Tìm thấy 1377 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
411/QĐ-ĐHH 16-04-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học hệ chính quy Đại học Huế năm 2018
1449/KH-CAT-PV28 13-04-2018 Kế hoạch kiểm tra công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường năm 2018
399/QĐ-ĐHH 11-04-2018 Quyết định về việc ban hành Quy định về phân cấp quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia và cấp Bộ tại Đại học Huế
369/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy định công tác văn thư, lưu trữ Đại học Huế
389/QĐ-ĐHH 09-04-2018 Quyết định ban hành Quy trình thực hiện công tác của Văn phòng và các ban chức năng Đại học Huế
365/QĐ-ĐHH 06-04-2018 Quyết định về việc thanh tra tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2018 của Đại học Huế
1291/BGDĐT-NGCBQLGD 04-04-2018 Hướng dẫn hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018
379/ĐHH-KTĐBCLGD 03-04-2018 Lịch tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2018 của Đại học Huế
03/KH-ĐHH 03-04-2018 Kế hoạch tuyển sinh Sau Đại học - Đợt 1 năm 2018
08/QĐ-HĐTSSĐH 03-04-2018 Quyết định về việc thành lập các ban và các tổ thư ký giúp việc cho các ban của Hội đồng tuyển sinh Sau Đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2018
374/TB-ĐHH 30-03-2018 Thông báo số 01 về việc tổ chức Đại hội Thể dục thể thao Đại học Huế lần thứ IV, năm 2018
181/TB-BGDĐT 30-03-2018 Thông báo chỉ tiêu đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên
142/QĐ-KĐCL 30-03-2018 Quyết định về việc cấp Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cho Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế
161/KH-BGDĐT 26-03-2018 Kế hoạch thực hiện đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đối với Giáo dục và Đào tạo
302/QĐ-ĐHH 23-03-2018 Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh Sau đại học Đại học Huế đợt 1 năm 2018
60/KH-UBND 21-03-2018 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo" tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
53/KH-UBND 16-03-2018 Kế hoạch hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
158/HD-BCH 14-03-2018 Hướng dẫn thực hiện công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh và một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2018
240/QĐ-ĐHH 14-03-2018 Quyết định về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Đại học Huế
07/QĐ-HĐĐH 12-03-2018 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đại học Huế
05/NQ-HĐĐH 12-03-2018 Nghị quyết về phương án tổ chức nhân sự, kế hoạch tài chính và cơ sở vật chất của Đại học Huế năm 2018
256/ĐHH-VP 08-03-2018 Đăng ký thi đua năm học 2017 - 2018
03/QĐ-HĐĐHH 05-03-2018 Quyết định về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng nhiệm kỳ 2016-2021
11-KH/ĐHH-ĐTN 25-02-2018 Kế hoạch hoạt động tháng Thanh niên năm 2018
167/TB-ĐHH 02-02-2018 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Trương Qúy Tùng tại Hội nghị giao ban Công tác học sinh, sinh viên học kỳ I, năm học 2017-2018
166/ĐHH-VP 02-02-2018 Kết luận công tác trọng tâm hành chính văn phòng 6 tháng đầu năm 2018
151/TB-ĐHH 31-01-2018 Thông báo kết luận của Phó Giám đốc Huỳnh Văn Chương tại buổi họp bàn về công tác đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên Đại học Huế
155/KH-ĐHH 31-01-2018 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018
43/QĐ-ĐHNN 08-01-2018 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức(Phan Đình Ngọc Châu)
36/QĐ-ĐHNN 05-01-2018 Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp Cao học và cấp bằng Thạc sĩ