Tìm thấy 433 văn bản - Hiển thị 30 văn bản
Số-Ký hiệu Ngày ban hành Tên Văn bản
335/QĐ-ĐHNN 29-05-2017 Quyết định về việc công nhận và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa giao lưu và học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế vào tháng 5/2017 dành cho sinh viên Trường Đại học Ubon Ratchathani - Rajabhat - Thái Lan
394/QĐ-ĐHH 28-05-2017 QĐ- Phê duyệt mẫu phôi bằng thạc sĩ của Đại học Huế
332/QĐ-ĐHNN 26-05-2017 Quyết định về việc nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Đại học Huế năm 2015
333/QĐ-ĐHNN 26-05-2017 Quyết định về việc thành lập Ban tổ chức và Tổ công tác giúp việc lễ tổng kết khóa giao lưu và học tập của sinh viên Trường Đại học Ubon - Ratchathani Thái Lan
331/QĐ-ĐHNN 26-05-2017 Quyết định về việc trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ chính quy học kỳ 1 năm học 2016-2017(bổ sung)
327/QĐ-ĐHNN 24-05-2017 Quyết định về việc cử viên chức tham gia Hội thảo quốc gia về Khung trình độ quốc gia và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
328/QĐ-ĐHNN 24-05-2017 Quyết định về việc cử viên chức tham gia Hội thảo quốc gia về Khung trình độ quốc gia và đảm bảo chất lượng giáo dục đại học
310/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Thông tin - Thư viện
314/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc giao đề tài luận án và cử người hướng dẫn nghiên cứu sinh khóa năm 2017 của Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
313/QĐ-ĐHNN 23-05-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
373/TB-ĐHNN 18-05-2017 Thông báo của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ tại Hội nghị giao ban công tác tháng 3-4/2017 và công tác tháng 5-6/2017
372/BC-ĐHNN 18-05-2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác tháng 3-4/2017 và kế hoạch tháng 5-6/2017
385/BC-ĐHNN 18-05-2017 Báo cáo về việc tổ chức hưởng ứng" Tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường" năm 2017
307/QĐ-ĐHNN 18-05-2017 Quyết định về việc cho phép viên chức nghỉ việc không hưởng lương
308/QĐ-ĐHNN 18-05-2017 Quyết định về việc thanh tra thi kết thúc học phần, học kỳ II năm học 2016-2017
306/QĐ-ĐHNN 18-05-2017 Quyết định về việc cho sinh viên thôi học
302/QĐ-ĐHNN 17-05-2017 Quyết định về việc cử Đoàn cán bộ, sinh viên tham gia vòng thi Chung kết khu vực miền Trung Cuộc thi Olympic Tiếng Anh Chuyên Toàn quốc năm 2017
305/QĐ-ĐHNN 17-05-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
485/QĐ-ĐHH 16-05-2017 Thanh tra thi học kỳ II năm 2016- 2017 và thi tốt nghiệp đại học
561/ĐHH-TTPC 16-05-2017 Thực hiện Đề án 452
367/TB-ĐHNN 16-05-2017 Thông báo về việc đăng ký thi khảo sát năng lực Ngoại ngữ năm học 2016-2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
299/QĐ-ĐHNN 16-05-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét hết thời hạn hợp đồng mùa vụ
363/ĐHNN-TCHC 15-05-2017 Tham dự lễ Công bố QĐ thành lập và ra mắt Tạp chí khoa học NN & VH
297/QĐ-ĐHNN 12-05-2017 Quyết định về việc công nhận kết quả kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6 đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
295/QĐ-ĐHNN 12-05-2017 Quyết định về việc cho sinh viên nghỉ học có thời hạn
359/ĐHNN-CTHSSV 12-05-2017 Tổ chức " Chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu cho sinh viên khóa 13" năm 2017
296/QĐ-ĐHNN 12-05-2017 Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét công nhận kết quả thi và cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh bậc 3-5,3/6; Tiếng Pháp bậc 2/6; Tiếng Pháp, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn bậc 4/6. Đợt thi ngày 07/05/2017 tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế
550/ĐHH-HTQT 11-05-2017 Chương trình học bổng Enderavour
291/QĐ-ĐHNN 11-05-2017 Quyết định về việc tiếp nhận viên chức
294/QĐ-ĐHNN 11-05-2017 Quyết định về việc cấp học bổng khuyến học do Vietnam Airlines tài trợ tại Ngày hội việc làm năm 2017