Tìm thấy 52 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
100/BGDĐT-GDQP 13-02-2017 Hướng dẫn thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017
52/ĐHNN-TCHC 07-02-2017 Thực hiện công tác hành chính năm 2017
48/TB-ĐHNN 06-02-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng mùa vụ theo chỉ tiêu năm 2016 (Điều chỉnh yêu cầu đối với vị trí làm việc tại Phòng Khoa học, công nghệ - Hợp tác quốc tế)
46/QĐ-ĐHNN 06-02-2017 Quyết định về việc cử sinh viên tham gia học bổng trao đổi
282/ BGDĐT-CTHSSV 25-01-2017 Đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa trong trường học
16/KH-UBND 25-01-2017 KH- Phân công các sở, ban, ngành, đoàn thể trường học giúp đỡ các xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 25%ở hai huyện A Lưới, Nam Đông tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016- 2020
74/QĐ-ĐHH 24-01-2017 Chấm dứt hợp đồng làm việc để chuyển công tác đối với viên chức
35/ĐHNN-TCHC 18-01-2017 Tăng cường bảo vệ cơ sở vật chất của Trường trong thời gian nghỉ Tết
36/ĐHNN-TCHC 18-01-2017 Kế hoạch đón tết Nguyên đán Đinh Dậu
42/ĐHH-CTHSSV 12-01-2017 Đảm bảo ANTT, ATGT phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội xuân 2017
39/KH-ĐHH 12-01-2017 KH- Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017
32/QĐ-ĐHNN 12-01-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
21/TB-ĐHNN 11-01-2017 Thông báo về kế hoạch tổ chức thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ không chuyên bậc 2/6 và 3/6 (A2 và B1) đợt 2 năm 2017
22/TB-ĐHNN 11-01-2017 Thông báo ôn thi chứng chỉ Ngoại ngữ không chuyên tiếng Anh, Pháp, Trung, Hàn bậc 3/6 và tiếng Anh bậc 2/6 cho sinh viên Đại học Huế
27/QĐ-ĐHH 11-01-2017 TL Ban tổ chức và các tiểu ban Lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển ĐHH
29/ĐHH-HTQT 11-01-2017 Học bổng Eramus+ cho chương trình Wintour
30/ĐHH-HTQT 11-01-2017 Học bổng Mai Lan Kunzy
27/TB-ĐHNN 11-01-2017 Thông báo số 1 về việc tổ chức lớp tập huấn về PPGD tiếng Anh năm 2017
16/TB-ĐHNN 10-01-2017 Thông báo tuyển dụng viên chức và lao động hợp đồng chỉ tiêu năm 2016
17/TB-ĐHNN 10-01-2017 Thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng mùa vụ theo chỉ tiêu năm 2016
37/CT-UBND 09-01-2017 Chỉ thị về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên Đán Đinh Dậu và các sự kiện chính trị, lễ hội lớn năm 2017
10/ĐHNN-CTHSSV 09-01-2017 Điều dộng sinh viên, giảng viên nước ngoài để hỗ trợ ghi hình phóng sự
22/QĐ-ĐHNN 09-01-2017 Quyết định ban hành Quy định tạm thời về việc xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy tập trung theo hệ thống tín chỉ
08/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác
12/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ giúp việc Hội nghị Kiến tập -Thực tập sư phạm, thực tập cuối khóa và Nhà tuyển dụng.
13/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc thôi cử viên chức hướng dẫn tập sự năm 2015
15/QĐ-ĐHH 06-01-2017 Tiếp nhận sinh viên nước ngoài đến tham gia chương trình trao đổi tại ĐHNN-ĐHH
13/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc công bố điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Liên thông hệ Chính quy, Bằng hai hệ Chính quy đào tạo tại Trường và Liên thông hệ Vừa làm vừa học phối hợp với TTGDTX-Đại học Huế đào tạo tại TTGDTX - Sở GDĐT tỉnh Nghệ An năm 2016 (bổ sung)
16/QĐ-ĐHNN 06-01-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
09/QĐ-ĐHNN 05-01-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét phụ cấp ưu đãi nhà giáo năm 2017