Tìm thấy 1204 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
27/QĐ-ĐHH 11-01-2017 TL Ban tổ chức và các tiểu ban Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ĐHH
29/ĐHH-HTQT 11-01-2017 Học bổng Eramus+ cho chương trình Wintour
30/ĐHH-HTQT 11-01-2017 Học bổng Mai Lan Kunzy
27/TB-ĐHNN 11-01-2017 Thông báo số 1 về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2017
16/TB-ĐHNN 10-01-2017 Thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng chỉ tiêu năm 2016
17/TB-ĐHNN 10-01-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng mùa vụ theo chỉ tiêu năm 2016
37/CT-UBND 09-01-2017 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2017
10/ĐHNN-CTHSSV 09-01-2017 Điều dộng sinh viên, giảng viên nước ngoài để hỗ trợ ghi hình phóng sự
22/QĐ-ĐHNN 09-01-2017 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung theo hệ thống tín chỉ
08/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác
12/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc Hội nghị Kiến tập -Thực tập sư phạm, thực tập cuối khóa và Nhà tuyển dụng.
13/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc thôi cử viên chức hướng dẫn tập sự năm 2015
15/QĐ-ĐHH 06-01-2017 Tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến tham gia chương trình trao đổi tại ĐHNN-ĐHH
13/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Liên thông hệ Chính quy, Bằng hai hệ Chính quy đào tạo tại Trường và Liên thông hệ Vừa làm vừa học phối hợp với TTGDTX-Đại học Huế đào tạo tại TTGDTX - Sở GDĐT tỉnh Nghệ An năm 2016 (bổ sung)
16/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
35/TB-BGDĐT 06-01-2017 Thông báo tuyển sinh đi học đại học và thạc sĩ nước ngoài theo đề án 599 năm 2017
09/QĐ-ĐHNN 05-01-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2017
03/QĐ-ĐHH 05-01-2017 Giấy khen của Giám đốc ĐHH
05/QĐ-ĐHH 05-01-2017 Ban hành Quy định về bồi hoàn chi phí đào tạo đv viên chức được cử đi đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước
09/KH-ĐHH 05-01-2017 Kế hoạch- Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp 2017-2018
09/DBĐHSS-BD,QLCL 05-01-2017 Dự kiến phân bổ học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học 2016- 2017
05/ĐHH-CTHSSV 04-01-2017 Tổ chức trao học bổng Nguyễn Trường Tộ
19/BGDĐT-VP 04-01-2017 Phối hợp tổ chức chương trình " Tư vấn tuyển sinh- hướng nghiệp năm 2017""
02/QĐ-ĐHNN 04-01-2017 Quyết định thành lập Tạp chí Khoa học Ngôn ngữ và Văn hóa tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
03/QĐ-ĐHNN 03-01-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học (đợt 2) đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
04/QĐ-ĐHNN 03-01-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học (đợt 2) đạt danh hiệu "Sinh viên giỏi" của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
05/QĐ-ĐHNN 03-01-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp đại học chương trình thứ hai đạt thành tích học tập loại Giỏi của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
02/BGDĐT-CSVCTBDH 03-01-2017 Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong dịp Tết
1648/KH-ĐHH 30-12-2016 KH- Rà soát và hệ thống hóa văn bản tại ĐHH 2017
1795/QĐ-ĐHH 30-12-2016 QĐ- Cử công chức, viên chức tham gia khóa đào tạo Kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp