐ BẢO VỆ HỘI NGHỊ ĐỐI NGOẠI CHÍNH SÁCH CAO CẤP VỀ PHỤ NỮ VÀ KINH TẾ
1102/ĐHH-KHCNMT 14-09-2017 TUYỂN CHỌN CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI KHCN CẤP BỘ 2018
979/QĐ-ĐHH 14-09-2017 TLHĐ TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017
968/QĐ-ĐHNN 13-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017
708/TB-ĐHNN 13-09-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2017