Tìm thấy 962 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
909/ĐHH-TCCB 26-07-2017 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CCB CHỦ CHỐT CỦA ĐHH LẤY PHIẾU TÍN NHIỆM ĐỀ NGHỊ BỔ NHIỆM PHÓ GIÁM ĐỐC ĐHH NHIỆM KỲ 2016-2021
895/ĐHH- KHCNMT 24-07-2017 THAM GIA GIẢI THƯỞNG HỌC BỔNG L'OREAL-UNESCO VÌ SỰ PHÁT TRIỂN PHỤ NỮ TRONG KHOA HOC 2017
766/QĐ-ĐHH 24-07-2017 QĐ- KIỆN TOÀN BAN PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO- TÌM KIẾM CỨU NẠN VÀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY ĐHH 2017, 2018
608/TB-ĐHNN 20-07-2017 Thông báo tuyển sinh học chương trình đại học thứ hai tại Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2017 - Đợt 2
892/TB-ĐHH 20-07-2017 TB- KẾT LUẬN CỦA PGD TRƯƠNG QUÝ TÙNG TẠI HỘI NGHI GIAO BAN CTHSSV QUÝ II NĂM 2016- 2017
603/TB-ĐHNN 19-07-2017 Thông báo về việc học chương trình đào tạo đại học thứ hai
837/QĐ-ĐHNN 19-07-2017 Quyết định về việc cử cán bộ thuộc đối tượng 3 đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2017
838/QĐ-ĐHNN 19-07-2017 Quyết định về việc cử cán bộ, đảng viên thuộc đối tượng 4 đi bồi dưỡng kiến thức QP-AN năm 2017
841/QĐ-ĐHNN 19-07-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi tham dự hội thảo
842/QĐ-ĐHNN 19-07-2017 Quyết định về việc cử viên chức đi tham dự hội thảo
558/TB-ĐHNN 19-07-2017 Thông báo(số 2) về việc tổ chức Hội thảo Quốc gia nghiên cứu liên ngành về Ngôn ngữ và Giảng dạy ngôn ngữ lần 3
818/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
819/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
820/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
821/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
822/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
823/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
824/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
825/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
826/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
827/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
828/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
829/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
831/QĐ-ĐHNN 18-07-2017 Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập cuối khóa
554/TB-ĐHNN 18-07-2017 Thông báo về việc tổ chức kiểm tra cuối khóa bổ sung
560/ĐHNN-TCHC 17-07-2017 Đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu
813/QĐ-ĐHNN 17-07-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét kéo dài thời gian công tác
814/QĐ-ĐHNN 17-07-2017 Quyết định về việc công nhận sinh viên được học chương trình đào tạo đại học thứ hai hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế năm học 2017-2018
815/QĐ-ĐHNN 17-07-2017 Quyết định về việc cấp học bổng Texhong năm 2017
459/ĐHNN-TCHC 17-07-2017 Đăng ký nhu cầu tuyển dụng viên chức năm 2017 và dự kiến nhân sự cần tuyển dụng năm 2018