Tìm thấy 1348 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
1252/TB-ĐHH 13-10-2017 Thông báo về kế hoạch họp các Hội đồng chức danh Giáo sư Cơ sở Đại học Huế, thời gian nộp hồ sơ và thu lệ phí đối với ứng viên đăng ký xét chức danh GS,PGS năm 2017 tại Đại học Huế
2609/TB-ĐHSP 13-10-2017 Thông báo về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính
1079/QĐ-ĐHNN 13-10-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi tham gia sự kiện văn hóa tại Đà Nẵng
1248/KH-ĐHH 12-10-2017 Kế hoạch công tác quý IV năm 2017
1075/QĐ-ĐHNN 12-10-2017 Quyết định về việc bổ sung Quy định về quy trình tổ chức thi Đánh giá năng lực Ngoại ngữ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1078/QĐ-ĐHNN 12-10-2017 Quyết định về việc cấp học bổng "Hiệp hội những người nhận huy chương ở Hàn Quốc" cho sinh viên hệ chính quy Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc
1240/ĐHH-KHCNMT 11-10-2017 TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG CHIẾN DỊCH LÀM CHO THẾ GIỚI SẠCH HƠN
2567/TB-ĐHSP 10-10-2017 Thông báo tuyển sinh bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trong cơ sở giáo dục đại học
740/KH-BGDĐT 10-10-2017 Kế hoạch truyền thông về giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018
1230/TB- ĐHH 10-10-2017 KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN ĐẢM BÁO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC HUẾ QUÝ IV NĂM 2017
1067/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc cử nhóm trưởng nhóm Nghiên cứu sinh khóa 2017
1068/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Khảo sát năng lực Hán ngữ HSK, HSKK ngày 15/10/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1069/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn (Đỗ Thị Kiều Diễm)
1070/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Trưởng bộ môn(Cao Xuân Anh Tú)
1071/QĐ-ĐHNN 10-10-2017 Quyết định về việc thôi giữ chức vụ (Trần Thị Huyền)
1066/QĐ-ĐHNN 09-10-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi tham gia Lễ Hội tiếng Hàn 2017
1065/QĐ-ĐHNN 09-10-2017 Quyết định về việc sắp xếp, phân bố lại nhân sự các bộ môn Khoa NN&VH Hàn Quốc
1060/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Nguyễn Thị Hoài Nhi)
792/ĐHNN-TCHC 06-10-2017 Xác nhận công nhận văn bằng do các cơ sở giáo dục ở nước ngoài cấp
794/ĐHNN-TCHC 06-10-2017 Đồng bộ và cấp mã số BHXH
1062/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thôi hưởng phụ cấp hỗ trợ nhà ở (Trần Thủy Khánh Quỳnh)
1059/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc Ban hành quy định tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học công nghệ của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1064/QĐ-ĐHNN 06-10-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học loại hình Bằng hai ngành Ngôn ngữ Anh hệ chính quy tại Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị năm 2017
789/TB-ĐHNN 05-10-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6(A2 và B1) đợt 6 năm 2017
1170/ĐHSPHN-ĐTN 05-10-2017 Thông báo về việc tổ chức Hội thảo khoa học cán bộ trẻ các Trường Đại học Sư phạm toàn quốc, lần thứ VII - năm 2018
1218/ĐHH-HTQT 05-10-2017 THAM DỰ BUỔI GIỚI THIỆU THÔNG TIN NGÀY HỌC BỔNG ĐẠI HỌC PHẦN LAN
788/TB-ĐHNN 04-10-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I, năm học 2017 - 2018 Đợt 1 (sinh viên năm 1) - Tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
787/TB-ĐHNN 04-10-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ III năm học 2017-2018 đợt 1 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
788/TB-ĐHNN 04-10-2017 Thông báo về việc đăng ký học phần Ngoại ngữ không chuyên học kỳ I năm học 2017-2018 đợt 1(sinh viên năm 1) tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
1056/QĐ-ĐHNN 04-10-2017 Quyết định về việc cử Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ sinh viên Trực thuộc Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế