Tìm thấy 1348 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1051/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định cử cố vấn học tập các Khoa năm học 2017 - 2018
1050/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Nguyễn Thị Thanh Bình)
1054/QĐ-ĐHNN 03-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Hồ Thị Mỹ Hậu)
1083/QĐ-ĐHH 03-10-2017 Quyết định về việc điều chỉnh ngành học của lưu học sinh Lào
1205/TB-ĐHH 03-10-2017 Thông báo kết quả xét thi đua, khen thưởng Đại học Huế năm học 2016-2017
1206/ĐHH-HTQT 03-10-2017 Chương trình Kumamoto University 2018 Spring Program
197/KH-UBND 03-10-2017 KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020, ĐẾN HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
178/GM-LH 03-10-2017 THƯ MỜI THAM DỰ TỌA ĐÀM " VAI TRÒ CỦA CỰU LƯU HỌC SINH LÀO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN QUAN HỆ HỮU NGHỊ- HỢP TÁC ĐẶC BIỆT VIỆT- LÀO"
4576/CAT-PV11 02-10-2017 THÔNG BÁO TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ HSSV VI PHẠM PHÁP LUẬT QUÝ III 2017
143/TB-GDQPAN 02-10-2017 TB- TỔ CHỨC THI LẦN 2 CÁC HỌC PHẦN GDQPAN
1052/QĐ-ĐHNN 01-10-2017 Quyết định về việc Thành lập Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1041/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét bổ sung phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2017
1044/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Doãn Trung Thành)
1185/ĐHH-VP 29-09-2017 THAM DỰ TRIỂN LÃM GIÁO DỤC HOA KỲ NĂM 2017
1046/QĐ-ĐHNN 29-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Nguyễn Thị Hiền)
1037/QĐ-ĐHNN 28-09-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Hoàng Thị Lê Ngọc)
1040/QĐ-ĐHNN 28-09-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ(Dương Lâm Anh)
1180/ĐHH-KHCNMT 28-09-2017 ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI THƯỞNG KOVALEVSKAIA 2017
193/BC-UBND 28-09-2017 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1035/QĐ-ĐHNN 27-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Thanh Thủy)
1036/QĐ-ĐHNN 27-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng Texhong năm 2017
4508/BGDĐT-VP 27-09-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN PHÚC
40/KH-ĐHH 27-09-2017 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2
41/ĐHH-HĐTSSDH 27-09-2017 KẾT LUẬN CỦA GĐ ĐHH TẠI CUỘC HỌP CỦA HĐTSSĐH NĂM 2017( ĐỢT 2, PHIÊN 1)
756/BC-ĐHNN 26-09-2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
757/TB-ĐHNN 26-09-2017 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
1027/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học đạt thành tích học tập cao nhất năm học 2016 - 2017
1028/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" năm học 2016 - 2017
1030/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh cho "Sinh viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ" của Đội Văn minh Trường học năm học 2016 - 2017
1031/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh cho "Sinh viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ" của Đội Văn minh Trường học năm học 2016 - 2017