Tìm thấy 1493 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
516/TB-ĐHH 27-04-2018 Thông báo điều chỉnh chỉ tiêu Đại học hệ chính quy năm 2018
494/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án Ngoại ngữ quốc gia giai đoạn 2017-2025 của Đại học Huế
479/QĐ-ĐHH 27-04-2018 Quyết định về việc mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra
469/QĐ-ĐHH 26-04-2018 Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án tái cấu trúc Đại học Huế
503/ĐHH-KHTC 26-04-2018 Kế hoạch tổ chức hội nghị tự chủ đại học theo NĐ 16/2015/NĐ-CP
331/TB-ĐHNN 26-04-2018 Thông báo số 1 về việc hướng dẫn thực hiện đề cương luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học So sánh đối chiếu, khóa 2017-2019
494/KH-ĐHH 24-04-2018 Kế hoạch công tác quý II năm 2018
321/HD-ĐHNN 24-04-2018 Hướng dẫn về việc thực hiện học phần "Thực tập cuối khóa" năm học 2017-2018 dánh cho khối sinh viên năm III các chuyên ngành không thuộc Sư phạm
322/ĐHNN-TCHC 24-04-2018 Nhắc nhở thực hiện công tác hành chính
325/TB-ĐHNN 24-04-2018 Thông báo về lịch tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tháng 5 năm 2018
327/BC-ĐHNN 24-04-2018 Báo cáo sơ kết học kỳ I và kế hoạch học kỳ II năm học 2017-2018
451/QĐ-ĐHH 23-04-2018 Quyết định về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018
315/TB-ĐHNN 23-04-2018 Thông báo về việc tuyển sinh đại học hệ chính quy tại Quảng Trị năm 2018
268/QĐ-ĐHNN 19-04-2018 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
312/KH-ĐHNN 19-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác văn thư lưu trữ năm 2018
263/QĐ-ĐHNN 18-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Lê Thị Hải Yến)
264/QĐ-ĐHNN 18-04-2018 Quyết định về việc thu nhận sinh viên vào học lại (Hồ Thị Liên)
255/KH-BGDĐT 17-04-2018 Kế hoạch triển khai công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo chất lượng của các cơ sở giáo dục đại học; các trường cao đẳng, trung cấp có đào tạo giáo viên; các viện nghiên cứu có đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ năm 2018
259/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Vũ Yến Sơn)
260/QĐ-ĐHNN 17-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác (Tôn Nữ Như Hương)
411/QĐ-ĐHH 16-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2018
255/QĐ-ĐHNN 16-04-2018 Quyết định về việc thành lập hội đồng sơ tuyển đề xuất nhiệm vụ KH&CN
256/QĐ-ĐHNN 16-04-2018 Quyết định về việc khen thưởng sinh viên hệ chính quy, hình thức bằng đại học thứ 2, tốt nghiệp đại học xếp loại Giỏi
1449/KH-CAT-PV28 13-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2018
1433/CTr- BCĐ 12-04-2018 Chương trình công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2018
399/QĐ-ĐHH 11-04-2018 Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và cấp Bộ tại Đại học Huế
369/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ Đại học Huế
389/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác của Văn phòng và các ban chức năng Đại học Huế
365/QĐ-ĐHH 06-04-2018 Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 của Đại học Huế
1302/QĐ-BGDĐT 05-04-2018 Quyết định về việc công nhận kết quả thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ giảng viên (hạng IIi) lên giảng viên chính (hạng II) năm 2017