Tìm thấy 1295 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
193/BC-UBND 28-09-2017 Báo cáo tổng kết thi hành Luật Giáo dục đại học trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
1035/QĐ-ĐHNN 27-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Thanh Thủy)
1036/QĐ-ĐHNN 27-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng Texhong năm 2017
4508/BGDĐT-VP 27-09-2017 GIỚI THIỆU CHỮ KÝ THỨ TRƯỞNG NGUYỄN VĂN PHÚC
40/KH-ĐHH 27-09-2017 TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 2
41/ĐHH-HĐTSSDH 27-09-2017 KẾT LUẬN CỦA GĐ ĐHH TẠI CUỘC HỌP CỦA HĐTSSĐH NĂM 2017( ĐỢT 2, PHIÊN 1)
756/BC-ĐHNN 26-09-2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
757/TB-ĐHNN 26-09-2017 Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 7-8/2017 và kế hoạch công tác tháng 9-10/2017
1027/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng học viên cao học đạt thành tích học tập cao nhất năm học 2016 - 2017
1028/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu "Sinh viên Xuất sắc" năm học 2016 - 2017
1030/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh cho "Sinh viên hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ" của Đội Văn minh Trường học năm học 2016 - 2017
1031/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh cho "Sinh viên hoàn thành Tốt nhiệm vụ" của Đội Văn minh Trường học năm học 2016 - 2017
1018/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn (Nguyễn Thị Mai Anh)
1019/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Xuân Nguyễn Hạnh)
1020/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Đức Hải Kiều)
1024/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy đạt danh hiệu "Thủ khoa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế"
1022/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy ở xã Bắc Sơn, Huyện A Lưới, Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2017 - 2018 (Lê Thị Yến Ngọc)
1023/QĐ-ĐHNN 26-09-2017 Quyết định về việc cấp học bổng cho sinh viên hệ chính quy có hoàn cảnh khó khăn năm học 2017 - 2018
760/ĐHNN-TTr-PC-TĐKT 26-09-2017 Xét khen thưởng khuyến khách tài năng năm 2017
749/TB-ĐHNN 25-09-2017 Thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2017
1021/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc khen thưởng các câu lạc bộ và hội viên của các câu lạc bộ đã có nhiều đóng góp trong hoạt động của Trường năm học 2016 - 2017
1009/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ công tác giúp việc Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1012/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc cho phép viên chức được gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài ( Phạm Nguyễn Thanh Thảo)
1014/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Lê Thị Thảo Ngân)
1015/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Hữu Minh Phương)
1048/QĐ-ĐHNN 25-09-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức (Cao Xuân Anh Tú)
1151/ĐHH-TTPC 25-09-2017 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÁP CHẾ NĂM HỌC 2017-2018
4462/BGDĐT-QLCL 25-09-2017 TỔ CHỨC KÌ THI THPT QUỐC GIA VÀ TUYỂN SINH HỆ ĐẠI HỌC CAO ĐẲNG NĂM 2018
741/ĐHNN-TCHC 22-09-2017 Tham dự Lễ khai giảng năm học 2017 - 2018
1001/QĐ-ĐHNN 22-09-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Huỳnh Nhật Linh)