Tìm thấy 1204 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1052/TB-ĐHH 05-09-2017 TB- THU HỌC PHÍ CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT HỌC KỲ 1 NĂM 2017- 2018
668/TB-ĐHNN 05-09-2017 Thông báo về kỳ thi năng lực Tiếng Nhật Quốc tế JLPT tháng 12/2017
1046/CTHSSV 01-09-2017 TIẾP NHẬN LƯU HỌC SINH LÀO VÀO HỌC ĐẠI HỌC TẠI ĐHH NĂM 2017- 2018
1045/ĐHH-KHCN MT 01-09-2017 TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
2286/SYT-NVY 01-09-2017 TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG PHÒNG CHỐNG DỊCH SỐT XUẤT HUYẾT
926/QĐ-ĐHH 01-09-2017 SỬA ĐỔI ĐIỀU 15 QUY ĐỊNH MỨC THU HỌC PHÍ, MIỄN GIẢM HỌC PHÍ VÀ THANH TOÁN NỘI BỘ TRONG ĐHH TỪ NĂM HỌC 2016-2017 ĐẾN NĂM HỌC 2020-2021BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH 1072/QĐ-ĐHH NGÀY 01/09/2016 CỦA GIÁM ĐỐC ĐHH
946/QĐ-ĐHNN 01-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi bồi dưỡng chuyên môn( Trần Thị Khánh Liên)
945/QĐ-ĐHNN 01-09-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi học tập ở nước ngoài(Trần Thủy Khánh Quỳnh)
35/ĐL-HTT 31-08-2017 ĐL- GIẢI CẦU LÔNG HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ IX- 2017
34/ĐL-HTT 31-08-2017 ĐL- GIẢI BÓNG CHUYỀN HỘI THỂ THAO ĐẠI HỌC VÀ CHUYÊN NGHIỆP ĐẠI HỌC HUẾ LẦN THỨ XII- 2017
943/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Lê Minh Trí)
942/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Trần Huyền Minh Trân)
939/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả thi kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/8/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
938/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ Kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,2/6,3/6,4/6; Tiếng Pháp bậc 3/6 đợt thi ngày 27/08/2017
665/ĐHNN-KH,CN&HTQT 31-08-2017 Đăng ký đề tài NCKH cấp Trường năm 2018
944/QĐ-ĐHNN 31-08-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi học tập một năm tại Nhật Bản( Nguyễn Thị Quỳnh Như)
660/TB-ĐHNN 31-08-2017 Thông báo học chương trình đào tạo đại học thứ 2 (đợt 2)
1038/ĐHH-TCCB 30-08-2017 THI THĂNG HẠN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIẢNG VIÊN CAO CẤP ( HẠNG 1) , GIẢNG VIÊN CHÍNH( HẠNG 2)
1043/TB-ĐHH 30-08-2017 TB- TẬP HUẤN XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2017
926/QĐ-ĐHNN 30-08-2017 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo thiết kế tập giới thiệu của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
620/TB-BGDĐT 29-08-2017 TB- KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG PHÙNG XUÂN NHẠ
653/ĐHNN-TCHC 29-08-2017 Nghỉ lễ Quốc khánh 2-9
824/BHXH-QLT 28-08-2017 TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY TRÌNH THU BHXH , BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 595/QĐ-BHXH
3060/QĐ-BGDĐT 28-08-2017 QĐ- BỔ NHIỆM LẠI PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHH( ĐỖ THỊ XUÂN DUNG)
1035/ĐHH-VP 28-08-2017 NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH 2-9
527/TB-HVQLGD 28-08-2017 TB SỐ 1 HỘI NGHỊ VỀ HỘI THẢO QUỐC TẾ NĂM 2017" PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0"
913/QĐ-ĐHNN 28-08-2017 Quyết định về việc công nhận các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng Năm học 2016 - 2017
1023/ĐHH-CTHSSV 25-08-2017 TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ QUYỀN BIỂN ĐẢO CỦA VIỆT NAM Ở BIỂN ĐÔNG CHO HSSV ĐHH
1028/ĐHH-ĐT 25-08-2017 THỰC HIỆN QUY ĐỊNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG
611/TB-BGDĐT 25-08-2017 TB- NGÀY 19 THÁNG 11 HÀNG NĂM LÀ NGÀY GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH, NGÀY TRUYỀN THỐNG VỤ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH