Tìm thấy 1552 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
344/TB-ĐHNN 04-05-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học sinh viên và học viên cao học năm 2017
343/TB-ĐHNN 04-05-2017 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 3
345/TB-ĐHNN 04-05-2017 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia Nghiên cứu Liên ngành về ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần thứ 3
40/CT-HTT 03-05-2017 CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG 2017
280/QĐ-ĐHNN 03-05-2017 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia Chương trình Gặp gỡ thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 17
339/TB-ĐHNN 03-05-2017 Thông báo về việc thực hiện chính sách học bổng và hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập đối với người khuyết tật thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo
277/QĐ-ĐHNN 03-05-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét điều kiện dự thi và Hội đồng thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5, 3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6. Đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
393/QĐ-ĐHH 28-04-2017 Phê duyệt mẫu phôi bằng tiến sĩ của Đại học Huế
395/QĐ-ĐHH 28-04-2017 Phê duyệt mẫu phôi bằng tốt nghiệp Đại học của Đại học Huế
278/QĐ-ĐHNN 28-04-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Kỷ luật viên chức
1792/BGDĐT-HTQT 28-04-2017 Hội nghị giáo dục toàn cầu 2017 tại Vương quốc Anh từ 22-24/5/2017
279/QĐ-ĐHNN 28-04-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng Kỷ luật viên chức
335/BC-ĐHNN 28-04-2017 Báo cáo về kết quả khảo sát tình hình việc làm của sinh viên(K7) sau khi tốt nghiệp
276/QĐ-ĐHNN 28-04-2017 Quyết định ban hành quy trình lập hồ sơ, nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan và quy trình hoạt động Lưu trữ cơ quan Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
389/QĐ- ĐHH 27-04-2017 QĐ- Quy định tên gọi tiếng Anh của Đại học Huế các trường đại học thành viên và đơn vị trực thuộc
390/QĐ-ĐHH 27-04-2017 Tổ chức lại Văn phòng Đại học Huế
388/QĐ-ĐHH 27-04-2017 Thành lập Ban Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Huế
275/QĐ-ĐHNN 27-04-2017 Quyết định về việc khen thưởng cho các sinh viên đạt Giải Ba trong giải bóng đá 7 người do Hội Thể thao ĐH&CN Huế lần thứ III - Năm 2017
331/TB-ĐHNN 27-04-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 5 năm 2017
364/QĐ-ĐHH 26-04-2017 TLHĐ Khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp ĐHH
273/QĐ-ĐHNN 26-04-2017 Quyết định về việc khen thưởng cán bộ viên chức đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thể dục thể thao năm 2017
274/QĐ-ĐHNN 26-04-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
369/QĐ-ĐHH 26-04-2017 Bổ nhiệm Trưởng ban Công tác học sinh, sinh viên ĐHH
379/QĐ-ĐHH 26-04-2017 Bổ nhiệm Quyền Trưởng ban Đào tạo Đại học Huế
378/QĐ-ĐHH 26-04-2017 Bổ nhiệm lại Trưởng Ban Hợp tác quốc tế Đại học Huế
1465/QĐ-BGDĐT 26-04-2017 QĐ- Phân cấp thanh lý tài sản đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc BGDDT
1442/QĐ-BGDĐT 26-04-2017 QĐ- Phân cấp trong quản lý đầu tư, mua sắm tài sản, cải tạo, sauwr chữa thường xuyên công trình xây dựng cho Đại học Huế
331/QĐ-ĐHNN 25-04-2017 Quyết định về việc cho viên chức tiếp tục học cao học trong nước
107/QĐ-ĐHKH 25-04-2017 Miễn, giảm học phí cho sinh viên học kì II năm 2016-2017
252/QĐ-ĐHNN 25-04-2017 Quyết định về việc thành lập hội đồng xét đề nghị công nhận trúng tuyển cao học tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế lần 1 năm 2017