Tìm thấy 1295 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
131/ĐHNN-KH,CN&HTQT 28-02-2017 Xin làm việc với khách nước ngoài
129/ĐHNN-TCHC 28-02-2017 Xin về thăm Trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển
128/BC-ĐHNN 28-02-2017 Báo cáo về việc xử lý hồ sơ bảo vệ luận văn Thạc sĩ khoá 2014-2016 (Tuyển sinh lần 2) chuyên ngành Ngôn ngữ học so sánh đối chiếu
574/QĐ-BGDĐT 28-02-2017 Quyết định về việc tặng bằng khen
126/ĐHNN-KH,CN&HTQT 28-02-2017 Xin làm việc với khách nước ngoài
127/TB-ĐHNN 28-02-2017 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 3 năm 2017
718/BGDĐT-KHCNMT 27-02-2017 Kéo dài thời gian nộp hồ sơ tham gia giải thưởng Bảo Sơn
571/QĐ-BGDĐT 27-02-2017 QĐ-Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và quản lý công tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 2017 của BGDĐT.
123/TB-ĐHNN 27-02-2017 Thông báo về việc nghỉ học để tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập
570 QĐ- BGDĐT 27-02-2017 Quyết định về việc tặng cờ thi đua của Bộ giáo dục đào tạo cho 14 tập thể thuộc ĐHH
181/DHH-HTQT 24-02-2017 Học bổng chính phủ Úc 2017
242/ĐHNN-KH&HTQT 24-02-2017 Mời đồng tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề " Nghiên cứu và giảng dạy bản ngữ, ngoại ngữ và khu vực học trong thời kì hội nhập"
546/QĐ-BGDDT 24-02-2017 Quyết định công nhận danh hiệu thi đua
547/QĐ-BGDĐT 24-02-2017 QĐ- Tặng bằng khen
95/QĐ-ĐHNN 24-02-2017 Quyết định về việc thay đổi trợ lý của Khoa Quốc tế học
14/BC-HĐGDQPAN 24-02-2017 BC Tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh 2016, phương hướng nhiệm vụ 2017
110/KH-SDL 23-02-2017 KH- Tổ chức giới thiệu, quảng bá du lịch nhân dịp Đoàn cấp cao Nhật Bản thăm tỉnh Thừa Thiên Huế
90/QĐ-ĐHNN 23-02-2017 Quyết định về việc cử Phó phụ trách Bộ môn Thực hành tiếng 2 Khoa Tiếng Anh
92/QĐ-ĐHNN 23-02-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ công tác tư vấn tuyển sinh năm 2017
144/QĐ-ĐHH 22-02-2017 Điều động sinh viên tham gia phục vụ tại Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ĐHH
84/QĐ-ĐHNN 22-02-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
85/QĐ-ĐHNN 22-02-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
86/QĐ-ĐHNN 22-02-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
107/TB-ĐHNN 22-02-2017 Thông báo về việc thu nợ học phí đối với sinh viên các khoá K9,K10,K11,K12
95/TB-ĐHNN 22-02-2017 Thông báo về việc tập huấn định dạng đề thi đánh giá năng lực sử dụng Ngoại ngữ theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam
84/QĐ-ĐHNN 22-02-2017 Quyết định về việc quy định mức thu ôn tập tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2016
85/QĐ-ĐHNN 22-02-2017 Quyết định về việc quy định mức thu tuyển dụng viên chức theo chỉ tiêu tuyển dụng năm 2016
323/ĐL-SVHTT 21-02-2017 Điều lệ giải việt dã truyền thống tỉnh Thừa Thiên Huế lần XXV năm 2017
09/TM-BTC 21-02-2017 Cuộc thi Khoa học kỷ thuật cấp Quốc gia
636/BGDĐT-KHTC 21-02-2017 Triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước tại Báo cáo kiểm toán năm 2015 cuả BGDĐT